Skip to main content

Nyt fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 • 21.10.2021

  Forbrugerne kan ikke bære bæredygtigheden alene

  Kompleksiteten er for overvældende, når den enkelte forbruger skal afgøre hvilket produkt, der er mest klimavenligt. Udviklingen frem mod det bæredygtige forbrug drives lige nu af forbrugerne, men for at komme i mål med det, skal det understøttes af industrien, skriver forfatterne i denne kronik.

 • 06.10.2021

  Visionær ny rektor for SDU

  Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU Jens Ringsmose bliver fra den 1. november 2021 ny rektor på Syddansk Universitet.

 • 06.10.2021

  COVID-19 har ført til stor nedgang i forventet levealder

  COVID-19-pandemien har medført nedgang i forventet levealder i det meste af verden – en nedgang, der ikke er set siden 2. verdenskrig. Danmark og Norge har derimod oplevet en stigning i forventet levealder under pandemien.

 • 05.10.2021

  Danmark kan blive førende inden for en bæredygtig skibsindustri

  Danmark er et af de nordeuropæiske lande med den største kapacitet og ekspertise inden for bæredygtig ophugning og genanvendelse af skibe. Det giver gode forudsætninger for at blive førende på området, viser et nyt studie, der har undersøgt mulighederne for at skabe en cirkulær økonomi i skibsindustrien.

 • 29.09.2021

  SDU-studerende: ”Erhvervssamarbejder er en måde at vise virksomhederne, hvad vi kan”

  På de erhvervsøkonomiske uddannelser arbejder studerende tæt sammen med lokale virksomheder. Mød Alex Martin Jensen, der gav Rørvig Centret et nyt perspektiv på virksomhedens markedsføring.

 • 23.09.2021

  Forsyningskæders forstyrrelser - husker vi at tage ved lære?

  Virksomhedsledere er for alvor er blevet opmærksomme på at identificere sårbarheder i forsyningskæderne efter COVID-19, skriver forfatterne bag denne kronik. Et vigtigt spørgsmål er dog, hvilken udvikling vi vil se i virksomhederne fremover. Går det hele stille og roligt i stå, når covid-19 er fortrængt, eller tager vi ved lære af erfaringerne? Vi opfordrer til det sidste.

 • 22.09.2021

  SDU Business School vil bygge stærkere bro til erhvervslivet

  Studerende og virksomheder skal bringes tættere sammen under studierne, og den opgave er den nyåbnede Business School på SDU klar til at løfte.

 • 16.09.2021

  Virksomhedsforløb under studiet er win-win

  Praktisk erfaring giver nyt perspektiv på teorien fra universitetet, mener Nicolina Karlskov Sørensen. Hun læser Erhvervsøkonomi, HA ved SDU Business School og er i gang med et projektorienteret forløb i virksomheden TotalEnergies. Et samarbejde som er lærerigt for begge parter.

 • 16.09.2021

  Tre forskere sætter kurs mod nye mål

  Tre forskere med et ekstraordinært potentiale er blevet udpeget til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentspor, som støtter yngre forskere i at forfølge nyskabende ideer. Mød forskerne her.

 • 13.09.2021

  Mød en ph.d.-studerende: Michael Gjerstad

  Michael Gjerstad er ph.d.-studerende ved Center for War Studies. Han er i gang med sit sidste år af ph.d.-forløbet og beskæftiger sig med militære forandringsprocesser i Rusland. I artiklen kan du læse mere om hans forskning, og hvordan det er at skrive et ph.d.-projekt.

 • 13.09.2021

  Mød en ph.d.-studerende: Lisa Hjerrild

  Lisa Hjerrild er ph.d.-studerende ved Juridisk Institut. Hun afleverede sin afhandling i juni og skal forsvare den dette efterår. Hun har modtaget et EliteForsk-rejsestipendium på 200.000 kr., som uddeles til nogle af landets mest talentfulde forskerstuderende, så de kan gennemføre et længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. I artiklen kan du læse om hendes forskning, og hvorfor hun interesserer sig for energiret.

 • 09.09.2021

  Hvordan økonomien blev påvirket under den spanske syge

  I en ny videnskabelig artikel undersøger professor Peter Sandholt Jensen i samarbejde med to forskerkollegaer, hvordan den danske økonomi reagerede på den spanske syge i 1918. Der findes klare paralleller til covid-19 pandemien, og rapportens konklusioner giver grund til en tøvende optimisme omkring covid-19 epidemiens effekt på den danske økonomi, skriver Sandholt Jensen i denne kronik.

 • 08.09.2021

  På SDU kan drømme blive til egen virksomhed

  22-årige Johan Heidtmann læser HA - Entreprenørskab og innovation på SDU Business School, hvor han kombinerer studiet med opstart af sin egen virksomhed. Hvad der begyndte som en god idé er blevet til virksomheden Jagt og Udeliv, der har omsat for mere end 100.000 kroner.

 • 07.09.2021

  50 år med HA på SDU: Mød en af de første studerende

  I 1971 slog universitetet dørene op for de første studerende på HA-uddannelsen i Odense. Dengang var det ikke en helt traditionel erhvervsøkonomisk uddannelse, der mødte de studerende, og det var også tæt på, at der endte med at stå en anden titel på eksamensbeviset, lyder det fra en af de allerførste dimittender Helge Munk.

 • 02.09.2021

  Hvordan udfordrer nye teknologier demokratiet?

  Techgiganter har enormt stor magt – ikke blot over den offentlige samtale, men også den frie forskning. Senest blev forskere fra New York University udelukket fra Facebook, da de var i gang med at afdække problemer med annoncemålretningen på platformen. Professor Claes de Vreese påpeger, at der mangler to sæt klare spilleregler.

 • 26.08.2021

  Bæredygtighed, der gør en forskel, kræver samarbejde

  I vores egen forskning på Institut for Virksomhedsledelse ser vi flere og flere eksempler, som peger på, at der er mange praksisser, som skal ændres samtidig - både i industrien og i detail- og forbrugerleddet - for at sikre en stærk bæredygtighed, skriver forfatterne i denne kronik.

 • 23.08.2021

  Åbning af SDU Business School

  Fredag den 17. september 2021 kl. 13.00 markeres åbningen af SDU Business School. Til arrangementet sætter repræsentanter fra erhvervslivet og universitetet sammen fokus på, hvordan den nye Business School kan styrke samarbejdet mellem parterne om at sikre relevante og aktuelle uddannelser.

 • 20.08.2021

  Hvordan vil det gå Afghanistan?

  Taliban har på kort tid overtaget magten i Afghanistan. Hvorfor gik det så galt, og hvordan ser fremtiden ud? Det har vi spurgt professor Sten Rynning om.

 • 19.08.2021

  Eksterne udvalg og nævn er en del af jobbet som forsker

  Professor Jes Søgaard er til daglig direktør for forskningscentret CPop. Men derudover sidder han også i flere rådgivningsudvalg for offentlige myndigheder. Det er nemlig ofte en del af livet som forsker. I artiklen møder vi også Klaus Petersen, der samarbejder med Svendborg Museum om en ny undersøgelse for Socialstyrelsen, Nina Dietz Legind, der er formand for Finanstilsynets bestyrelse, og Egon Noe, som samarbejder med ministerier og folketingsudvalg om landdistriktsforskning.

 • 12.08.2021

  Lad os ikke frygte indvandringen

  Vi skal ikke blive bange for indvandringen udefra, men i stedet tage godt imod dem, der kommer hertil og prøve at finde frem til, hvad de kan bidrage med, og hvordan de kan udfylde de huller i arbejdskraften herhjemme, der allerede nu er ved at vise sig, skriver Frederik Harhoff i denne kronik.

 • 15.07.2021

  Interesserer investorer sig for, hvordan firmaer mindsker deres udledning af drivhusgasser?

  Nogle virksomheder forsøger at blive klimaneutrale ved at gennemføre driftsmæssige ændringer, imens andre køber sig til kompensationer, der sænker udledningen uafhængigt af virksomheden. Men betyder denne forskel egentlig noget for investorerne, spørger Jochen Theis i denne kronik.

 • 01.07.2021

  Magt i balance

  Krænkelser finder sted overalt, hvor der udøves magt uden respekt for andre, skriver Anna Schneider-Kamp i denne kronik. Hun mener, at HR-management skal prøve at ramme en fin balance mellem styring og frihed i grænselandet mellem ledelsesautoritet og medarbejderautonomi. 

 • 28.06.2021

  Ny institutleder på stort erhvervsøkonomisk Institut

  SDU etablerer et nyt institut, som professor Dannie Kjeldgaard skal stå i spidsen for. Navnet på instituttet bliver Department of Business & Management/Institut for Virksomhedsledelse.

 • 25.06.2021

  Din alder afslører, om du er til hjemmearbejde

  En ny undersøgelse viser, at mange danskere generelt foretrækker at arbejde hjemmefra. Tendensen er stærkere, jo ældre man er. Især unge under 24 år ser væsentlige ulemper ved hjemmearbejde.

 • 17.06.2021

  Pendulet svingede i retning af hierarki

  Det var de politiske strategier, den statslige styring, og den benhårde topdowndrevne disciplin, der muliggjorde den hurtige omstilling i nedlukning såvel som oplukning: pendulet svingede mod hierarkiet. Det skriver Kurt Klaudi Klausen i denne kronik.

 • 14.06.2021

  Ny ph.d.-skoleleder på Samfundsvidenskab

  Det bliver professor MSO Domen Bajde, der skal stå i spidsen for Ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 • 07.06.2021

  Udflytning er godt nyt for fastholdelsen af nyuddannede, men den samlede effekt på beskæftigelsen er lille

  Selvom udflytning af statslige arbejdspladser har været et varmt emne de sidste mange år, er der ikke megen viden om, hvilken effekt udflytningerne har haft på de lokale arbejdsmarkeder. Et nyt studie viser nogle af tendenserne.

 • 03.06.2021

  De nyttige konkurser - hvor blev konkurserne af?

  De nuværende konkursregler kritiseres ofte for ikke at være fleksible nok og for dyre, men spørgsmålet er, om de foreslåede ændringer af konkursreglerne, både på europæisk og dansk plan, vil føre til mere effektive konkursomlægninger. Det ser to forskere nærmere på i denne kronik.

 • 03.06.2021

  Hvordan klarer musikfestivalerne endnu en sommer uden publikum?

