Skip to main content
DA / EN

Undersøgelser og analyser

SDU anvender to former for undersøgelser og analyser:

 • Studenterrettede undersøgelser
 • Undersøgelser med inddragelse af eksterne interessenter

 

Studenterrettede undersøgelser

Fra de studerende første gang møder SDU og frem til efter de har dimitteret, bliver de opfordret til at deltage en i en række undersøgelser, som SDU gennemfører.  Der er tale om følgende undersøgelser: 

[Klik for stort billede]

Hver gang der er gennemført en studenterevaluering, udarbejdes der en handlingsplan. I den beskrives det, hvilke initiativer og tiltag som evalueringens resultater skal medføre. Læs mere om de enkelte studenterrettede undersøgelser:

SDU gennemfører en række brobygningsaktiviteter og studenterrekrutterende arrangementer, fx Åbent hus, studiepraktik og Testbaseret optag. Aktiviteterne evalueres løbende med henblik på at forbedre kvaliteten af dem.

Evalueringerne gennemføres af de enheder og fakulteter, som står for den enkelte aktivitet.

I forbindelse med studiestart gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse blandt alle nye bachelor-, kandidat- og professionsbachelorstuderende. Den undersøger de studerendes generelle tilfredshed med og opfattelse af studiestarten på SDU.

Undersøgelsen gennemføres af Fællesadministrationen på tværs af alle fakulteter.

Derudover gennemfører flere fakulteter og uddannelser andre former for studiestarts-/velkomstundersøgelser. De har fokus på fakultets- og uddannelsesspecifikke forhold.

Den studerende bliver løbende igennem sin uddannelse bedt om at evaluere de uddannelseselementer, der indgår i uddannelsen. Uddannelseselementer omfatter alle elementer, der er omfattet af en studieordning, dvs.:

 • undervisning (fag, kurser og moduler)
 • vejledningsbårne forløb (herunder bachelorprojekter og specialer)
 • projektorienterede forløb og virksomhedsforløb
 • obligatoriske udlandsophold
 • praktikophold og kliniske ophold

 

Det er de enkelte fakulteter og uddannelser, der fastsætter, hvornår og hvordan uddannelseselementerne skal evalueres.

Når de studerende lige har eller er tæt på at afslutte sin uddannelse, gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse. Den undersøger de studerendes tilfredshed og oplevelse af den samlede uddannelse ift. fx undervisning, eksamen og studenterinddragelse.

Undersøgelsen gennemføres af fakulteterne, men med udgangspunkt i et spørgeskema, hvor flere spørgsmål er ens på tværs af fakulteterne.

Hvert andet går gennemføres der blandt alle studerende på SDU en fælles studiemiljøundersøgelse, også kendt som SMU'en. Den undersøger de studerendes oplevelse af og tilfredshed med de fysiske, æstetiske og virtuelle forhold samt de psykiske og sociale rammer.

Læs mere om Studiemiljøundersøgelsen.

Minimum hvert tredje år gennemføres der en undersøgelse blandt SDU’s dimittender. Den skal sikre, at dimittenderne kan komme med feedback på uddannelsen fra den position, som de har indtaget på arbejdsmarkedet.

Det er de enkelte fakulteter, der fastsætter, hvornår og hvordan dimittendundersøgelserne skal gennemføres.

Undersøgelser med inddragelse af eksterne interessenter

Udover de studenterrettede undersøgelser gennemføres der systematiske evalueringer af hver enkelt uddannelse med inddragelse af eksterne interessenter. Læs mere om de enkelte undersøgelser:

Alle uddannelser skal have en løbende og systematisk dialog med uddannelsens aftagere. Det betyder, at der for hver uddannelse nedsættes et aftagerpanel, som består af  repræsentanter fra offentlig og private virksomheder, hvor uddannelsens dimittender typisk får arbejde.  Aftagerpanelet mødes med jævne mellemrum med uddannelsens ledelse og drøfter forskellige emner relateret til uddannelsen, fx dens indhold og relevans for arbejdsmarkedet.

Læs mere om de enkelte uddannelsers aftagerpaneler på fakulteternes hjemmesider om uddannelseskvalitet.

Minimum hvert sjette år gennemføres der en evaluering af hver enkelt uddannelse på SDU, som har til formål at udvikle uddannelsen med inddragelse af eksterne eksperter.

Eksterne eksperter forstås på SDU som:

 • eksterne personer med stor viden om uddannelsens faglige indhold og uddannelsens kontekst
 • eksterne personer der kan bidrage med et tværfagligt perspektiv på uddannelsen

 

Evalueringen har fokus på den samlede uddannelse og gennemføres af fakulteterne efter fælles SDU-principper.

Uddannelsesstrategi Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 23.03.2022