Skip to main content

Elitecentre

SDU arbejder derfor målrettet på at skabe rammerne for excellent forskning. Vi har blandt andet grundlagt Danish Institute for Advanced Study – i daglig tale DIAS. Her samarbejder 13 af SDU’s topforskere, kaldet Chairs.

De kommer fra alle forskningsområder på universitetet, og netop tværfagligheden er det særlige ved DIAS, da danske forskningsmiljøer traditionelt ikke er organiseret tværfagligt. Det forsøger SDU at lave om på, da flere metoder og forskellige faglige tilgange er kimen til de mest banebrydende idéer. 


DIAS

Atlas


Se også:

Andre elitecentre
SDU's strategi
Særlige indsatser
Udvalgte forskningsprogrammer


Sidst opdateret: 17.11.2023