  De store musikfestivaler er aflyst for andet år i træk pga. coronakrisen. Klarer de populære festivaler krisen, og hvordan ser fremtiden ud for dem?

 • 27.05.2021

  Leder fundet til SDU Business School

  Det bliver professor MSO Kristin B. Munksgaard, der skal være leder for universitetets nye Business School.

 • 20.05.2021

  Iværksætterpolitik skal styrke dansk initiativkultur

  I Danmark har vi et fleksibelt arbejdsmarked, hvor folk kan skifte mellem at være selvstændige og lønmodtagere, men der er et uudnyttet potentiale i de hybride iværksættere. Hybride iværksættere er dem, som både er selvstændige og lønmodtagere på samme tid.

 • 18.05.2021

  Nyt center kobler digital teknologi og demokrati

  Tværfagligt forskningscenter på SDU skal forske i, hvordan udviklingen inden for nye teknologier, algoritmer og kunstig intelligens påvirker den demokratiske proces. Til at stå i spidsen for centret henter universitetet en af verdens førende forskere på feltet.

 • 17.05.2021

  Ny institutleder på Juridisk Institut

  Hanne Søndergaard Birkmose bliver ny institutleder på Juridisk Institut på SDU.

 • 17.05.2021

  Forskeroplæg skaber værdi på gymnasierne

  Gymnasieklasser kan booke online oplæg med forskere fra SAMF. Oplæggene kan bruges som inspiration, supplement og brobygning. Det tilbud gjorde de brug af på handelsskolen IBC Fredericia Middelfart.

 • 12.05.2021

  Tid til at punktere fordomme om voldtægt

  Voldtægt er blandt de alvorligste sager i retssystemet og samtidig en akilleshæl for systemet. Ny bog vil vise vej til at håndtere de komplekse sager bedre - for der er brug for mere end en samtykkelov.

 • 07.05.2021

  Øje for både drift og udvikling er en effektiv krisestrategi

  Det er en særlig effektfuld krisestrategi at have øje for både drift og udvikling. 21% af danske små og mellemstore virksomheder anvender udviklingsorienteret-drift som strategi under covid-19-krisen; en strategi, der netop tilgodeser udvikling af nye forretningsmuligheder såvel som vedligeholdelse af driften. Strategien ser ud til at batte. Det viser en ny undersøgelse fra SDU.

 • 04.05.2021

  Nyt samarbejde skal styrke industriens supply chains

  Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Universität Bremen i Tyskland er gået sammen med Industriens Fond om at styrke små og mellemstore produktionsvirksomheders Supply Chain Resilience (SCR). Med øget resiliens, altså modstandsdygtighed, kan virksomhederne bedre håndtere udfordringer som pandemier, naturkatastrofer, cyberangreb og logistiknedbrud.

 • 03.05.2021

  Online-undervisning gav idé til podcast

  Da landet lukkede ned i marts 2020, og undervisningen rykkede online, forsøgte to undervisere sig med forskellige læringsmetoder. De opdagede, at de studerende var særligt begejstrede for podcast-formatet, og det er nu mundet ud i en rigtig podcast.

 • 26.04.2021

  Rummet kan blive det nye vilde vesten

  Ingen stat kan tilegne sig rummet. Men eventyrlystne milliardærer og andre private med rumdrømme udfordrer nu traktaterne, som hidtil har holdt styr på pligter og rettigheder i rummet. Forsker på SDU bidrager til at få styr på rodet i rummet.

 • 22.04.2021

  Fiaskoer skal frem i lyset

  Selvom det er en uundgåelig del af livet at fejle, går vi gerne stille med dørene, når det sker. Men måske er det en god idé at stoppe op og dvæle lidt mere ved fiaskoerne som et modsvar på performancekulturen i samfundet.

 • 22.04.2021

  Giver feedback bedre performance?

  Feedback er en vigtig del af arbejdslivet. Den værdsættes af ansatte, som bruger feedback til at blive bedre, mens arbejdsgivere bruger den til at udvikle deres teams til at blive mere effektive og produktive. Men hvad er god feedback egentlig? Det belyser Sibilla Di Guida i denne kronik.

 • 07.04.2021

  Fra minkskandale til klimakultur

  - landbrugets legitimitet i klimaforandringernes tidsalder.

 • 26.03.2021

  Hvordan kan forskere bruge sociale medier?

  Sociale medier er en god platform til at skabe netværk, udvide sin faglige horisont og nå bredere ud med sin forskning og viden, lyder det fra tre forskere fra fakultetet om deres tilstedeværelse på sociale medier.

 • 25.03.2021

  Covid fencing - grænsekontrol über alles?

  Martin Klatt tager i denne kronik et kig på grænser - også før corona - og han spørger, hvorfor grænser får betydning som værn mod det onde, alt imens global handel og store globale udfordringer kræver fælles løsninger og globalt samarbejde.

 • 18.03.2021

  Indfri det fulde menneskelige potentiale

  Der er ingen tvivl om, at målstyring spiller en vigtig rolle for at sikre en effektiv styring af en virksomheds ressourcer. Vi skal dog passe på med for mange performancemål, da de også kan modarbejde hinanden, lyder det fra Jan Stentoft i denne kronik.

 • 17.03.2021

  Flot søgning via kvote 2 til SAMF

  Flere unge har søgt ind på en af SDU’s samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, som har modtaget 12 procent flere 1. prioritetsansøgninger via kvote 2 sammenlignet med sidste år. Også fakultetets kandidatuddannelser oplever en fremgang på fire procent flere ansøgninger i forhold til året før.

 • 12.03.2021

  Kvinder i forskning: Mette Søgaard Nielsen

  I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts kan du her møde en række kvindelige forskere fra SDU og blive klogere på, hvordan de ser på det at være kvinde i forskningsverdenen.

 • 12.03.2021

  SAMF får fire Marie Curie-bevillinger

  Fire af EU’s meget prestigefyldte Marie Curie Fellowships går i år til unge forskertalenter, som rykker deres forskning til anerkendte forskningsmiljøer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU.

 • 02.03.2021

  Unik master skal imødekomme nyt trusselsbillede

  Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet lancerer en ny masteruddannelse – Master in Intelligence and Cyber Studies (MICS) – som bliver Danmarks første af sin slags med specialisering i og kombinering af både cyber- og efterretningsområdet.

 • 26.02.2021

  Forretningsforståelse og pitch-træning fik Roald direkte i ’Løvens Hule’

  21-årige Roald Dibbern læser til daglig ved SDU. I dag ejer han virksomheden DIBB Design - og torsdag aften var han med i seermagneten ’Løvens Hule’ på DR. Her investerede løverne Jesper Buch og Christian Arnstedt hver især 25.000 kroner i virksomheden.

 • 26.02.2021

  SDU etablerer en Business School

  En ny Business School skal bygge bro mellem universitetets erhvervsøkonomiske uddannelser og erhvervslivet og samfundet generelt. Den slår dørene op til september.

 • 26.02.2021

  Kampen om fosfor intensiveres

  Fosfor er et ganske simpelt grundstof, der udgør fundamentet for alt liv på Jorden. Men fosfor er også en begrænset ressource. Fosfor indgår derfor også i et geopolitisk stormagtsspil, der bliver intensiveret i disse år.

 • 25.02.2021

  Tillid og corona

  Det danske samfund bygger på en enestående verdensrekord i tillid, og det kan give os nogle fordele i forhold til andre lande, når coronaen skal bekæmpes. Det skyldes i høj grad de såkaldte hard-ridere, lyder det fra tre forskere i denne kronik.

 • 17.02.2021

  Eksperter er også mennesker: Frederik Waage

  I denne interviewserie skal vi møde fire forskere. De er COVID-19-eksperter og flittigt brugt i medierne. Og så er de almindelige mennesker.

 • 11.02.2021

  Hvilken indflydelse har rollemodeller i de kreative sektorer?

  Rollemodeller er vigtige for os mennesker, uanset om det er på arbejdspladsen, under vores uddannelse eller i de kreative professioner – og netop spørgsmålet om, hvor stor betydning rollemodeller og mentorer har i de kreative erhverv, belyser professor Karol Jan Borowiecki i sin kronik.

 • 28.01.2021

  Nyt innovationskoncept giver gevinst på dronemarkedet

  Når små startups skal på markedet med deres innovative løsninger, er det ofte svært at bryde døren ind til mulige kunder. Derfor har professor Mette Præst Knudsen udviklet et koncept på SDU, der skal hjælpe små og store virksomheder med at samarbejde om innovative droneløsninger.

 • 28.01.2021

  Skal vi regne om kap - eller tale sammen?

  Samfundsudviklingen er gang på gang blevet konfronteret med ubegribelige udfordringer. Det nye ved covid-19 er, at ethvert lokalsamfund i dag tydeligt mærker sammenhængen med et globale. Individer, grupper, organisationer, forvaltninger og stater føler sig fanget i et globalt netværk af radikalt nye og mangfoldige udfordringer. I sin kronik sætter professor Dominique Bouchet fokus på, hvordan udfordringen kan tages op.

 • 22.01.2021

  Talentspor skal fremme eliteforskning: Her er de første deltagere

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet søsætter et nyt initiativ for at støtte yngre ambitiøse forskere, der har potentialet til at yde markante bidrag til deres forskningsfelt.

 • 18.01.2021

  Sådan klarer de små virksomheder krisen

  Knap to tredjedele har klaret sig godt igennem coronakrisen, mens godt en tredjedel af de små og mellemstore virksomheder rammes hårdere. Det viser en ny undersøgelse fra SDU.

 • 14.01.2021

  Farvel og goddag til epidemiloven

  En ny epidemilov er på vej. Professor Bent Ole Gram Mortensen sætter i sin kronik fokus på det nye lovforslag og dets indhold – et lovforslag, der skal førstebehandles i Folketinget den 19. januar.

 • 06.01.2021

  Kommunalvalg 2021

  De 98 kommuner løser en bred vifte af opgaver, som har indflydelse på den enkelte borgers tilværelse. 16. november er der kommunalvalg igen, hvor den enkelte borger kan få indflydelse på de beslutninger, der træffes dér, hvor man er bosat. Forberedelser til valget er allerede i gang. Det uddybes her af professor i statskundskab, Ulrik Kjær.

