Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev December 2020

TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Lab@Home

Alexander H. Treusch, der er Lektor ved Biologisk Institut, præsenterede på TAL20 en metode til at gennemføre praktisk laboratorieundervisning under de svære omstændigheder, som COVID-19 har medført for langt de fleste undervisere på SDU. Metoden, Lab@Home, gik ud på at lade de studerende arbejde med eksperimenter på kurset Mikrobiologi, som nemt kunne gennemføres hjemme hos dem selv.

Baggrund for Lab@Home

Målet med Lab@Home var at skabe en læringsaktivitet for de studerende, som kunne opfylde læringsmålet i Mikrobiologi om, at de studerende skal tilegne sig nogle praktiske færdigheder i kurset, som blev svært at opfylde på grund af nedlukningen i forbindelse med COVID-19.

Løsningen blev, at de praktiske laboratorieøvelser, som er en del af Mikrobiologi, blev gennemført i et hjemmelaboratorium. Omstillingen skulle ske hurtigt, og derfor blev der fremstillet Lab@Home kits med forbrugsmateriale til øvelser, som de studerende kunne arbejde med derhjemme og havde nem adgang til. Laboratorieøvelserne bestod af eksperimenter, som de studerende kunne udføre hjemme.

Til udførelsen af disse øvelser fik de studerende stillet en række instruksionsvideoer til rådighed, og blev derefter bedt om at rapportere deres resultater gennem blog-funktionen på Blackboard. Derudover blev øvelserne suppleret med laboratorie-simuleringssoftwaren Labster og beregningsøvelser.

Erfaringer og feedback fra de studerende

De studerendes feedback var overvældende positiv, fordi de rent faktisk havde mulighed for at arbejde med praktiske eksperimenter i kurset, på trods af omstændighederne. Fordi de studerende i højere grad skulle tage ansvar for og ejerskab over deres eksperimenter end ved almindelige laboratorieøvelser, gjorde det dem mere nysgerrige på kurset og på at læse op på kursets emner.

Ved at flytte de praktiske eksperimenter ud af laboratoriet og hjem til de studerende, fik Alexander altså skabt et større engagement i kurset Mikrobiologi, samtidig med at de studerende opfyldte kursets læringsmål. Alexander mener, at engagementet og ejerskabsfornemmelsen over eksperimenterne kan være en motiverende faktor for, at de studerende på egen hånd udforsker faget og udvikler deres evne til selvrefleksion.

Fremtidsudsigter

På trods af, at Lab@Home var en hurtig løsning under COVID-19, der havde til formål at opfylde kursets læringsmål under uforudsete omstændigheder, pointerer Alexander, at løsningen har åbnet op for en ny måde at gennemføre laboratorieundervisning på – særligt fordi metoden viste sig at skabe en større ejerskabsfornemmelse over eksperimenterne hos de studerende.

Redaktionen afsluttet: 02.12.2020