Skip to main content
DA / EN

SDU Analytics

SDU Analytics er SDU’s centrale analyseenhed, der forener strategiske perspektiver og data gennem analytiske præsentationer om SDU og SDU’s omgivelser. SDU Analytics udvikler decision intelligence, der understøtter videnbaseret ledelse på SDU dedikeret til bestyrelse, rektorat, og organisation, uanset hvilket af SDU's forretningsområder den analytiske understøttelse vedrører.

Analytiske præsentationer fra SDU Analytics stilles til rådighed for alle SDU’s ansatte via SDU’s Analyseplatform, der er den fælles platform for indsigter vedrørende uddannelse, forskning, international ranking og omverden.

 

Om SDU Analytics

SDU Analytics håndterer effektivt, og struktureret via en intern governance den samlede værdikæde:

  • fra de rå data (enten fra interne kildedata fra forretningssystemerne eller via eksterne API-kald)
  • til etablering af et valideret datagrundlag i SQL med operationaliseringer, der anvendes til ekstern compliance, intern compliance og intern forretningsudvikling
  • samt statistisk bearbejdning og modellering til ”right time” monitoreringer, deskriptive analyser og egentlige statistiske analyser, herunder prognoser via maskinlæring og prædiktionsmodeller.
  • formidling og evaluering af produkter og services ift. ledelse og organisation.

Vi anvender en bevidst tilgang til datavisualisering og datastorytelling for at gøre analytiske indsigter nemmere at forstå og fortolke i præsentation og formidling.

Vi forholder os aktivt til dataetik, metodevalg og en fair kommunikation i udarbejdelsen af vores decision intelligence.

SDU Analytics orienterer om seneste analyser på Servicesite Analytics på SDUnet, desuden deltager vi i en række formelle mødefora og holder oplæg for at øge organisationens dataliteracy.

For en aftale om oplæg fra SDU Analytics kan du kontakte chefsekretær Maria Tværgaard på telefon 6550 1029 eller mail.

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 03.07.2024