Skip to main content
DA / EN

Priser og hæder

Undervisningsprisen

Innovationsprisen

Forskningsformidlingsprisen

TAP-pris

Priser ved SDU's årsfest

I forbindelse med årsfesten uddeler SDU fire priser for særlige indsatser: Undervisningspris, Innovationspris, Forskningsformidlingspris og TAP-pris. Hver pris er på 25.000 kr.

For Undervisningsprisen, Innovationsprisen og Forskningsformidlingsprisen gælder det, at prisen tildeles én medarbejder, og den enkelte pris kan ikke deles mellem flere. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten. 

TAP-prisen  blev uddelt første gang i 2021. Alle TAP’ere på alle niveauer kan indstilles. Prisen skal gå til en TAP’er eller en gruppe af TAP’ere, der i det forgangne år har gjort sig bemærket f.eks. ved at have ydet en særlig indsats i implementeringen eller indfrielsen af SDU’s strategiske mål; eller ved at have medvirket til at skabe et positivt arbejdsmiljø i sin enhed og på SDU som helhed. Hvert fakultet og Fællesområdet, som et hele, kan indstille en kandidat. Man er meget velkommen til at indstille TAP’ere fra andre afdelinger og/eller fakultet eller område end ens eget.

Forslag skal være ledsaget af et CV (maks. to A-4 sider) og cirka en halv sides begrundelse for, hvorfor den pågældende kandidat bør indstilles til at modtage enten Undervisningsprisen, Innovationsprisen, Forskningsformidlingsprisen eller TAP-prisen. Indstillingerne skal indeholde den akademiske titel og begrundelsen skal være udfærdiget på dansk. 

Indstillingerne skal sendes på mail til Jette Demuth Andersen -jat@sdu.dk. Tidsfristen er den 9. juni 2023. 

På baggrund af indsendte indstillinger beslutter direktionen, hvem der skal modtage årets priser ved årsfesten. Prismodtagerne modtager besked fra Rektorsekretariatet, at de vil modtage prisen ved årsfesten. Udover de fælles priser kan fakulteterne vælge at uddele priser for de enkelte fakulteter. De indstillede personer, som ikke blev udtaget til at modtage prisen til årsfesten, får besked fra fakultetet.

Udnævnelser ved SDU’s årsfest

I forbindelse med årsfesten udnævner SDU en række Æresdoktorer samt en æresalumne.

Øvrige priser

Fyens Stiftstidendes Fellowship

Fyens Stiftstidendes Forskerpris

Sidst opdateret: 28.02.2024