Skip to main content
DA / EN

Syddansk Universitetsbibliotek

Et universitet skal have et bibliotek. Bibliotekernes materialer er en uundværlig ressource og værktøjskasse for forskere og studerende, og verdens førende universitetsbiblioteker er blandt verdens største og førende biblioteker. Det vidste man også på Fyn i den periode, hvor lokale kræfter virkede for at få oprettet et lokalt universitet. Efter en spæd start i 1965 i lejede lokaler på Odense Amts og Bys Sygehus, begyndte opbygningen af samlinger, såvel den løbende tilgang af ny litteratur, som erhvervelsen af en række specialsamlinger.

I 1999 blev Odense Universitetsbibliotek til Syddansk Universitetsbibliotek, idet man ved samme lejlighed fusionerede de biblioteker, der var tilknyttede de institutioner, der indgik i Syddansk Universitet. Tilsvarende blev Odense Tekniske Bibliotek en del af Syddansk Universitetsbibliotek, da Syddansk Universitet i 2006 fusionerede med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, og efter indfusioneringen af Handelshøjskolecentret Slagelse ligger der også et campusbibliotek i Slagelse.

På Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside kan man læse mere om de samlinger, der gennem tiden er indgået, for eksempel Herlufsholm Skoles bibliotek, Fyens Stiftsbibliotek, Statskonsulent K. Hansens samling og Julius Bomholts samling.

Sidst opdateret: 10.01.2022