Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev November 2020

TEMA: itslearning - En intuitiv platform for både undervisere og studerende

Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

Overordnet set oplever underviserne, der har pilottestet, at itslearning er intuitivt og let at bruge. Samtidig giver det sammenlignet med Blackboard nogle bedre muligheder for at interagere med de studerende og - ved færre klik – at gøre kursusmateriale og læringsaktiviteter let tilgængelige.

En af de undervisere, der har pilottestet itslearning, er Anne Mølgaard Nielsen, som har brugt platformen i et praktisk orienteret kursus på 2. semester af Klinisk Biomekanik. Anne har haft en god oplevelse med testen af itslearning. Hun fortæller:

At komme over i itslearning har været en fantastisk rejse, da jeg først lige var kommet i gang med det og havde forstået opbygningen. Overordnet set synes jeg, at itslearning er meget intuitivt. Det giver bedre muligheder for interaktion med de studerende. Har man mange forskellige læringselementer i sit kursus, er det nemt at guide de studerende gennem itslearning – og samtidig behøver de ikke anvende flere forskellige platforme for at tilgå elementerne. I et praktisk kursus som det, jeg har pilottestet i, er det en stor fordel, fordi de studerende gennem links har nem adgang til alt det nødvendige materiale.

Hvor Blackboard på visse kurser mest har været brugt til at dele filer og announcements med de studerende, håber jeg at langt flere pædagogiske muligheder vil blive anvendt i Itslearning, fordi man kan integrere al kursets indhold i systemet. I itslearning bliver studyguiden på sin vis integreret i systemet gennem Planer.

En anden underviser, Jan Petersen, som har brugt itslearning i semesterprojektet og faget Elektronik og Kredsløbsteknologi på bacheloren i robotteknologi nævner ligesom Anne den lette tilgængelighed som en fordel ved Itslearning:

Interfacen i itslearning er lidt mere up-to-date end den i Blackboard og virker ikke lige så tung. Selve platformen er let tilgængelig og det er let at opsætte sit kursus i den og lægge materialer ind på platformen. Man får hurtigt et resultat, når man arbejder i itslearning og et skelet frem, som man kan bygge sit kursus op omkring. Samtidig synes jeg, at integrationen med Microsofts programmer er et godt værktøj for de studerende.

Netop integrationen med Microsofts programmer har Jo Hermann også været glad for. Hun har testet itslearning i 2 kurser og nævner ligesom de andre undervisere, at itslearning skiller sig ud fra Blackboard ved at være mere intuitivt og tidssvarende.

itslearning er generelt set bedre integreret for de studerende. En funktion jeg har været særligt glad for, er projektrum, hvor grupper af studerende kan arbejde i de samme dokumenter i deres eget rum direkte i itslearning. De dokumenter, de arbejder i, ligger i Microsoft Word, som er integreret i Itslearning. Til sidst kan alle grupper lægge det, de har skrevet, ind i et fælles dokument, som jeg kan vise på tavlen.

Jens Peter Jensen, som har pilottestet itslearning på kurset Latin 1A på Religionsstudier, deler de andre underviseres opfattelse af, at itslearning er let at anvende. Derudover fremhæver han beskedordningen som en vigtig funktion.

itslearning kan sagtens understøtte min undervisning, og jeg kan særligt se det pædagogiske i platformen. De studerende fortæller mig, at det fungerer godt, når de gennem itslearning får gjort klar, hvad der forventes, og hvad de skal. At platformen er mere pædagogisk, betyder en del for stemningen på undervisningsholdet underviser og studerende imellem. På den måde er det både en hjælp for de studerende og mig.

Jeg er samtidig også glad for beskedordningen, som har været meget anvendt på mit kursus. Det er en stor fordel, særligt med de undervisningsbetingelser vi har i øjeblikket, at de studerende nemt kan skrive til mig, om de kommer fysisk til undervisning – så ved jeg nemlig på forhånd, om vi kan overholde sikkerhedsafstanden i lokalet. Jeg synes det er godt, at jeg samtidig kan svare de studerende direkte i Itslearning og ikke behøver skrive over mail.

Redaktionen afsluttet: 13.11.2020