 • 18.12.2020

  Ny podcast: Anders Lund Madsen og Pia Heike Johansen portrætterer livet på landet

  Podcastserien ’Trods dårlige odds’ tager dig med på en rejse væk fra de store byer og ud på landet for at finde svaret på, hvorfor livskvaliteten er så høj hos folk, der bor i de danske yderområder og landdistrikter. I serien træder Anders Lund Madsen i landdistriktsforsker Pia Heike Johansens fodspor.

 • 10.12.2020

  Mød Anna Schneider-Kamp

  Anna Schneider-Kamp er adjunkt ved Institut for Marketing & Management på SDU. Hendes forskningsinteresser kombinerer forbrugsforskning, medicinsk sociologi og medicinsk antropologi, og hun følger individers færden i og til tider også uden om sundhedsvæsenet.

 • 08.12.2020

  Ny undersøgelse kritiserer whistleblower-ordning

  Nyt direktiv for whistleblowere risikerer at give svag beskyttelse og begrænsede muligheder for at afsløre ulovligheder, viser undersøgelse fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på SDU.

 • 04.12.2020

  SAMF-forskere modtager 9,1 mio. kroner fra Carlsbergfondet

  Seks forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU får del i årets Carlsberg-bevillinger. Forskerne får dermed mulighed for at forfølge nye forskningsideer og for at følge igangværende forskning helt til dørs.

 • 03.12.2020

  Sådan påvirkede COVID-19 sundhedsvæsenet

  Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen er aktuel med en ny bog, som kaster et kritisk blik på, hvordan vi var rustet til en pandemi som COVID-19, og hvilke konsekvenser virussens indtog har haft for sundhedsvæsenet og patienterne.

 • 01.12.2020

  Borgere skal sikres bedre retshjælp

  Jo flere ressourcer, mentale såvel som sociale og fysiske, den enkelte borger har, jo større er sandsynligheden for, at vedkommende vil opsøge og få adgang til hjælp og juridisk bistand. Det er konklusionen i et forskningsprojekt om borgeres veje til retshjælp.

 • 26.11.2020

  Hvordan kan robotindustrien bidrage til den grønne omstilling?

  Væksten i robotindustrien rummer et stort potentiale mod at skubbe den grønne omstilling endnu hurtigere fremad. En analyse, der er gennemført af SDU-forskere, viser, at der er tre typer effekter, hvormed robotteknologi bidrager til grøn omstilling.

 • 19.11.2020

  Patienter skal have nemmere ved at søge information om behandling

  ”Det skal være tilgængeligt for alle mennesker, uanset hvilken lægefaglig viden de har, eller hvilket sprog de taler, at få information om sygehusvæsenet, der er relevant, overskuelig og letforståelig.” Sådan udtaler Julian Barker, stifter af virksomheden InterCare, der nu har modtaget 200.000 kr. i bevilling fra Innovationsfonden.

 • 17.11.2020

  Influencere erobrer medielandskabet

  Med coronakrisen og samfundsbevægelser som Black Lives Matter og #metoo har influencere fået en ny rolle i medielandskabet, og de gør et voksende indhug i det publicistiske kredsløb. Det viser et forskningsprojekt, som har udforsket, hvilken rolle influencere spiller blandt unge.

 • 12.11.2020

  Løvens hule for journaliststuderende

  Mediebranchen forandrer sig i et højt tempo, og der er behov for at få nye ideer og forretningsmuligheder sat i spil. Derfor indgår SDU og en investor en aftale om en ny medieinkubator.

 • 09.11.2020

  Da boligen blev et investeringsobjekt, voksede forskellen mellem land og by

  Boligmarkedet uden for de større byer er udfordret, og forskellen mellem land og by bliver større og større. Ofte er forklaringen, at der er sket en urbanisering, hvor flere søger mod de større byer, som gør det svært at få et boliglån i landdistrikterne. Men nu viser et forskningsprojekt, at det også har rod i den måde, finansieringen af boligmarkedet er skruet sammen på.

 • 05.11.2020

  Da covid-19 lukkede Roskilde Festival

  Da Danmark lukkede ned i marts på grund af Covid-19, fik det store konsekvenser for oplevelsesbranchen, herunder landets festivaler, der blev tvunget til at aflyse. Én af festivalerne er Roskilde Festival, og en netop udgivet rapport fra SDU har undersøgt, hvad aflysningen af festivalen betyder for festivaldeltagerne. Rapporten er den første af sin slags.

 • 02.11.2020

  Nyt corona-varslingssystem med input fra SDU

  Flere af landets førende eksperter er blevet inddraget i forbindelse med det nye varslingssystem, som Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke præsenterede på lørdagens pressemøde. Fra SDU er professor Jes Søgaard med i referencegruppen.

 • 29.10.2020

  Trump vs. Biden på sociale medier: Løgn, latin og fællesskab

  Både Trump og Biden bruger sociale medier aktivt som led i deres valgkamp, men hvem står stærkest af de to og løber med sejren på de sociale medier? Det giver ph.d.-studerende Didde Elnif fra Center for Journalistik på SDU sin vurdering af her.

 • 29.10.2020

  Iværksætterheltene: Drages vi af det irrelevante?

  "Vi skal væk fra at tale om, eller hentyde til, at nogle iværksættere er bedre end andre. Selvom ambitionsniveauet og resultaterne kan være meget forskellige, ændrer det ikke på det faktum, at rejsen er vild og voldsom for alle og til en vis grad ens", lyder det fra Mette Søgaard Nielsen og Kim Klyver i denne kronik.

 • 22.10.2020

  Og Undervisningsprisen 2020 går til…

  Igen i år uddeler vi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet priser til engagerede og nytænkende undervisere, men ikke alt er, som det plejer at være.

 • 20.10.2020

  Kunstnere skaber økonomisk vækst

  Storbyer som New York og Los Angeles tiltrækker hvert år tusindvis af kunstnere, der drømmer om at slå igennem. Et nyt forskningsprojekt på SDU viser, at det rige kulturliv er med til at skabe økonomisk vækst i USA’s største byer.

 • 02.10.2020

  Hybride iværksættere har mindre chance for at få succes

  Prøver man at starte egen virksomhed, samtidig med at man søger job, er det langt mindre sandsynligt, at man lykkes med sin virksomhed. Det viser et nyt studie fra SDU.

 • 01.10.2020

  Tilbage til fortidens fremtid

  Corona-pandemien har vendt op og ned på mange ting – også på vores forbrugspraksisser, som har været præget af nostalgi. Og længslen efter, hvordan tingene var før corona, er en særlig form for nostalgi, som går imod en grundlæggende antagelse i nostalgiforskningen, nemlig at nostalgi er længslen efter en fjern og uopnåelig fortid. Læs mere i kronikken.

 • 25.09.2020

  Hvordan løser vi udfordringerne med biodiversiteten?

  Naturens mangfoldighed er i tilbagegang med stor hast, fordi vi som samfund bruger naturressourcer og landareal til bl.a. skovbrug og landbrug. Derfor bliver vi nødt til at gentænke, hvordan vi bruger vores ressourcer, så vi kan bevare naturen. Det mener professor Brooks Kaiser fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

 • 10.09.2020

  Nyt projekt skal klæde mindre virksomheder bedre på til kriser

  Når kriser som coronapandemien indtræffer, kræver det, at virksomheder har styr på kriseberedskabet. Det gælder også for danske virksomheder, og med et nyt projekt er der hjælp på vej til særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

 • 04.09.2020

  Samarbejde under coronapandemi. It's the institutions, stupid!

  Hvordan har Danmark håndteret coronapandemien? Det giver professor Kurt Klaudi Klausen sin vurdering af i kronikken her.

 • 26.08.2020

  Ny bog: Sådan forandrer automatisering medierne

  Algoritmer vil revolutionere journalistikken. Det kan hjælpe redaktionerne, men hvis ikke mediebranchen er forberedt, kan automatisering true både kvalitet, etik og selve forretningsmodellen. Sådan lyder det fra Andreas Marckmann Andreassen, der har undersøgt emnet som fellow ved Center for Journalistik på SDU. Han er aktuel med en ny bog, som får en usædvanlig distribution.

 • 10.08.2020

  Da fitness flyttede hjem

  Den ugentlige tur i træningscenteret betyder mere for danskerne, end vi går og tror. For efter at corona lukkede landets motionscentre, er det gået op for danskerne, hvor stor en rolle daglig motion spiller for vores velvære. Det viser en undersøgelse fra SDU.

 • 07.08.2020

  Studerende strømmer til SAMF

  1441 studerende har i år takket ja til en studieplads på en af SDU’s samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, hvilket er 10% flere end sidste år.

 • 06.08.2020

  Fremtidens markeder skabes af virksomheder og forskere i fællesskab

  Mange har frygtet, at coronapandemien ville nedtone interessen for verdensmålene, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Tværtimod mener mange eksperter, at den økonomiske genopretning kun er mulig, hvis vi også får udbredt verdensmålene globalt. Læs mere i kronikken af Julie Emontspool og Martin Hannibal fra Institut for Marketing & Management

 • 29.07.2020

  8 spørgsmål til Frederik Waage

  Frederik Waage er professor MSO på Juridisk Institut ved SDU. Han forsvarede i 2017 den første juridiske doktordisputats ved SDU. Den handler om det offentliges forpligtelser over for borgeren i retssagsførelsen. Frederik Waage har hovedfokus på retsstaten, og han kommenterer ofte aktuelle juridiske spørgsmål i medierne inden for det forfatnings- og forvaltningsretlige område. Han har blandt andet foreslået, at der oprettes en særlig forvaltningsdomstol for coronaretssager mod den danske stat.

 • 29.07.2020

  SAMF byder mere end 1.000 nye studerende velkommen i 2020

  I år er 1.607 unge blevet tilbudt en studieplads på en af SDU’s samfundsvidenskabelige uddannelser. Det er en fremgang på hele 11% sammenlignet med sidste år.

 • 16.07.2020

  Ny innovationsform er vokset ud af coronakrisen

  Whisky og gin fra Nyborg Destilleri bliver til håndsprit, Grundfos producerer 100.000 visirer, og fibermaterialer bliver til ansigtsmasker i stedet for bleer. Forskere fra Syddansk Universitet har undersøgt danske virksomheders omlægning til værnemidler under coronakrisen, og de har opdaget en helt ny innovationsform.

 • 09.07.2020

  Klynger skal adressere samfundsudfordringer

  Med etableringen af fire klynger vil fakultetet bidrage til at løse væsentlige udfordringer i samfundet og tage forskningen til nye højder.

