Skip to main content
DA / EN

Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

De studerende på SDU skal opleve en god studiestart, undervisning af høj pædagogisk og forskningsmæssig kvalitet, et godt studiemiljø og at uddannelserne ruster dem til arbejdslivet efter studiet. Derfor arbejder vi systematisk og målrettet med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. 
På disse sider kan du læse om, hvordan vi gør det.

SDU er institutionsakkrediteret

På SDU foregår arbejdet med uddannelseskvalitet inden for rammerne af vores kvalitetssystem.  Det betyder, at arbejdet med uddannelseskvalitet er forankret på alle ledelsesniveauer, at vi har konkrete mål for og krav til, hvordan der skabes uddannelseskvalitet, og at der sker en systematisk opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet.

Den 2. marts 2021 blev SDU, som den første videregående uddannelsesinstitution, institutionsakkrediteret i anden runde. Dermed har Danmarks Akkrediteringsråd vurderet, at SDU’s kvalitetssystem samlet set er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle kvaliteten og relevansen af vores uddannelser. Læs mere her.

På denne hjemmeside

På denne del af SDU's hjemmeside kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med at skabe uddannelseskvalitet. Derudover kan du finde statistik, undersøgelser og analyser, der anvendes i arbejdet med uddannelseskvalitet.

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med uddannelseskvalitet, som ikke besvares på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Kvalitetspolitik

Her finder du: Politik for uddannelseskvalitet - Principper for uddannelseskvalitet - Udmøntningsnotater

Kvalitetspolitikken

SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020

Her finder du mere information om SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020

NIA20

Uddannelsesstrategi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 23.02.2024