Menu

Samfundsvidenskabs nyhedsliste

 • 28.11.2017

  Robotterne tager vores arbejde. Heldigvis.

  Ny teknologi gør os rigere. Men det tager tid.

 • 27.11.2017

  Hemmeligheden bag Nobelpriserne

  Bogen "Aha-oplevelsen: Arven fra Alfred Nobel" belyser den hemmelige opskrift på aha-oplevelsen, og hvordan alle kan lære at få og give aha-oplevelser til andre mennesker. Det er Peter Bro, professor mso i journalistik, der står bag bogen.

 • 01.11.2017

  Lokale aktionsgrupper skaber liv i landdistrikterne

  Landdistrikterne står imidlertid fortsat over for et fundamentalt valg: Enten må der skabes nye jobs på nye felter, eller også vil afviklingen fortsætte. Det skriver Annette Aagaard Thuesen og Villy Søgaard i deres kronik

 • 31.10.2017

  SDU-forskere vil hjælpe virksomheder til bedre drift

  Nyt projekt skal kaste lys over de menneskelige aspekter i virksomheders Sales and Operations Planning, som rummer et stort potentiale for erhvervslivet.

 • 26.10.2017

  Web-tv i vækst

  Ny undersøgelse fra SDU sætter fokus på de aktuelle web-tv-genrer, der dominerer netop nu. Undersøgelsen er baseret på hundredvis af web-tv-indslag og interviews med ind- og udenlandske eksperter.

 • 02.10.2017

  Energivirksomheder får hjælp til forretningen

  SDU’s nye center – The Energy Management Centre – skal samarbejde tæt med virksomheder i energisektoren om at løse en række udfordringer.

 • 29.09.2017

  Bør offentlige kontrakter opdeles i mindre dele for at tilgodese små virksomheder?

  Er der reelt et politisk ønske om, at offentlige kontrakter skal tilgodese mindre virksomheder, spørger Carina Risvig Hamer i sin kronik.

 • 27.09.2017

  Ny lov om sundhedsdata stiller nye krav til forskning

  Betingelserne for forskeres adgang til sundhedsregistre og brug af sundhedsdata ændrer sig, når Danmark i maj 2018 skal leve op til EU’s databeskyttelsesforordning. Derfor støtter Lundbeckfonden et nyt forskningsprojekt, som skal skabe klarhed over de fremtidige regler. Kent Kristensen fra Juridisk Institut står i spidsen for forskergruppen.

 • 30.08.2017

  Snart er der valg, og så skal der forhandles om posterne

  Sune Welling Voigt og Robert Klemmensen ser i en kronik på, hvordan de kommunale konstitueringsprocesser foregår, og hvorfor de nogle gange falder ud, som de gør.

 • 17.08.2017

  Marie Curie-bevilling til SDU-forsker

  Postdoc Danita Catherine Burke modtager et ’Marie Curie Individual Fellowship’ på 1,4 millioner kroner. Pengene skal bruges til at undersøge, hvorfor nogle interesseorganisationer kan få observatørstatus i det mellemstatslige samarbejde i Arktisk Råd, mens andre er mindre velkomne.

 • 27.06.2017

  Evnen til at bruge data kan blive guld værd

  Kronik: Virksomheder kan komme langt ved at bruge data som led i forretningsskabelse, viser et studie blandt mindre produktionsvirksomheder.

 • 23.06.2017

  2,6 millioner kroner til at udforske kreativitets oprindelse

  Professor Karol Jan Borowiecki får støtte fra Det Frie Forskningsråd til sit forskningsprojekt om, hvordan menneskelig interaktion er en katalysator for kreativ udfoldelse.

 • 15.06.2017

  Droner: Folk er bekymrede for deres privatliv

  Ny undersøgelse viser, at befolkningen er skeptisk over for, at droner trænger ind i deres privatsfære.

 • 01.06.2017

  Bevillinger til forskningsophold på førende, internationale universiteter

  To forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til et forskningsophold i udlandet.