 • 08.07.2020

  Eurozonens krise lurer igen

  Hen over sommeren forhandler EU’s ledere EU-budgettet på plads. Eurozonen er især hårdt ramt, og der er udsigt til den største økonomiske tilbagegang siden Anden Verdenskrig.

 • 07.07.2020

  Mindeord for Hans Stubbe Solgaard

 • 29.06.2020

  Flere fagfelter på SAMF klatrer op på international rangliste

  Både fagområderne offentlig administration og politologi er i top 100 på verdensranglisten Academic Ranking of World Universities, mens andre områder også opnår en flot placering.

 • 25.06.2020

  Det går tit godt - Nogle tanker om corona, globalisering og den internationale orden

  Hvilken betydning får coronapandemien for globaliseringen? Det sætter professor emeritus Frederik Harhoff fokus på i denne kronik.

 • 18.06.2020

  Når forældre-lærer relationen bliver digital

  Et nyt projekt sætter fokus på skole-hjem-samarbejdet i en tid, hvor al undervisning og kontakt til skolen har foregået digitalt. I en kort video fortæller lektor Barbara Fersch om projektet.

 • 12.06.2020

  Odense skal være Danmarks mest attraktive medieby

  De største medievirksomheder på Fyn og Syddansk Universitet har i dag etableret Media City Odense med Odense Kommune, som en vigtig og tæt samarbejdspartner. Ambitionen er at sikre Odense en national førerposition inden for medier og medieteknologi.

 • 08.06.2020

  Levetid: Din indkomst har mere at sige end din uddannelse

  Økonomer har udarbejdet en ny prognosemodel for, hvor længe vi kan forvente at leve. Den tager afsæt i indkomst og formue og viser, at alle de store indkomstgrupper i befolkningen generelt kommer til at leve længere, og at de følges nogenlunde ad.

 • 04.06.2020

  Grundlovssikrede rettigheder suspenderet under corona-krisen

  Borgernes frihedsrettigheder er blevet begrænset under corona-krisen med gennemførelsen af epidemiloven. Professor på Juridisk Institut, Frederik Waage, uddyber her, om disse begrænsninger er forenelig med grundloven.

 • 04.06.2020

  SDU undersøger, hvordan mindre virksomheder tackler coronakrisen

  Coronakrisen har påvirket mange i erhvervslivet. Det gælder også små og mellemstore virksomheder, men hvordan står det reelt set til med dem? Det har en forskergruppe fra SDU valgt at undersøge i et nyt projekt.

 • 02.06.2020

  Indvandring som en økonomisk gevinst

  To tredjedele af migrationen i verden er jobrelateret, og mens debatten om indvandring ofte fokuserer på negative aspekter, peger forskningen på, at indvandring i høj grad gavner værtslandet. Blandt de positive effekter peger lektor Maria Elo på, at indvandring er en saltvandsindsprøjtning til innovation, iværksætteri, eksport og internationalt udsyn i økonomien som helhed. Læs mere i hendes kronik.

 • 29.05.2020

  Fire forskere fra fakultetet: Derfor er vi aktive i samfundsdebatten

  Det er en central del af fakultetets strategi at aktivere viden til gavn for samfundet. Vi spørger fire forskere, hvorfor de engagerer sig i samfundsdebatten.

 • 28.05.2020

  Steffen Korsgaard bliver ny institutleder

  Den nye institutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse bliver Steffen Korsgaard.

 • 26.05.2020

  Sten Rynning udpeget til dagsordenssættende netværk

  Det er emner som europæisk forsvar og sikkerhed, netværket tager op til debat og søger løsninger på – et netværk som SDU-professor Sten Rynning netop er blevet medlem af.

 • 20.05.2020

  SDU-professor medvirker i DR2's ‘Kampen om historien’

  I forbindelse med DR's nye dokudramaserie ‘Grænseland’ deltager professor Steen Bo Frandsen i et DR2-program, hvor eksperter sammen med Adam Holm debatterer historien.

 • 20.05.2020

  Nyt projekt skal styrke borgernes retssikkerhed

  Et netop opstartet forskningsprojekt undersøger, hvorfor nogle borgere ikke får den retshjælp, som de har ret til. De første resultater vil være klar til efteråret.

 • 18.05.2020

  Det europæiske demokrati skal styrkes

  To forskere fra SDU er med i et internationalt forskerteam, der skal undersøge, hvordan demokratiet i Europa påvirkes af ændringer i politisk information.

 • 05.05.2020

  Markus og Didde har succes med smoothies på abonnement

  Iværksættere oplever et stort boom i interessen for smoothies, efter de har åbnet en ny webshop under coronakrisen. Her sælger de kasser med ingredienser til sunde smoothies.

 • 05.05.2020

  Hjulene kom hurtigt i gang efter pandemi

  Den økonomiske nedtur efter den spanske syge var overstået på få år, lyder konklusionen i et nyt studie, som dermed rummer et håb om, at den igangværende recession får et kort liv.

 • 30.04.2020

  Lyt, tilpas og forventningsafstem, hvis du vil eksport

  Ifølge FN har over 500 millioner mennesker ikke adgang til rent vand. Et tal som desværre ikke ser ud til at blive mindre i fremtiden. Vandsektoren og danske vandteknologivirksomheder har erfaringer og løsninger til at adressere udfordringen, og et samarbejde mellem Ferskvandscentret, Danish Water Technology House og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU er bl.a. blevet omsat til fire konkrete eksportanbefalinger. Læs mere i kronikken.

 • 27.04.2020

  Nyhedsbrugere savner faktatjek og løsninger

  Næsten halvdelen af danskerne er tilfredse med mediernes dækning under corona-pandemien, men en del nyhedsbrugere efterlyser mere faktatjek og historier med fokus på håb og løsninger, viser en ny undersøgelse fra SDU.

 • 22.04.2020

  Magthavernes lydige skødehund eller en konfliktsulten jagthund?

  Det har været heftigt debatteret, om journalisterne har været for kritiske eller for ukritiske i dækningen af coronakrisen. En ny undersøgelse fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter viser, at pressen formår at dække coronakrisen balanceret.

 • 16.04.2020

  Globalisering og genforening

  I år er det 100 år siden, at Sønderjylland efter to folkeafstemninger igen blev en del af Danmark. Med jubilæet er det ifølge professor Steen Bo Frandsen vigtigt at huske på, at vi er en del af noget større. Læs mere i hans kronik.

 • 08.04.2020

  Sociale netværk var vigtige for eliten

  Da slaveriet blev forbudt i USA, frygtede slaveejere at miste deres økonomiske velstand. Et nyt forskningsprojekt kan dog konkludere, at slaveejernes efterkommere forblev på samfundets top.

 • 01.04.2020

  Professor modtager eftertragtet EU-bevilling

  Et nyt forskningsprojekt skal kaste lys over uligheden i levetid, og hvilke konsekvenser det kan få for pensionssystemerne. Professor James Vaupel skal lede projektet, der er støttet af det Europæiske Forskningsråd.

 • 26.03.2020

  Hjemmearbejde: ”Det går over al forventning”

  Louise Folkestad er studienævnssekretær i Studieadministrationen. Hun fortæller her om, hvordan det går med at forene fuldtidsjobbet med familielivet.

 • 18.03.2020

  Undervisningen er rykket online

  På hele fakultetet bliver der arbejdet på højtryk for at omlægge undervisning og vejledning til online- og fjernundervisning.

 • 06.03.2020

  Ledere skal kunne forstå andre kulturer

  Ud over kompetencer som åbenhed, kommunikation og fordomsfrihed er kulturel intelligens et fundament for at skabe et godt samarbejde på tværs af kulturer. I sin kronik sætter Nicole F. Richter fokus på, hvad kulturel intelligens er for en størrelse.

 • 02.03.2020

  Middelklassen bestemmer mest

  Mange nyere studier viser, at den økonomiske politik passer bedst til de riges ønsker. Ny forskning udfordrer denne opfattelse og udpeger middelklassen som den gruppe, der har fået mest ud af den politik, der føres.

 • 27.02.2020

  Mediacamp går digitalt

  Elever på alle landets gymnasier kunne i år prøve kræfter med journalistik, da SDU gik i luften med en digital Mediacamp. Se en video om campen.

 • 26.02.2020

  Kom til borgermøde om Danmarks rapport til FN's Menneskerettighedsråd

  Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvor mærker du menneskerettighederne i din hverdag? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan Danmark bedre kan sikre vores allesammens rettigheder. Det foregår onsdag den 4. marts kl. 11-13 på SDU i Odense.

 • 25.02.2020

  Forskere efterlyser bedre data om ulighed

  For at vi kan reducere uligheden i og mellem verdens lande, har vi brug for bedre data om ulighed. Der mangler et internationalt system til at måle ulighed, lyder budskabet fra professor Paul Sharp og mere end 50 andre økonomer.

 • 20.02.2020

  Undervisere opruster på den digitale front

  Undervisere fra SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og CBS går sammen om at udvikle et undervisningsforløb, der skal løfte undervisernes digitale kompetencer og ruste de studerende til et digitalt arbejdsmarked. Det er et af i alt ni projekter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har valgt at støtte.

 • 19.02.2020

  Foreninger kan give turismen et skub

  Samspil mellem frivillige kræfter og turismesektoren kan skabe stor værdi for begge parter, men det rummer også udfordringer, hvis parterne ikke involveres på lige fod, lyder det fra SDU-forsker.

 • 18.02.2020

  Lederes indflydelse på samarbejde

  En eksperimentel undersøgelse fra SDU viser, at ledere kan handle opportunistisk og forsøge at manipulere deres underordnede. Se en video om studiet.

 • 06.02.2020

  "Øjet" i det offentlige rum

  Data gavner samfundet og kan f.eks. mindske trængslen på vejene - men er det også ensbetydende med overvågning? De spørgsmål har fået forskere fra Juridisk Institut og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet til at samarbejde om at finde balancen mellem data til teknologisk optimering og beskyttelse af privatlivets fred.

 • 04.02.2020

  Ny institutleder på Statskundskab er fundet

  Signe Pihl-Thingvad bliver den nye leder for Institut for Statskundskab på SDU. Den røde tråd igennem hendes karriere er ledelse.

 • 29.01.2020

  Ny direktør for førende forskningsmiljø på SDU

  Jes Søgaard skal stå i spidsen for det tværdisciplinære forskningscenter CPop, der adresserer væsentlige samfundsudfordringer inden for demografi og aldring.

