Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev November 2020

TEMA: itslearning - En udfordring at komme i gang, gentænke sit kursus og finde de nødvendige funktioner.

Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

At skulle sætte sig ind i en helt ny læringsplatform har ikke været uden sine udfordringer for de undervisere, der har pilottestet itslearning. Særligt det at komme i gang med at sætte sit kursus op og forstå alle platformens funktioner og muligheder, har taget noget tid for underviserne. Derudover har der været udfordringer med de danske terminologier på platformen og med at finde nogle af de essentielle funktioner, hvilket dog må forventes ved ibrugtagning af en ny platform.

Anne Mølgaard Nielsen har brugt platformen i et praktisk orienteret kursus på 2. semester af Klinisk Biomekanik. Hun fortæller, at de mange nye muligheder i itslearning og begrænsninger sammenlignet med Blackboard betyder nemlig, at opbygningen af kurser i itslearning skal tænkes anderledes end tidligere:

Den største udfordring ved itslearning for mig har været at gentænke, hvordan jeg ville bygge mit kursus op. Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg kunne understøtte læring i opbygningen, men der er også helt klart en fordel i at tænke over, hvordan man kan opbygge kurset, så man bare kan kopiere kurset over i et nyt, når man skal undervise i det igen. Med den måde, jeg har opsat mit kursus på, behøver jeg egentlig kun ændre i nogle datoer og opdatere materialet, når jeg skal undervise i det næste gang.

En anden underviser, der har oplevet udfordringer i pilottesten, er Tønnes Bekker-Nielsen, der underviser i Informationssøgning på Oldtidskundskab. Han oplever ligesom Anne, at itslearning er et meget intuitivt system, og har haft nemt ved at komme i gang med at anvende det. Til gengæld har han været udfordret, da han skulle flytte sit undervisningsmateriale fra Blackboard til itslearning:

En del af mit undervisningsmateriale kunne uden problemer migreres over fra Blackboard. Men da det kom til materiale som interaktive øvelser i BB, var jeg nødt til at oprette dem fra bunden på ny. Til gengæld var funktionen til at lave dem i itslearning nem at gå til.

Tønnes nævner, at man skal være opmærksom, hvis man vælger at bruge itslearning på dansk og bakkes op af Jan Petersen, som har brugt itslearning i semesterprojektet og faget Elektronik og Kredsløbsteknologi på bacheloren i robotteknologi. Mange af de danske oversættelser stemmer nemlig ikke overens 1:1 med de engelske betegnelser, hvilket Tønnes har oplevet som et problem, når man skal guide andre i systemet, som har indstillet det til et andet sprog end en selv. Jan anbefaler ligefrem, at man anvender platformen på engelsk.

Redaktionen afsluttet: 13.11.2020