 • 31.05.2017

  For få virksomheder satser på ny teknologi

  Ny forskning viser, at danske virksomheder ikke udnytter nye teknologier og digitale løsninger og derfor sakker bagud i den internationale konkurrence.

 • 30.05.2017

  Digitalisering påvirker mennesker og samfundet

  Kronik: Menneskers brug og udvikling af digital teknologi påvirker vores hverdag og det samfund, vi lever i. Men det former også vores identitet og krop, som er digitaliseret til en grad, hvor det nærmest ikke længere er muligt at forstå os selv, uden også at inddrage det teknologiske aspekt.

 • 30.05.2017

  Forskere finder løsninger i samspil med virksomheder

  SDU har uddelt 12,9 millioner kroner til tværfaglige forskningsprojekter, der skal bringe viden i spil i offentlige og private virksomheder. Projekterne hører under SDU’s satsning på udvalgte forskningsområder.

 • 05.05.2017

  Forskere får millioner fra Det Frie Forskningsråd

  Det Frie Forskningsråd finansierer forskningsprojekter, der skal igangsætte banebrydende forskning med betydning for samfund og erhverv. Fem forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU får del i bevillingerne.

 • 02.05.2017

  Et skævt styrkeforhold i retssager mellem borger og stat

  I en ny doktorafhandling adresserer adjunkt Frederik Waage en række principielle problemer ved civile retssager, hvor en borger kommer i konflikt med staten. Han forsvarer afhandlingen 10. maj.

 • 01.05.2017

  Disruption – en enestående chance for regionen?

  I en kronik belyser to forskere fra Juridisk Institut, hvordan vi ved at fokusere på den positive side af disruption kan skabe udvikling i regionen.

 • 19.04.2017

  SDU bliver samlingspunkt for grænseforskning

  Lektor Martin Klatt fra Center for Grænseregionsforskning på SDU’s Institut for Statskundskab bliver generalsekretær for international forening af forskere inden for feltet grænser og grænseregioner.

 • 29.03.2017

  Opgøret med oprøret

  På tærsklen til 50-året for 1968 giver postdoc Tobias Haimin Wung-Sung et regionalt perspektiv på de glade tressere og de nationale spørgsmål i den dansk-tyske grænseregion.

 • 27.03.2017

  Nyt projekt skal sikre bedre integration af energimarkedet

  Det danske energimarked oplever omfattende ændringer og krav om forbedret integration mellem el, naturgas og fjernvarme. Et nyt projekt skal udforske fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv.

 • 21.03.2017

  Mød SDU-forsker til TEDxOdense

  Postdoc Ulrik William Nash er blandt foredragsholderne, når den internationalt kendte event TED Talks kommer til Odense den 1. april 2017. Her holder han foredraget med titlen ”Skew is a cure for our collective error”.

 • 14.03.2017

  Frederik Waage: Forsvar af doktordisputats

  Forsvar af doktordisputats – Frederik Waage

 • 27.02.2017

  Vi stiller selv diagnosen

  Moderne patienter henter viden om sygdomme på internettet og køber medicin i udlandet udenom sundhedsvæsenet. Anna Schneider-Kamp, ph.d.-studerende ved Institut for Marketing & Management, følger tendenserne.

 • 27.02.2017

  Sladderens ondskab lurer lige om hjørnet, men...

  Trods sit blakkede rygte, så bidrager sladder - til manges overraskelse - positivt til "samfærdslen", lyder det fra Jeanette Lemmergaard, institutleder ved Institut for Marketing & Management.

 • 10.02.2017

  Seks forsøg, én fuldtræffer

  Analyse: Hvor har den demokratiske styreform haft de bedste og de ringeste kår fem år efter Det Arabiske Forår?

 • 07.02.2017

  Professor fortsætter som formand for taksationsmyndighed

  Professor Bent Ole Gram Mortensen er genudnævnt som formand for den taksationsmyndighed, der vurderer, om boligejere lider et værditab, når der bliver opført vindmøller i nabolaget.