 • 21.01.2020

  Influencere – de nye mediehuse

  Youtubere, instagrammere og bloggere har gjort deres indtog i mediebilledet, og det handler om meget mere end reklame. Et nyt projekt skal derfor afdække, hvordan influencerne påvirker både mediebrugerne og -branchen.

 • 09.01.2020

  Hvorfor skal ledere lade medarbejderne tale?

  Virksomheder, der lytter til og involverer medarbejderne, er bedre til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og opnå større arbejdsglæde, lyder det fra Simon Fietze, der er med i et stort Horizon2020-projekt.

 • 20.12.2019

  SDU vil styrke samfundsinstitutioner i udlandet

  Med en ny strategisk satsning vil SDU være med til at opbygge og styrke stabile og legitime institutioner i lande, der er udfordret på de områder.

 • 20.12.2019

  Ny institutleder på Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

  Det bliver Torben Munk Damgaard, der snart skal stå i spidsen for Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi på SDU.

 • 12.12.2019

  Opråb til iværksættere – bryd med jeres dårlige kontakter

  At netværke effektivt handler ikke kun om at skabe nye kontakter, men i lige så høj grad også om at ændre eksisterende kontakter eller ligefrem afslutte kontakter, som ikke længere er relevante.

 • 06.12.2019

  Carlsberg-bevillinger til SAMF-forskere

  Tre forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fik tildelt monografi-bevillinger fra Carlsbergfondet ved årets uddeling, og en fik en mindre bevilling.

 • 04.12.2019

  Kvindelige kandidater får mindre spalteplads

  Ny undersøgelse fra SDU viser, at mænd, der stiller op til Folketingsvalg, får mere medieomtale end kvinder gør. Og forskellen er blevet større ved det seneste valg.

 • 03.12.2019

  Truslerne mod Europas sikkerhed

  NATOs 70-års jubilæum fejres i dag og i morgen i London i en tid, hvor økonomisk afmatning og opbrud i den internationale verdensorden mellem USA, EU, Rusland og Kina truer vores sikkerhed.

 • 29.11.2019

  Mangfoldige højtider rykker ind i supermarkedet

  Flere kulturelle højtider bliver i højere grad fejret i supermarkeder verden over. Også her i Danmark. Det er med til at skabe kulturel forståelse, men der kan også opstå problemer med det, viser et nyt studie.

 • 27.11.2019

  Kristian Jensen stiller skarpt på FN’s verdensmål på SAMF

  Mød Kristian Jensen den 9. december, hvor han holder et inspirationsoplæg om verdensmålene.

 • 14.11.2019

  Lovlige samarbejder forklædt som karteller. Eller var det omvendt?

  Alarmklokkerne ringer hos konkurrencemyndighederne, når konkurrerende virksomheder udveksler priser i forbindelse med tilbudsgivning. Men hvor forbudt er det overhovedet at samarbejde med sine konkurrenter i konkurrencen om offentlige kontrakter?

 • 12.11.2019

  Årlig støtte på 1,5 mio. kroner til landdistriktsforskning på SDU

  Et bredt politisk flertal står bag aftale, som sikrer en fast basisbevilling til Center for Landdistriktsforskning på SDU.

 • 12.11.2019

  Kritikken af SDU’s brug af verdensmålene er unuanceret

  Debat: SDU prioriterer at arbejde med alle FN’s verdensmål, men kritikken heraf er forfejlet. Vi arbejder ikke ”for” men ”med” verdensmålene, lyder det fra Jens Ringsmose og Sten Rynning i dag på Altinget.

 • 08.11.2019

  Danske udvandrere revolutionerede USA’s mejerisektor

  Mellem 1865 og 1914 emigrerede cirka 300.000 danskere til USA for at prøve lykken. En del af udvandrerne var landmandssønner, som særligt etablerede sig i Wisconsin, Minnesota og Iowa, hvor de med succes reformerede mejerisektoren.

 • 05.11.2019

  Ny institutleder på Virksomhedsledelse og Økonomi

  Lone Grønbæk er den nye leder for SDU’s Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Her vil hun blandt andet arbejde for at aktivere og skabe endnu mere viden til gavn for samfundet.

 • 04.11.2019

  Viden om økonomi styrer væksten

  Når du køber dig en ny iPhone, er du styret af andet end lysten til en ny gadget, der kan lidt mere end den gamle. For din viden om, hvordan det står til med økonomien, påvirker i høj grad din tillid som forbruger og dermed din købelyst.

 • 28.10.2019

  Årets Underviser på SDU 2019: Hun interesserer sig i den grad for sine studerende

  Mette Søgaard Nielsen er en underviser, der har blik for hver enkelt studerende, og som altid er klar på at hjælpe sine studerende. Derfor får hun nu tildelt SDU’s pris som Årets Underviser.

 • 10.10.2019

  Nano-undervisningsmoduler indtager journalistuddannelsen

  Videoer, podcasts og et kapitel fra en lærebog som pdf. Det er studieformer som disse, der har fundet vej til cand.public.-uddannelsen. For SDU handler det om at komme de studerende i møde, uanset hvor og hvornår det er. Få en smagsprøve på to nanomoduler her.

 • 10.10.2019

  Lad os gøre op med den traditionelle tænkning af kommunal erhvervsfremme

  Der skal nye perspektiver i spil for at gøre op med den traditionelle og snævre måde at tænke kommunal erhvervsfremme på, lyder det fra tre forskere i kronikken.

 • 09.10.2019

  Enormt potentiale gemt i 200 år gamle data

  Forskere på SDU har udviklet en teknologi, baseret på kunstig intelligens, der hurtigt kan transskribere og digitalisere gamle håndskrevne dokumenter som journaler, dødsattester og folketællinger. Det vil give adgang til en guldgrube af historisk viden.

 • 19.09.2019

  Kollektiv branding: Alle for én

  Kollektiv industribranding er til stor gavn for de individuelle virksomheder i sektoren. Meget ofte har både muligheder og udfordringer mere at gøre med industrien som helhed end med den enkelte virksomhed. Det gælder både for unge start-ups på spirende markeder og for veletablerede virksomheder i modne sektorer.

 • 13.09.2019

  Hvordan får vi reduceret tuberkulosedødeligheden?

  SDU-forsker har undersøgt effekten af de tiltag, der i årenes løb er blevet sat ind for at bekæmpe tuberkulose. Ud over medicinsk behandling er den rette information og økonomisk udvikling afgørende for at nedbringe antallet af dødsfald.

 • 11.09.2019

  Europæisk topbevilling til politolog

  Nyt projekt på SDU skal forske i normer for brug af autonome våbensystemer og normernes betydning for den internationale sikkerhedsorden. Politolog Ingvild Bode står i spidsen for projektet, som støttes af Det Europæiske Forskningsråd.

 • 28.08.2019

  Konference ser på NATO’s rolle og udfordringer

  Tidligere statsminister og generalsekretær for NATO Anders Fogh Rasmussen er hovedtaler, når officerer, NATO-embedsmænd og politikere samles med forskere og studerende for bl.a. at diskutere, hvilke udfordringer og trusler NATO står over for nu og i fremtiden. Det sker den 6. september på Frederiksberg Slot og er arrangeret af Center for War Studies ved SDU.

 • 22.08.2019

  Lederne har nøglen til vækst i små virksomheder

  Lederne af små virksomheder, som ofte er ejerledere, har nøglen til vækst i disse virksomheder, men ofte udnytter de ikke vækstmulighederne.

 • 29.07.2019

  Hvad skal vi med juridisk forskning?

  I juridiske forskerkredse har vi den fælles opfattelse, at jura som forskningsdisciplin har en selvstændig relevans. Vi fortæller hinanden, at vores specialisering og videndeling er en samfundsmæssig opgave, som bedst varetages af, nå ja, os. Men hvorfor karakteriserer vi overhovedet jura som en videnskab – hvad er retsvidenskabelig forskning – og er denne forskningskategori ikke bare reaktionær og cirkulær i det den primært henvender sig til andre jurister? Læs kronikken af Daniel Skov.

 • 17.06.2019

  Danmarks førende medieby: Media City Odense

  De regionale medier på Fyn og SDU går sammen om at fremme og forene kvalitetsjournalistik, fri forskning og den nyeste teknologi. Målet er, at Fyn udvikler sig til Danmarks førende motor og udviklingssted for fremtidens medier og journalistik.

 • 14.06.2019

  Droner rykker ind på slagmarken

  Brugen af droner har ændret krigens karakter, så nutidens krigsførelse er blevet mere blodig og uberegnelig.

 • 29.05.2019

  Nye prodekaner på Samfundsvidenskab

  Professor Sten Rynning bliver prodekan for forskning, mens institutleder Jan Guldager Jørgensen fremover vil varetage posten som prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 • 22.05.2019

  Løkke har fået mest skærmtid

  Analyse fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på SDU viser, at Lars Løkke har været i tv sammenlagt 20 timer under valgkampen. Mette Frederiksen ligger på 12, mens Anders Samuelsen indtager tredjepladsen med 6 timer.

 • 20.05.2019

  Det kræver tillid at sætte borgeren i centrum

  Kolding Kommune har i flere år arbejdet med en vision om ’Borgerens centrum’, og her har en åben kommunikation mellem medarbejdere og ledere og tillid i relationer ført til løsninger, som i højere grad opleves som værdiskabende for borgerne, påpeger Karina Solsø Iversen og Henry Larsen.

 • 09.05.2019

  Tyske tilflyttere satte skub i dansk økonomi

  Forskere nyfortolker dansk økonomisk historie, som går længere tilbage end 1880’ernes omdannelse af det danske landbrug. Grunden til andelsbevægelsen blev lagt af tysktalende godsejere sidst i 1700-tallet, lyder konklusionen.

 • 09.05.2019

  DFF-bevillinger til to forskere på Samfundsvidenskab

  Professor Paul Sharp og lektor Giovanni Mellace har netop fået bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

 • 23.04.2019

  Ny dekan på samfundsvidenskab

  Med Jens Ringsmose som ny dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får SDU en leder, som brænder for universitetsledelse.

 • 22.04.2019

  Er det stadig skak, vi spiller?

  Om jurister og samfundsdebatten i en retsstat: Hvor er det, at juristers viden om, hvorvidt noget er lovligt, ulovligt eller måske bare risikabelt, medfører værdi for andre end advokater eller sagsbehandlere i kommunen? Læs kronikken af Kristina Siig, professor MSO ved Juridisk Institut.

