Skip to main content

Forskeres samspil med erhvervslivet skaber nye muligheder for vækst

Det med at få ideer til udvikling af forretningen kommer ikke bare dumpende af sig selv. Men virksomheder kan hente hjælp hos universitetets forskere, som med deres skæve måder at anskue verden på kan være med til at skabe nye muligheder for vækst. Der vil være masser af eksempler at hente på en erhvervskonference torsdag d. 27. oktober på SDU Kolding, som er åben for alle med interesse for samarbejde om innovation og entreprenørskab.

Hvordan får en virksomhed større indflydelse på kundens udvikling? Hvordan udnytter virksomheden sit netværk af leverandører til innovation? Og hvordan vælges de helt rigtige partnere til det næste projekt, der kan udvikle forretningen?  Det er nogle af de spørgsmål, som små og mellemstore virksomheder tumler med, og uanset om man er iværksætter eller arbejder i en etableret virksomhed, kan det være svært at skabe nytænkning i brancher, hvor man gør, ”som man plejer”. En kobling til forskningens verden kan være en løsning til at udvikle nye produkter og arbejdsmetoder.

På en erhvervskonference, som interAct, Design2Network og Industriens Fond holder på SDU Kolding i slutningen af oktober, vil der blive præsenteret en række eksempler på, hvordan det lidt fluffy ord ”innovation” kan gå fra at være et emne i skåltalerne til rent faktisk at få indflydelse på dagligdagen i danske virksomheder.

”Innovation handler om samarbejde på tværs af faggrænser, og det er i mødet mellem forskernes viden og erhvervslivets praksis, at de virkelig spændende idéer opstår. Vi har en række eksempler på, at det tætte samspil mellem universitetet og erhvervslivet munder ud i nye, interessante løsninger. Eksempelvis i projektet Design2Network hvor forskere, i samarbejde med over 100 danske virksomheder og erhvervskonsulenter, har udviklet en række værktøjer, som kan være med til at kvalificere virksomhedernes ledelse af udvikling og samarbejde. De eksempler vil vi gerne præsentere på konferencen, for det er så fantastisk vigtigt, at vi trækker på hinandens viden og erfaring. På den måde sikrer vi den bedst mulige udvikling for samfundet og i øvrigt også for universitetets uddannelser, så de studerende bliver godt rustet til jobmarkedet og samfundets behov,” siger Lone Toftild, daglig leder af interAct, en udviklingsenhed under Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

Erhvervskonferencen byder på oplæg fra virksomheder og forskere. Samtidig vil der være kick-off på et netværk for dimittender fra SDU. Samspillet mellem universitetet og samfundet handler nemlig også om at være tæt på de folk, universitetet allerede har uddannet, og som nu er ansat på lokale og regionale arbejdspladser. Derfor er alle SDU-dimittender (også kaldet alumner), både dem som er uddannet i Kolding eller på andre af universitetets campusser, velkomne til at ”komme hjem til universitetet”, deltage i konferencen og være med til at etablere det første alumnenetværk.

Deltagelse i erhvervskonferencen er gratis. Du kan tilmelde dig og læse mere på

 Program for erhvervskonferencen

Fakta om konferencen

Yderligere oplysninger
Lone Toftild, daglig leder af interAct ved SDU: tlf. 6011 1392


Redaktionen afsluttet: 11.10.2016