 • 07.02.2017

  Energisk uddannelse på vej til Esbjerg

  Syddansk Universitet opretter en ny uddannelse, som skal være med til at sikre flere kvalificerede medarbejdere i energisektoren i fremtiden.

 • 01.02.2017

  Projekt sætter skub i virksomheders eksport

  I projektet ”Vækst via Viden og eXport” har 14 virksomheder arbejdet med nye metoder til, hvordan de kan øge deres eksport. Virksomhederne vurderer, at de inden for de næste to år har et eksportpotentiale på 60 millioner kroner. På en konference den 9. februar vil virksomhederne og forskere fra SDU dele erfaringerne fra projektet.

 • 30.01.2017

  Tillid er olien i samfundets motor

  Tillid er et grundvilkår i det danske samfund, hvor det er en vigtig ressource i såvel erhvervslivet som civilsamfundet. I en kronik giver Gunnar Lind Haase Svendsen, professor ved Center for Landdistriktsforskning, en række eksempler på, hvordan tillid "smører" samfundslivet.

 • 14.12.2016

  Personligheder i politik – gør de en forskel?

  SDU-professor Asbjørn Sonne Nørgaard modtager 1.004.326 kroner fra Carlsbergfondet. Pengene skal bruges til et bogprojekt om politikeres personlighedstræk, og hvilken betydning det har for deres adfærd.

 • 17.11.2016

  SDU-professor og interAct-direktør får DSEB´s Innovations- og Entreprenørskabspris

  Torben Bager og Ivan Tyrsted modtager 100.000 kr. til at udvikle træningsforløb for SDU-studerende, der ønsker at udvikle og internationalisere deres nystartede virksomhed.

 • 14.11.2016

  SDU sætter fokus på lederskab

  Lederskab i det offentlige bliver belyst fra forskellige sider på Syddansk Universitet den 17. november.

 • 11.11.2016

  Store aktører inden for forskning, politik og erhvervslivet diskuterede Europas problemer

  Mandag den 31. oktober mødtes ledende beslutningstagere og eksperter på Syddansk Universitet for at diskutere årsager til og løsninger på de udfordringer, Europa i øjeblikket står overfor. Det skete på en stor konference, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet stod bag i anledning af universitetets 50-års jubilæum.

 • 24.10.2016

  Den europæiske situation debatteres på SDU

  Hvordan tegner fremtiden sig for det europæiske projekt, som står over for en række store udfordringer i disse år? Og udgør Europa selv en del af problemet? Det mødes eksperter og beslutningstagere for at diskutere den 31. oktober på Syddansk Universitet.

 • 17.10.2016

  Ny institutleder på Statskundskab

  Christian Elmelund-Præstekær er ny leder på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

 • 11.10.2016

  Forskeres samspil med erhvervslivet skaber nye muligheder for vækst

  Det med at få ideer til udvikling af forretningen kommer ikke bare dumpende af sig selv. Men virksomheder kan hente hjælp hos universitetets forskere, som med deres skæve måder at anskue verden på kan være med til at skabe nye muligheder for vækst. Der vil være masser af eksempler at hente på en erhvervskonference torsdag d. 27. oktober på SDU Kolding, som er åben for alle med interesse for samarbejde om innovation og entreprenørskab.

 • 05.10.2016

  Velfærdsinnovation: Nye løsninger skal hjælpe patienter efter kræftsygdom

  SDU deltager i et tværfagligt forskningsprojekt, som skal forbedre rehabiliteringen for raske kræftpatienter. Projektet er støttet med 15,7 millioner kroner fra Europa-Kommissionen.

 • 24.08.2016

  Velfærdsløsninger: Tænk som en designer

  Nyt forskningsprojekt trækker på disciplinen designtænkning, som kan bidrage til, at flere offentlige organisationer kan bruge de samme velfærdsløsninger.