 • 08.04.2019

  Seks motiver til at arbejde med bæredygtighed

  Økonomiske gevinster, miljømæssige fordele og positioneringsmuligheder er nogle af de motiver, der får virksomheder til at sætte kurs mod cirkulær økonomi.

 • 07.03.2019

  Har du leget og bevæget dig på dit arbejde i dag?

  Når innovative idéer skabes, er leg ofte involveret, og leg kan være med til at fremme bevægelse og motion på arbejdspladsen, lyder det fra Ulrik Wagner, lektor ved Institut for Marketing & Management.

 • 28.02.2019

  Tre Marie Curie Fellowships

  EU-finansieringen giver fakultetet mulighed for at tiltrække tre stærke forskningsprofiler.

 • 08.02.2019

  Forandringsprocesser der lykkes – og mislykkes

  Forskning viser, at 70% af alle forsøg på organisatoriske forandringer fejler. Justyna Starostka, postdoc ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, peger på, at der bør fokuseres mere på markedet og på designtænkning i forandringsprocessen.

 • 11.01.2019

  Store IT-virksomheder placerer datacentre i Danmark – hvad gør vi med overskudsvarmen?

  I disse år ønsker flere store IT-virksomheder at placere datacentre i Danmark. Kølebehovet i disse anlæg vil frembringe et affaldsprodukt i form af overskudsvarme. Danmarks store fjernvarmesektor vil kunne aftage en del overskudsvarme, så det er muligt at gøre affaldsproduktet til en ressource. Problemet er bare, at der kan være afgift på overskudsvarmen, selv hvis denne foræres væk. Læs kronikken af Bent Ole Gram Mortensen og Jette Thygesen.

 • 30.11.2018

  Der mangler fokus på udvikling i tiden efter ejer- og generationsskifter

  Når en virksomhed står over for et ejer- eller generationsskifte, er der behov for flere tilbud, som støtter den næste generation af ejere og ledere med at videreudvikle og vækste virksomheden. Læs mere i kronikken af Pia Storvang og Suna Løwe Nielsen.

 • 23.11.2018

  CBS henter ny rektor på SDU

  Nikolaj Malchow-Møller er udnævnt til rektor på CBS. Han har været dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU siden 2014.

 • 02.11.2018

  3D-print: Hype eller potentiale?

  Der er høje forventninger til 3D-printteknologiens potentiale. I denne kronik belyser lektor Martin Hannibal, hvordan både små og store virksomheder kan bruge teknologien til at revolutionere deres produkter og services og derved styrke deres konkurrenceevne.

 • 29.10.2018

  Jonas Nygaard Blom: Årets Underviser på SDU 2018

  Stort tillykke til Jonas Nygaard Blom, der modtager universitetets pris som Årets Underviser. Dermed får han for anden gang i år tildelt en pris for at skabe engageret undervisning af højeste kvalitet.

 • 05.10.2018

  Hvorfor straffer vi?

  I den danske retsstat straffes borgere kun, hvis der findes en lov, som gør handlingen strafbar. Men straffeloven mangler en formålsbestemmelse, og det er et af strafferettens vanskeligste spørgsmål, mener to forskere. Læs mere i kronikken.

 • 03.10.2018

  Studerende og virksomheder mødte hinanden

  Omkring 300 studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser og 20 lokale virksomheder mødtes på SDU for at tale projektorienteret forløb, studiejob og specialesamarbejder.

 • 26.09.2018

  Børn får mere fra samfundet end ældre - men ikke fra staten

  Børn får to gange så meget ud af samfundet, som ældre gør. Det viser en europæisk opgørelse, som ikke bare medregner offentlige velfærdsydelser, men også de ressourcer som forskellige generationer giver hinanden i form af tid og penge.

 • 12.09.2018

  Business-guru besøger SDU

  Mød ophavsmanden til The Business Model Canvas, Alexander Osterwalder, når han kommer til SDU den 25. september.

 • 27.08.2018

  Kan vi blive bedre til at koble teori og praksis?

  Nyt initiativ: Udvalgte undervisere skal i en periode tilknyttes en organisation for at få viden om, hvilke kvalifikationer og kompetencer aftagerne efterspørger. Læs mere i kronikken af Morten Kallestrup.

 • 05.07.2018

  Bevillinger til internationale forskningsophold

  Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt fem bevillinger til forskningsophold i udlandet. To af bevillingerne går til forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

 • 04.07.2018

  Fremtidens uddannelse er hyperfleksibel

  Over de kommende år vil SDU eksperimentere med nye undervisningsmetoder. Rektor Henrik Dam fortæller om, hvorfor og hvordan SDU vil forny måden, som universitetet organiserer uddannelser på.

 • 25.06.2018

  Kan man blive fanget i sit eget netværk?

  Når netværket kan være en bremseklods.

 • 31.05.2018

  Madspild: Hvilke initiativer virker?

  Indsatsen har størst effekt, når flere aktører går sammen om at reducere spild af mad, påpeger SDU-forsker Johanna Gollnhofer, der i en uge selv begav sig ud i at skralde containere.

 • 30.05.2018

  Offentlighedens betydning for dronemarkedet

  Offentlighedens oplevelse af privatliv skal på dagsordenen, før dronernes potentiale kan udnyttes i tilstrækkelig grad.

 • 09.05.2018

  Fremtidens uddannelse skabes på SDU

  SDU vil eksperimentere med nye undervisningsmetoder som nano-undervisningsmoduler og digitale kursusforløb. Det bliver journalist-uddannelserne, som skal udvikle og afprøve den nye prototype på fremtidens universitetsuddannelse.

 • 01.05.2018

  Nye bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

  Fem forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får del i de bevillinger, som Danmarks Frie Forskningsfond netop har uddelt.

 • 01.05.2018

  Hvem skal eje fremtidens jordbrug?

  Landbrugserhvervet befinder sig i en historisk brydningstid. Hvordan skal dansk landbrug derfor se ud i fremtiden, hvem skal eje og drive fremtidens landbrug i Danmark, og hvilken betydning kommer disse ændringer til at få?

 • 27.03.2018

  Har din elmåler været på nettet i dag?

  Hvem ejer egentlig vore forsyningsdata? Forbrugerne, forsyningsselskaberne eller myndighederne? Ejerskabet er øjensynligt delt, hvilket betyder, at vi som forbrugere og borgere skal passe på vores privatliv.

 • 09.03.2018

  Line Vaaben bliver ny fellow ved journalist-uddannelserne på SDU

  Den nye fellow ved SDU skal afdække, hvordan journalister – både nutidens og fremtidens – kan blive bedre til at fortælle historier. Korte såvel som lange, analoge såvel som digitale.

 • 27.02.2018

  Virksomheders udvikling mangler fælles fodslag

  Virksomheders konkurrencekraft kan styrkes gennem Sales & Operations Planning. Det kræver for de fleste virksomheders vedkommende en gennemgribende ændring i værdikædeprocessen med inddragelse af medarbejderne, så man fremadrettet kan gå skulder ved skulder, skriver Jan Stentoft i en kronik.

 • 22.02.2018

  Digitalisering styrker forretningen – og alle kan være med

  Et nyt projekt skal inspirere små og mellemstore virksomheder til at digitalisere deres forretningsmodel ved at udnytte potentialet i data.

 • 30.01.2018

  Jeanette Lemmergaard bliver på posten som institutleder

  Institutlederen for SDU’s Institut for Marketing & Management er blevet ansat.

 • 29.01.2018

  Kommunalpolitikernes svære omstillingsspil

  Fra valgkamps- til hverdagspolitiker.

 • 18.01.2018

  Forskere tester folks reaktioner på droner

  Flyvehøjden er afgørende for, om droner forstyrrer og vækker bekymring, når de flyver over folks huse og haver.

 • 14.12.2017

  Nye bevillinger til Samfundsvidenskab

  Fem forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har fået støtte til at igangsætte nye forskningsprojekter.

 • 28.11.2017

  Robotterne tager vores arbejde. Heldigvis.

  Ny teknologi gør os rigere. Men det tager tid.

 • 27.11.2017

  Hemmeligheden bag Nobelpriserne

  Bogen "Aha-oplevelsen: Arven fra Alfred Nobel" belyser den hemmelige opskrift på aha-oplevelsen, og hvordan alle kan lære at få og give aha-oplevelser til andre mennesker. Det er Peter Bro, professor mso i journalistik, der står bag bogen.

 • 01.11.2017

  Lokale aktionsgrupper skaber liv i landdistrikterne

  Landdistrikterne står imidlertid fortsat over for et fundamentalt valg: Enten må der skabes nye jobs på nye felter, eller også vil afviklingen fortsætte. Det skriver Annette Aagaard Thuesen og Villy Søgaard i deres kronik

 • 31.10.2017

  SDU-forskere vil hjælpe virksomheder til bedre drift

  Nyt projekt skal kaste lys over de menneskelige aspekter i virksomheders Sales and Operations Planning, som rummer et stort potentiale for erhvervslivet.

 • 26.10.2017

  Web-tv i vækst

  Ny undersøgelse fra SDU sætter fokus på de aktuelle web-tv-genrer, der dominerer netop nu. Undersøgelsen er baseret på hundredvis af web-tv-indslag og interviews med ind- og udenlandske eksperter.

 • 02.10.2017

  Energivirksomheder får hjælp til forretningen

  SDU’s nye center – The Energy Management Centre – skal samarbejde tæt med virksomheder i energisektoren om at løse en række udfordringer.

 • 29.09.2017

  Bør offentlige kontrakter opdeles i mindre dele for at tilgodese små virksomheder?

  Er der reelt et politisk ønske om, at offentlige kontrakter skal tilgodese mindre virksomheder, spørger Carina Risvig Hamer i sin kronik.

 • 27.09.2017

  Ny lov om sundhedsdata stiller nye krav til forskning

  Betingelserne for forskeres adgang til sundhedsregistre og brug af sundhedsdata ændrer sig, når Danmark i maj 2018 skal leve op til EU’s databeskyttelsesforordning. Derfor støtter Lundbeckfonden et nyt forskningsprojekt, som skal skabe klarhed over de fremtidige regler. Kent Kristensen fra Juridisk Institut står i spidsen for forskergruppen.

