Skip to main content
DA / EN
Mød en alumne

Fra Danmark til Ghana: Mathias skaber bæredygtig vandforsyning

Mathias Thuborg Madsen arbejder på den danske ambassade i Ghana, hvor han står i spidsen for et dansk-ghanesisk samarbejde, der skal forbedre landets vandsektor. Han har studeret Market and Management Anthropology på SDU og har altid været nysgerrig på mennesker og verden.

Af Marlene Jørgensen, , 13-12-2023

Forestil dig, at du besøger North Tongu, en mindre landsby i Ghana, efter at ødelæggende oversvømmelser har skyllet halvdelen af landsbyen væk og tvunget 12.000 indbyggere på flugt. Vandmasserne har jævnet deres lerhuse med jorden, og de har mistet alt.

Det var det syn, der for nylig mødte Mathias Thuborg Madsen og den øvrige delegation fra den danske ambassade i Ghana, da de besøgte landsbyen North Tongu.

- Det er virkelig skræmmende. Det, der påvirkede mig mest, er, at man stort set aldrig hører om den slags katastrofer i Danmark, men også at møde de mennesker, der lige har mistet alt. De er hverken forsikret eller har noget at vende tilbage til, og alligevel mødte de os med et smil og optimisme. Det sætter mange ting i perspektiv, fortæller Mathias Thuborg Madsen, da han bliver spurgt til en af de oplevelser, der har gjort størst indtryk på ham i Ghana.

Ambassadens vandekspert

Mathias Thuborg Madsen, der fra 2012-2015 har læst sin bachelor i Market and Management Anthropology på Syddansk Universitet, satte i februar kurs mod landet for at begynde i et nyt job som sektorrådgiver inden for vand, by og klima på den danske ambassade i hovedstaden Accra.

Han er ambassadens ekspert på vandområdet og ansvarlig for et myndighedssamarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand, den ghanesiske kommune Tema Metropolitan Assembly og Ghana Water.

Målet er at forbedre vand- og spildevandssektoren i Tema gennem en langsigtet kapacitetsopbygning, samt at eksportere og dele danske erfaringer, løsninger og teknologi, som på sigt kan gøre vandsektoren i Ghana mere bæredygtig, bl.a. ved at mobilisere data og anvende begreber som total-cost of ownership.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen besøgte Tema for at vise Danmarks støtte til projektet og få indblik i det strategiske sektorsamarbejde.

Derudover har han også andre opgaver på ambassaden, heriblandt borgerservice-opgaver, håndtering af budgetter og udarbejdelse af diverse dokumenter til forskellige interessenter.

Indsatserne gør en stor forskel

Mathias Thuborg Madsen giver her et indblik i nogle af indsatserne på vandområdet:

- Det er projekter, der kan gøre en stor forskel i lokalområdet. For eksempel bor der mange lavindkomstfamilier i det centrale Tema, hvor kloakkerne er i virkelig dårlig stand og uden låg, så de bliver brugt som skraldespande og stopper til. Når der kommer et skybrud, kan det forurenede vand føre til en sundhedskrise.

- Vi har derfor lavet vedligeholdelsesforløb, hvor vi trækker på eksperter fra Aarhus Vand, der har styrket organisationen i Tema, så de i dag har redskaber og ressourcer til at rense kloakkerne og dermed lede spildevandet væk fra bymidten. Det er vi lykkedes ret godt med, men der er stadig lang vej, da vi ofte glemmer, at drift og vedligehold koster penge.


Det er fantastisk at se, at befolkningen får det bedre, de har oftere vand og bliver mindre syge

Mathias Thuborg Madsen, Sektorrådgiver

Et andet eksempel er, når der skal lokaliseres brud på vandrørene. I Ghana er vandrørene som en labyrint under jorden, og dertil gør illegale tilslutninger det udfordrende at finde lækager. Derfor har man fokuseret på at udvikle digitale redskaber kombineret med metoder til at lytte på vandledningerne for at reducere tiden fra brud til at lokalisere og reparere lækagerne.

Mathias Thuborg Madsen taler ved Danida Fellowship Center om science engagement

Mathias Thuborg Madsen fortæller, at selvom der er få ressourcer til rådighed, er der fremdrift. Og efterhånden som effekterne af indsatserne bliver dokumenteret, bliver de lokale gearet til at modtage investeringer, så indsatserne kan skaleres til flere byer eller resten af landet. Særligt når det gælder vandforsyningen, kan den lokale partner Ghana Water se en positiv påvirkning på bundlinjen, da vandspild i Tema er ekstremt omkostningstungt, fordi vandet forinden er blevet renset og transporteret 60-80 kilometer for derefter bare at blive spildt.