 • 15.08.2016

  Juridisk Institut får ny leder

  Camilla Hørby Jensen er tiltrådt som institutleder på Juridisk Institut på SDU.

 • 22.06.2016

  Fem forskere får midler til forskning

  Det Frie Forskningsråd investerer i forskningsprojekter med potentiale for at forbedre vores liv og levevis. Fem forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU modtager hver især en bevilling.

 • 13.06.2016

  5,9 mio. kroner til at nyfortolke dansk økonomisk historie

  Professor Paul Sharp er blandt modtagerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, som tildeles excellencen i dansk forskning.

 • 26.05.2016

  Millioner fra EU til at forbedre kvaliteten af behandling

  Et nyt tværfagligt forskningsprojekt skal forbedre kvaliteten i sundhedssektoren i Europa. SDU er partner i projektet, som støttes med knap 29 millioner kroner af Europa-Kommissionen.

 • 18.05.2016

  20 mio. kroner til nyt Center For Innovation – SDU er med om bord

  Med støtte fra Industriens Fond etableres et nyt Center For Innovation.

 • 12.05.2016

  Nyt center blander politik og psykologi

  SDU kommer til at huse et nyt center, som skal forske i, hvordan samspillet mellem psykologiske mekanismer og politisk skabte situationer indvirker på politisk adfærd.

 • 09.05.2016

  Byt din viden og få selv hjælp

  SDU-forsker står bag en ny platform, hvor eksperter og praktikere kan bytte viden med hinanden.

 • 20.04.2016

  Kulturer mødes i supermarkedet

  Indvandring medfører, at eksotiske madvarer finder plads på supermarkedernes hylder. Men adaptionen foregår på flere måder.

 • 08.04.2016

  Dødsfald: Per Østergaard

  Mindeord over Per Østergaard.

 • 31.03.2016

  Nina Legind i spidsen for udvalg om realkredit

  Professor Nina Dietz Legind bliver formand for et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet bedst styrkes.

 • 03.03.2016

  To forskere får bevillinger på 1,7 millioner hver

  Niels Skovmand Rasmussen og Nina Boberg-Fazlic modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.

 • 17.02.2016

  Harvard bogpris til danske journalistikforskere

  Fire SDU-forskere modtager årets Goldsmith Book Prize for den bog, der bedst forbedrer den demokratiske styreform.

 • 18.01.2016

  SDU-effekten

  Kandidater fra Samfundsvidenskab på SDU klarer sig lige så godt som studerende ved de øvrige universiteter målt på beskæftigelse og indkomst, på trods af at flere SDU-studerende er mønsterbrydere. I en kronik giver dekan Nikolaj Malchow-Møller og institutleder for Statskundskab Jens Ringsmose en række bud på, hvad det kan skyldes.

 • 12.01.2016

  Ny institutleder på Virksomhedsledelse og Økonomi

  Jan Guldager Jørgensen er startet i sin nye stilling den 1. januar.

 • 12.01.2016

  Ny institutleder på Miljø- og Erhvervsøkonomi

  Niels Vestergaard tiltrådte 1. januar.

 • 07.01.2016

  Highlights fra seminar med Fogh

  Gik du glip af seminaret med Anders Fogh Rasmussen, så viser denne video lidt højdepunkter.

 • 03.12.2015

  Anders Fogh debatterer NATO på SDU

  SDU får besøg af Anders Fogh Rasmussen, forhenværende NATO-generalsekretær og dansk statsminister, som giver sin vurdering af NATO's betydning i en brydningstid.

 • 09.11.2015

  Studerende fik erfarne partnere i Løvens Hule

  Iværksætterne fra SDU har haft stort udbytte af at deltage i DR-program.

 • 26.10.2015

  Æresdoktor giver oplæg om velfærdsstatens rolle i lyset af kapitalismen

  En af Europas førende samfundsforskere, professor Wolfgang Streeck, besøger i denne uge SDU, hvor han både udnævnes til æresdoktor og holder forelæsning for interesserede.