 • 30.08.2017

  Snart er der valg, og så skal der forhandles om posterne

  Sune Welling Voigt og Robert Klemmensen ser i en kronik på, hvordan de kommunale konstitueringsprocesser foregår, og hvorfor de nogle gange falder ud, som de gør.

 • 17.08.2017

  Marie Curie-bevilling til SDU-forsker

  Postdoc Danita Catherine Burke modtager et ’Marie Curie Individual Fellowship’ på 1,4 millioner kroner. Pengene skal bruges til at undersøge, hvorfor nogle interesseorganisationer kan få observatørstatus i det mellemstatslige samarbejde i Arktisk Råd, mens andre er mindre velkomne.

 • 27.06.2017

  Evnen til at bruge data kan blive guld værd

  Kronik: Virksomheder kan komme langt ved at bruge data som led i forretningsskabelse, viser et studie blandt mindre produktionsvirksomheder.

 • 23.06.2017

  2,6 millioner kroner til at udforske kreativitets oprindelse

  Professor Karol Jan Borowiecki får støtte fra Det Frie Forskningsråd til sit forskningsprojekt om, hvordan menneskelig interaktion er en katalysator for kreativ udfoldelse.

 • 15.06.2017

  Droner: Folk er bekymrede for deres privatliv

  Ny undersøgelse viser, at befolkningen er skeptisk over for, at droner trænger ind i deres privatsfære.

 • 01.06.2017

  Bevillinger til forskningsophold på førende, internationale universiteter

  To forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til et forskningsophold i udlandet.

 • 31.05.2017

  For få virksomheder satser på ny teknologi

  Ny forskning viser, at danske virksomheder ikke udnytter nye teknologier og digitale løsninger og derfor sakker bagud i den internationale konkurrence.

 • 30.05.2017

  Digitalisering påvirker mennesker og samfundet

  Kronik: Menneskers brug og udvikling af digital teknologi påvirker vores hverdag og det samfund, vi lever i. Men det former også vores identitet og krop, som er digitaliseret til en grad, hvor det nærmest ikke længere er muligt at forstå os selv, uden også at inddrage det teknologiske aspekt.

 • 30.05.2017

  Forskere finder løsninger i samspil med virksomheder

  SDU har uddelt 12,9 millioner kroner til tværfaglige forskningsprojekter, der skal bringe viden i spil i offentlige og private virksomheder. Projekterne hører under SDU’s satsning på udvalgte forskningsområder.

 • 05.05.2017

  Forskere får millioner fra Det Frie Forskningsråd

  Det Frie Forskningsråd finansierer forskningsprojekter, der skal igangsætte banebrydende forskning med betydning for samfund og erhverv. Fem forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU får del i bevillingerne.

 • 02.05.2017

  Et skævt styrkeforhold i retssager mellem borger og stat

  I en ny doktorafhandling adresserer adjunkt Frederik Waage en række principielle problemer ved civile retssager, hvor en borger kommer i konflikt med staten. Han forsvarer afhandlingen 10. maj.

 • 01.05.2017

  Disruption – en enestående chance for regionen?

  I en kronik belyser to forskere fra Juridisk Institut, hvordan vi ved at fokusere på den positive side af disruption kan skabe udvikling i regionen.

 • 19.04.2017

  SDU bliver samlingspunkt for grænseforskning

  Lektor Martin Klatt fra Center for Grænseregionsforskning på SDU’s Institut for Statskundskab bliver generalsekretær for international forening af forskere inden for feltet grænser og grænseregioner.

 • 29.03.2017

  Opgøret med oprøret

  På tærsklen til 50-året for 1968 giver postdoc Tobias Haimin Wung-Sung et regionalt perspektiv på de glade tressere og de nationale spørgsmål i den dansk-tyske grænseregion.

 • 27.03.2017

  Nyt projekt skal sikre bedre integration af energimarkedet

  Det danske energimarked oplever omfattende ændringer og krav om forbedret integration mellem el, naturgas og fjernvarme. Et nyt projekt skal udforske fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv.

 • 21.03.2017

  Mød SDU-forsker til TEDxOdense

  Postdoc Ulrik William Nash er blandt foredragsholderne, når den internationalt kendte event TED Talks kommer til Odense den 1. april 2017. Her holder han foredraget med titlen ”Skew is a cure for our collective error”.

 • 14.03.2017

  Frederik Waage: Forsvar af doktordisputats

  Forsvar af doktordisputats – Frederik Waage

 • 27.02.2017

  Vi stiller selv diagnosen

  Moderne patienter henter viden om sygdomme på internettet og køber medicin i udlandet udenom sundhedsvæsenet. Anna Schneider-Kamp, ph.d.-studerende ved Institut for Marketing & Management, følger tendenserne.

 • 27.02.2017

  Sladderens ondskab lurer lige om hjørnet, men...

  Trods sit blakkede rygte, så bidrager sladder - til manges overraskelse - positivt til "samfærdslen", lyder det fra Jeanette Lemmergaard, institutleder ved Institut for Marketing & Management.

 • 10.02.2017

  Seks forsøg, én fuldtræffer

  Analyse: Hvor har den demokratiske styreform haft de bedste og de ringeste kår fem år efter Det Arabiske Forår?

 • 07.02.2017

  Professor fortsætter som formand for taksationsmyndighed

  Professor Bent Ole Gram Mortensen er genudnævnt som formand for den taksationsmyndighed, der vurderer, om boligejere lider et værditab, når der bliver opført vindmøller i nabolaget.

 • 07.02.2017

  Energisk uddannelse på vej til Esbjerg

  Syddansk Universitet opretter en ny uddannelse, som skal være med til at sikre flere kvalificerede medarbejdere i energisektoren i fremtiden.

 • 01.02.2017

  Projekt sætter skub i virksomheders eksport

  I projektet ”Vækst via Viden og eXport” har 14 virksomheder arbejdet med nye metoder til, hvordan de kan øge deres eksport. Virksomhederne vurderer, at de inden for de næste to år har et eksportpotentiale på 60 millioner kroner. På en konference den 9. februar vil virksomhederne og forskere fra SDU dele erfaringerne fra projektet.

 • 30.01.2017

  Tillid er olien i samfundets motor

  Tillid er et grundvilkår i det danske samfund, hvor det er en vigtig ressource i såvel erhvervslivet som civilsamfundet. I en kronik giver Gunnar Lind Haase Svendsen, professor ved Center for Landdistriktsforskning, en række eksempler på, hvordan tillid "smører" samfundslivet.

 • 14.12.2016

  Personligheder i politik – gør de en forskel?

  SDU-professor Asbjørn Sonne Nørgaard modtager 1.004.326 kroner fra Carlsbergfondet. Pengene skal bruges til et bogprojekt om politikeres personlighedstræk, og hvilken betydning det har for deres adfærd.

 • 17.11.2016

  SDU-professor og interAct-direktør får DSEB´s Innovations- og Entreprenørskabspris

  Torben Bager og Ivan Tyrsted modtager 100.000 kr. til at udvikle træningsforløb for SDU-studerende, der ønsker at udvikle og internationalisere deres nystartede virksomhed.

 • 14.11.2016

  SDU sætter fokus på lederskab

  Lederskab i det offentlige bliver belyst fra forskellige sider på Syddansk Universitet den 17. november.

 • 11.11.2016

  Store aktører inden for forskning, politik og erhvervslivet diskuterede Europas problemer

  Mandag den 31. oktober mødtes ledende beslutningstagere og eksperter på Syddansk Universitet for at diskutere årsager til og løsninger på de udfordringer, Europa i øjeblikket står overfor. Det skete på en stor konference, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet stod bag i anledning af universitetets 50-års jubilæum.

 • 24.10.2016

  Den europæiske situation debatteres på SDU

  Hvordan tegner fremtiden sig for det europæiske projekt, som står over for en række store udfordringer i disse år? Og udgør Europa selv en del af problemet? Det mødes eksperter og beslutningstagere for at diskutere den 31. oktober på Syddansk Universitet.

 • 17.10.2016

  Ny institutleder på Statskundskab

  Christian Elmelund-Præstekær er ny leder på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

 • 11.10.2016

  Forskeres samspil med erhvervslivet skaber nye muligheder for vækst

  Det med at få ideer til udvikling af forretningen kommer ikke bare dumpende af sig selv. Men virksomheder kan hente hjælp hos universitetets forskere, som med deres skæve måder at anskue verden på kan være med til at skabe nye muligheder for vækst. Der vil være masser af eksempler at hente på en erhvervskonference torsdag d. 27. oktober på SDU Kolding, som er åben for alle med interesse for samarbejde om innovation og entreprenørskab.

 • 05.10.2016

  Velfærdsinnovation: Nye løsninger skal hjælpe patienter efter kræftsygdom

  SDU deltager i et tværfagligt forskningsprojekt, som skal forbedre rehabiliteringen for raske kræftpatienter. Projektet er støttet med 15,7 millioner kroner fra Europa-Kommissionen.

 • 24.08.2016

  Velfærdsløsninger: Tænk som en designer

  Nyt forskningsprojekt trækker på disciplinen designtænkning, som kan bidrage til, at flere offentlige organisationer kan bruge de samme velfærdsløsninger.

 • 15.08.2016

  Juridisk Institut får ny leder

  Camilla Hørby Jensen er tiltrådt som institutleder på Juridisk Institut på SDU.

 • 22.06.2016

  Fem forskere får midler til forskning

  Det Frie Forskningsråd investerer i forskningsprojekter med potentiale for at forbedre vores liv og levevis. Fem forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU modtager hver især en bevilling.

 • 13.06.2016

  5,9 mio. kroner til at nyfortolke dansk økonomisk historie

  Professor Paul Sharp er blandt modtagerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, som tildeles excellencen i dansk forskning.

 • 26.05.2016

  Millioner fra EU til at forbedre kvaliteten af behandling

  Et nyt tværfagligt forskningsprojekt skal forbedre kvaliteten i sundhedssektoren i Europa. SDU er partner i projektet, som støttes med knap 29 millioner kroner af Europa-Kommissionen.

 • 18.05.2016

  20 mio. kroner til nyt Center For Innovation – SDU er med om bord

  Med støtte fra Industriens Fond etableres et nyt Center For Innovation.

 • 12.05.2016

  Nyt center blander politik og psykologi

  SDU kommer til at huse et nyt center, som skal forske i, hvordan samspillet mellem psykologiske mekanismer og politisk skabte situationer indvirker på politisk adfærd.