Det var også en af grundene til, at Mathias Thuborg Madsen søgte jobbet:

- Indsatsen er allerede nået rigtig langt, og vandteknologien er taget i brug flere steder, så man kan være med til at rykke rigtig meget og se konkrete resultater ret hurtigt. Det fangede mig meget ved jobbet. Det er fantastisk at se, at befolkningen får det bedre, de har oftere vand og bliver mindre syge.


Mathias Thuborg Madsen

Nuværende job

  • Counsellor (Cities, Water and Climate) ved den danske ambassade i Ghana

Tidligere jobs

  • Political Advisor ved Dansk Industri (DI Water)
  • Head of R&D og udviklingskonsulent ved Frederiksberg Kommune

Uddannet

  • BSc i Market and Management Anthropology fra Syddansk Universitet
  • MA i Anthropology and Globalisation fra Aarhus Universitet
  • HD fra Copenhagen Business School

Det samme gjorde ideen om at arbejde i udlandet, for Mathias Thuborg Madsen har altid rejst meget, og med en baggrund som antropolog var længslen efter at rejse og prøve noget nyt i kølvandet på corona kun blevet større.

Redskaber til at forstå kultur og verden

Det var også fascinationen for kultur og verden, der i sin tid spillede ind på hans uddannelsesvalg. Da han tilbage i 2012 rejste rundt i Østeuropa, Mellemøsten og Indien, mødte han flere antropologer, og det fik for alvor hans øjne op for faget. Men han interesserede sig også for økonomi og markedslige aspekter af samfundet, og derfor faldt hans valg på bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology (MMA), som udbydes på Syddansk Universitet Business School.

- Det var spændende at kombinere kvaliteterne i den kritiske tænkning og subjektive forståelse i antropologien med mere klassiske ledelses- og økonomiske redskaber til at forstå verden. Det er en virkelig fed kombination, siger han og tilføjer:

- MMA-uddannelsen er meget agil, og hele pointen er, at den skal uddanne til et agilt arbejdsmarked. Det synes jeg, uddannelsen gør, fordi den spænder bredt, men du kan samtidig specialisere dig inden for et bestemt område, som jeg fx har gjort det inden for forsyningssektoren.


Det er lidt særligt ved MMA-uddannelsen, at man tager ud i verden og prøver kræfter med de antropologiske redskaber

Mathias Thuborg Madsen, Sektorrådgiver

Når Mathias Thuborg Madsen tænker tilbage på studietiden, er det bl.a. MMA-uddannelsens femte semester, der er dedikeret til at studere og udføre feltstudier i udlandet, han lærte meget af.

For hans vedkommende gik turen til England for at læse valgfag med fokus på klima og bæredygtighed på Schumacher College, og han lavede i den forbindelse også et feltstudie om blafring og mødet med nye mennesker under denne rejseform.

- Det er lidt særligt ved MMA-uddannelsen, at man tager ud i verden og prøver kræfter med de antropologiske redskaber, og her har du et hav af muligheder og kan selv vælge det område, du vil beskæftige dig med. Det var virkelig med til at modne mig, at jeg skulle finde min faglige vej og stå på egen hånd i et halvt år.

Tætte relationer og tillid

Vender vi igen blikket mod Ghana, har mødet med den ghanesiske kultur gjort et stort indtryk på Mathias Thuborg Madsen.

- Selvom der er begrænsede ressourcer og et mindre transparant samfund i forhold til Danmark, oplever man et system, hvor det handler om at opbygge tætte relationer. Og fordi det juridiske system ikke er så stærkt som i Danmark, er tillid til dem, du interagerer og samarbejder med, helt afgørende.

- Samspillet mellem MMA’ens kritiske tænkning og drivkraften efter at forstå, hvad der driver folk til at handle, som de gør, har været en styrke i relationsopbygningen til lokalbefolkningen, slutter han.

Har du spørgsmål til Mathias, er du velkommen til at kontakte ham.

Topbillede: Besøg af borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, i forbindelse med underskrivelse af samarbejdsaftale for fase 2 af det strategiske sektorsamarbejde.

Market and Management Anthropology

MMA indeholder kurser i antropologisk teori og metode, kurser der introducerer til ledelse og markedsføring – ikke bare fra et erhvervsøkonomisk, men også antropologisk synspunkt, samt kurser i økonomi, regnskab og finansiering.

Besøg uddannelsens hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 13.12.2023