 • 08.10.2015

  Frankrigs ambassadør på besøg

  Francois Zimeray, der er Frankrigs ambassadør i Danmark, besøgte Syddansk Universitet, hvor hans oplæg "FN, sikkerhedsrådet og menneskerettighederne – set med franske øjne" fængede tilhørerne.

 • 28.09.2015

  Gymnasieelever prøver kræfter med journalistikken

  Fem fynske gymnasieklasser deltager hele ugen i en mediacamp på Syddansk Universitet. Campen skal gøre de unge klogere på, hvordan journalistikken fungerer.

 • 25.09.2015

  En demokratisk overraskelse

  "MONGOLIET. Landet ligger klemt inde mellem Kina og Rusland, alligevel har demokratiet nu holdt ud i 25 år. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre". I en kronik gør Michael Seeberg, adjunkt ved Institut for Statskundskab, rede for, hvorfor demokratiet i Mongoliet har holdt i 25 år.

 • 16.09.2015

  Supply chain innovation som kilde til konkurrencekraft

  Seminar sætter fokus på supply chain innovation den 25. september på Syddansk Universitet i Kolding.

 • 11.09.2015

  Forskere diskuterer krig med droner

  SDU-konference ser på droner fra mange forskellige vinkler. Blandt andet et etisk og kulturelt perspektiv, som følger med den stigende brug af droner i militære sammenhænge.

 • 03.09.2015

  Iværksætter-studerende udviklede idéer i Berlin

  17 studerende fra Syddansk Universitet er netop hjemvendt fra en international iværksætter-sommerskole i Berlin.

 • 02.09.2015

  Nobelpristager: Vi kan aldrig skabe den perfekte model

  Syddansk Universitet havde besøg af en særlig mand i torsdags. En mand, som ved, at han aldrig vil opnå det perfekte. En mand, der er en af verdens skarpeste hjerner på sit område. En amerikansk professor med danske rødder. Den mand er nobelpristageren Lars Peter Hansen.

 • 27.08.2015

  Nobelpristager besøger SDU

  I dag torsdag tilbringer den amerikanske økonom og nobelpristager Lars Peter Hansen dagen på SDU i Odense.

 • 24.08.2015

  Syddansk Universitet leverer ny direktør til KORA

  Når der i fremtiden skal tages centrale beslutninger for vidensorganisationen KORA, er det en forsker fra Syddansk Universitet, som sidder for enden af bordet.

 • 21.08.2015

  Mediehuses brug af web-tv undersøges

  Århus Stiftstidendes Fond støtter ny undersøgelse af den nærmest eksplosive udvikling og brug af web-tv på både danske og udenlandske medier.

 • 19.08.2015

  900.000 kroner til arktisk forskning

  Bevillingen går til at undersøge, hvilke metoder og reguleringer som er nødvendige for at sikre en bæredygtig bioøkonomi i Arktis.

 • 04.08.2015

  850.000 kroner til forskning i jordfordeling

  Borgerne på landet får en bedre livskvalitet, hvis vi opdeler åbne arealer på en anden måde end i dag.

 • 04.08.2015

  Journalist-uddannelse for børn

  21 børn fra hele landet mødes i dag i Billund for at deltage i en bootcamp, som skyder uddannelsen i gang. Et forskerhold fra SDU følger projektet.

 • 25.06.2015

  Askegaard bliver generalsekretær for NIBES

  Søren Askegaard er blevet udnævnt til generalsekretær for NIBES, der er et internationalt netværk af business schools.

 • 19.06.2015

  Ph.d.-projekt i samarbejde med UC Syd: Hvilken betydning har skolelederen for inklusion?

  Et nyt ph.d.-projekt skal sætte fokus på skolelederens betydning for øget inklusion i den danske folkeskole. Det er kommet i stand i samarbejde mellem Syddansk Universitets campus i Esbjerg og University College Syddanmark.

 • 12.06.2015

  Hvad brygger de på i BrandBase?