 • 09.05.2016

  Byt din viden og få selv hjælp

  SDU-forsker står bag en ny platform, hvor eksperter og praktikere kan bytte viden med hinanden.

 • 20.04.2016

  Kulturer mødes i supermarkedet

  Indvandring medfører, at eksotiske madvarer finder plads på supermarkedernes hylder. Men adaptionen foregår på flere måder.

 • 08.04.2016

  Dødsfald: Per Østergaard

  Mindeord over Per Østergaard.

 • 31.03.2016

  Nina Legind i spidsen for udvalg om realkredit

  Professor Nina Dietz Legind bliver formand for et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet bedst styrkes.

 • 03.03.2016

  To forskere får bevillinger på 1,7 millioner hver

  Niels Skovmand Rasmussen og Nina Boberg-Fazlic modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.

 • 17.02.2016

  Harvard bogpris til danske journalistikforskere

  Fire SDU-forskere modtager årets Goldsmith Book Prize for den bog, der bedst forbedrer den demokratiske styreform.

 • 18.01.2016

  SDU-effekten

  Kandidater fra Samfundsvidenskab på SDU klarer sig lige så godt som studerende ved de øvrige universiteter målt på beskæftigelse og indkomst, på trods af at flere SDU-studerende er mønsterbrydere. I en kronik giver dekan Nikolaj Malchow-Møller og institutleder for Statskundskab Jens Ringsmose en række bud på, hvad det kan skyldes.

 • 12.01.2016

  Ny institutleder på Virksomhedsledelse og Økonomi

  Jan Guldager Jørgensen er startet i sin nye stilling den 1. januar.

 • 12.01.2016

  Ny institutleder på Miljø- og Erhvervsøkonomi

  Niels Vestergaard tiltrådte 1. januar.

 • 07.01.2016

  Highlights fra seminar med Fogh

  Gik du glip af seminaret med Anders Fogh Rasmussen, så viser denne video lidt højdepunkter.

 • 03.12.2015

  Anders Fogh debatterer NATO på SDU

  SDU får besøg af Anders Fogh Rasmussen, forhenværende NATO-generalsekretær og dansk statsminister, som giver sin vurdering af NATO's betydning i en brydningstid.

 • 09.11.2015

  Studerende fik erfarne partnere i Løvens Hule

  Iværksætterne fra SDU har haft stort udbytte af at deltage i DR-program.

 • 26.10.2015

  Æresdoktor giver oplæg om velfærdsstatens rolle i lyset af kapitalismen

  En af Europas førende samfundsforskere, professor Wolfgang Streeck, besøger i denne uge SDU, hvor han både udnævnes til æresdoktor og holder forelæsning for interesserede.

 • 08.10.2015

  Frankrigs ambassadør på besøg

  Francois Zimeray, der er Frankrigs ambassadør i Danmark, besøgte Syddansk Universitet, hvor hans oplæg "FN, sikkerhedsrådet og menneskerettighederne – set med franske øjne" fængede tilhørerne.

 • 28.09.2015

  Gymnasieelever prøver kræfter med journalistikken

  Fem fynske gymnasieklasser deltager hele ugen i en mediacamp på Syddansk Universitet. Campen skal gøre de unge klogere på, hvordan journalistikken fungerer.

 • 25.09.2015

  En demokratisk overraskelse

  "MONGOLIET. Landet ligger klemt inde mellem Kina og Rusland, alligevel har demokratiet nu holdt ud i 25 år. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre". I en kronik gør Michael Seeberg, adjunkt ved Institut for Statskundskab, rede for, hvorfor demokratiet i Mongoliet har holdt i 25 år.

 • 16.09.2015

  Supply chain innovation som kilde til konkurrencekraft

  Seminar sætter fokus på supply chain innovation den 25. september på Syddansk Universitet i Kolding.

 • 11.09.2015

  Forskere diskuterer krig med droner

  SDU-konference ser på droner fra mange forskellige vinkler. Blandt andet et etisk og kulturelt perspektiv, som følger med den stigende brug af droner i militære sammenhænge.

 • 03.09.2015

  Iværksætter-studerende udviklede idéer i Berlin

  17 studerende fra Syddansk Universitet er netop hjemvendt fra en international iværksætter-sommerskole i Berlin.

 • 02.09.2015

  Nobelpristager: Vi kan aldrig skabe den perfekte model

  Syddansk Universitet havde besøg af en særlig mand i torsdags. En mand, som ved, at han aldrig vil opnå det perfekte. En mand, der er en af verdens skarpeste hjerner på sit område. En amerikansk professor med danske rødder. Den mand er nobelpristageren Lars Peter Hansen.

 • 27.08.2015

  Nobelpristager besøger SDU

  I dag torsdag tilbringer den amerikanske økonom og nobelpristager Lars Peter Hansen dagen på SDU i Odense.

 • 24.08.2015

  Syddansk Universitet leverer ny direktør til KORA

  Når der i fremtiden skal tages centrale beslutninger for vidensorganisationen KORA, er det en forsker fra Syddansk Universitet, som sidder for enden af bordet.

 • 21.08.2015

  Mediehuses brug af web-tv undersøges

  Århus Stiftstidendes Fond støtter ny undersøgelse af den nærmest eksplosive udvikling og brug af web-tv på både danske og udenlandske medier.

 • 19.08.2015

  900.000 kroner til arktisk forskning

  Bevillingen går til at undersøge, hvilke metoder og reguleringer som er nødvendige for at sikre en bæredygtig bioøkonomi i Arktis.

 • 04.08.2015

  850.000 kroner til forskning i jordfordeling

  Borgerne på landet får en bedre livskvalitet, hvis vi opdeler åbne arealer på en anden måde end i dag.

 • 04.08.2015

  Journalist-uddannelse for børn

  21 børn fra hele landet mødes i dag i Billund for at deltage i en bootcamp, som skyder uddannelsen i gang. Et forskerhold fra SDU følger projektet.

 • 25.06.2015

  Askegaard bliver generalsekretær for NIBES

  Søren Askegaard er blevet udnævnt til generalsekretær for NIBES, der er et internationalt netværk af business schools.

 • 19.06.2015

  Ph.d.-projekt i samarbejde med UC Syd: Hvilken betydning har skolelederen for inklusion?

  Et nyt ph.d.-projekt skal sætte fokus på skolelederens betydning for øget inklusion i den danske folkeskole. Det er kommet i stand i samarbejde mellem Syddansk Universitets campus i Esbjerg og University College Syddanmark.

 • 12.06.2015

  Hvad brygger de på i BrandBase?

  Øllen skal frem i lyset, så innovationsnetværket BrandBase har iværksat et projekt, der skal skabe fællesskab mellem Fyns store og små bryghuse.

 • 11.06.2015

  7,7 millioner til forskere på Samfundsvidenskab

  Hvilke effekter har det for kvinden og hendes familie, når brystkræft behandles i et tidligt stadie? Hvad betyder personlighedstræk for politikeres adfærd? Og hvilke konsekvenser har antidepressiv behandling for patienters og pårørendes livsforløb? Det har tre forskere ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilsammen modtaget 7,7 millioner fra Det Frie Forskningsråd til at finde svarene på.

 • 04.06.2015

  Er mediernes dækning af de politiske fløje skæv

  Professor Erik Albæk fra Institut for Statskundskab forklarer, hvad der er fup og fakta.

 • 01.06.2015

  Politikere skaber holdninger

  Professor Asbjørn Sonne redegør for, hvor meget præsentationen af et politisk problem betyder for vælgernes holdninger.

 • 28.05.2015

  Peter Viggo Jakobsen knyttes til Center for War Studies

  Den kendte debattør og forsvarsekspert holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag den 2. juni om europæiske landes manglende vilje til at sende soldater til operationer uden for Europa.

 • 27.05.2015

  Er valgkampe blevet grovere

  Valgforsker Christian Elmelund-Præstekær udfordrer den almindelige opfattelse.

 • 18.05.2015

  3D-printer mindsker skel mellem virksomhed og forbruger

  Der er store forventninger til, at 3D-printere vil revolutionere vores verden inden for en årrække. Et forskningsprojekt skal afklare, hvad det kommer til at betyde for virksomheder såvel som forbrugere.

 • 29.04.2015

  Professor skal undersøge de økonomiske motiver i Arktis

  Professor Niels Vestergaard har modtaget et Fulbright legat. Han skal udarbejde ressource-økonomiske analyser af de forskellige interesser i Arktis, som kan danne rammen for politiske beslutninger.

 • 20.04.2015

  For få virksomheder er innovative

  Over en treårig periode introducerer mindre end halvdelen af danske produktionsvirksomheder nye produkter. Professor Mette Præst Knudsen giver sit bud på, hvordan manglen på innovation påvirker samfundet.

 • 24.03.2015

  Mindeord over Karsten Baagø

 • 19.03.2015

  Nyudnævnt professor om velfærdsstatens udfordringer: Politik gør en forskel

  Pieter Vanhuysse forsker i samspillet mellem velfærdspolitik og økonomi. Han har især interesseret sig for betydningen af den aldrende befolkning i Europa, og hvordan sociale investeringer i yngre generationer kan være med til at ruste velfærdsstaten til fremtidens befolkningssammensætning.

 • 13.03.2015

  Ytringsfrihed og privatliv i en digitaliseret medieverden

  Torsdag debatterer førende eksperter ytringsfrihed i en tid, hvor mediebilledet har ændret sig markant.

 • 09.03.2015

  Verdenskendt politolog forelæser på SDU

  Robert O. Keohane, der er en af de mest fremtrædende akademikere på den globale politiske scene, taler fredag om fremtidsperspektiverne for amerikansk lederskab og globalt samarbejde i en tid, hvor USA ikke længere er ene om at være supermagt.

 • 03.02.2015

  Fokus på forholdet mellem embedsmænd og politikere

  Undervisningsminister Christine Antorini og folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen deltager sammen med en række andre politikere og eksperter i Statskundskabs årlige politik-uge.

 • 26.01.2015

  Forsker skal se på Vestafrikas samarbejde

  Olivier J. Walther står i spidsen for det første forskningsprojekt, som skal kaste lys over samarbejdet mellem vestafrikanske nationer. SDU-lektoren har modtaget 900.000 kroner fra OECD til projektet.

 • 12.01.2015

  Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

  Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for at konkurrere i et marked uden grænser, viser forskningsprojektet 'Den Glokale Virksomhed'.