  Øllen skal frem i lyset, så innovationsnetværket BrandBase har iværksat et projekt, der skal skabe fællesskab mellem Fyns store og små bryghuse.

 • 11.06.2015

  7,7 millioner til forskere på Samfundsvidenskab

  Hvilke effekter har det for kvinden og hendes familie, når brystkræft behandles i et tidligt stadie? Hvad betyder personlighedstræk for politikeres adfærd? Og hvilke konsekvenser har antidepressiv behandling for patienters og pårørendes livsforløb? Det har tre forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilsammen modtaget 7,7 millioner fra Det Frie Forskningsråd til at finde svarene på.

 • 04.06.2015

  Er mediernes dækning af de politiske fløje skæv

  Professor Erik Albæk fra Institut for Statskundskab forklarer, hvad der er fup og fakta.

 • 01.06.2015

  Politikere skaber holdninger

  Professor Asbjørn Sonne redegør for, hvor meget præsentationen af et politisk problem betyder for vælgernes holdninger.

 • 28.05.2015

  Peter Viggo Jakobsen knyttes til Center for War Studies

  Den kendte debattør og forsvarsekspert holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag den 2. juni om europæiske landes manglende vilje til at sende soldater til operationer uden for Europa.

 • 27.05.2015

  Er valgkampe blevet grovere

  Valgforsker Christian Elmelund-Præstekær udfordrer den almindelige opfattelse.

 • 18.05.2015

  3D-printer mindsker skel mellem virksomhed og forbruger

  Der er store forventninger til, at 3D-printere vil revolutionere vores verden inden for en årrække. Et forskningsprojekt skal afklare, hvad det kommer til at betyde for virksomheder såvel som forbrugere.

 • 29.04.2015

  Professor skal undersøge de økonomiske motiver i Arktis

  Professor Niels Vestergaard har modtaget et Fulbright legat. Han skal udarbejde ressource-økonomiske analyser af de forskellige interesser i Arktis, som kan danne rammen for politiske beslutninger.

 • 20.04.2015

  For få virksomheder er innovative

  Over en treårig periode introducerer mindre end halvdelen af danske produktionsvirksomheder nye produkter. Professor Mette Præst Knudsen giver sit bud på, hvordan manglen på innovation påvirker samfundet.

 • 24.03.2015

  Mindeord over Karsten Baagø

 • 19.03.2015

  Nyudnævnt professor om velfærdsstatens udfordringer: Politik gør en forskel

  Pieter Vanhuysse forsker i samspillet mellem velfærdspolitik og økonomi. Han har især interesseret sig for betydningen af den aldrende befolkning i Europa, og hvordan sociale investeringer i yngre generationer kan være med til at ruste velfærdsstaten til fremtidens befolkningssammensætning.

 • 13.03.2015

  Ytringsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden

  Torsdag debatterer førende eksperter ytringsfrihed i en tid, hvor mediebilledet har ændret sig markant.

 • 09.03.2015

  Verdenskendt politolog forelæser på SDU

  Robert O. Keohane, der er en af de mest fremtrædende akademikere på den globale politiske scene, taler fredag om fremtidsperspektiverne for amerikansk lederskab og globalt samarbejde i en tid, hvor USA ikke længere er ene om at være supermagt.

 • 03.02.2015

  Fokus på forholdet mellem embedsmænd og politikere

  Undervisningsminister Christine Antorini og folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen deltager sammen med en række andre politikere og eksperter i Statskundskabs årlige politik-uge.

 • 26.01.2015

  Forsker skal se på Vestafrikas samarbejde

  Olivier J. Walther står i spidsen for det første forskningsprojekt, som skal kaste lys over samarbejdet mellem vestafrikanske nationer. SDU-lektoren har modtaget 900.000 kroner fra OECD til projektet.

 • 12.01.2015

  Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

  Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for at konkurrere i et marked uden grænser, viser forskningsprojektet 'Den Glokale Virksomhed'.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies