Skip to main content
Erhvervsliv

SDU og Danfoss går sammen om at uddanne i bæredygtighed

Der er stadig stigende krav til virksomheders bæredygtige ansvar. Nu vil Danfoss i samarbejde med Syddansk Universitet løfte sine leverandørers kompetencer.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 22-05-2024

Danske virksomheder er i stigende grad underlagt forventninger om, at de ikke påvirker miljøet negativt, at de passer på medarbejdere, kunder og det omkringliggende samfund, og at virksomheden ledes etisk forsvarligt.

Kriterier, der går under forkortelsen ESG - Environmental, Social and Governance, eller på dansk: Miljø, sociale forhold og ledelse.

Men det kan være svært for især små- og mellemstore virksomheder at leve op til ESG-kravene, der kan være både komplekse og ressourcekrævende.

I sit arbejde med ESG har den internationale koncern Danfoss erfaret, at en del af virksomhedens danske leverandører mangler viden på området. Derfor tilbyder den i samarbejde med Syddansk Universitet nu et kompetenceløft til sine leverandører.

Behov for viden

Danfoss og Syddansk Universitet har i fællesskab udviklet et kursus, der blandt andet giver virksomhedens leverandører indsigt i kravene til ESG-rapportering og værktøjer til at udvikle en bæredygtighedsstrategi for reduktion af CO2.

Om kurset

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Danfoss og Syddansk Universitet. Ressourcer og viden til kurset bliver leveret af Institut for Erhverv og Bæredygtighed og Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet med professor Jan Stentoft som én af underviserne.

Kurset er for Danfoss’ leverandører og finder sted den 6. juni 2024 i Odense.

Læs mere

- Danfoss har alle dage været en virksomhed, hvor ansvarlighed og bæredygtighed er en integreret del af vores forretning og vores måde at drive virksomheden på. Vi vil føre an i målet om at tage CO2 ud af hele forsyningskæden, og her er gennemsigtighed helt afgørende.

- Data på CO2 footprint på tværs af værdikæden er den store udfordring for rigtig mange lige nu. Mange af vores leverandører har i dag ikke de data, vi skal bruge, når vi spørger dem. Mange kender ganske enkelt ikke deres eget carbon footprint, og det er en betydelig udfordring i forhold til at nå helt i mål med hele forsyningskæden. Derfor vil vi hjælpe med at løfte viden og overblik over ESG-krav og ikke mindst kravene til rapportering, siger Wioleta Smed Mortensen, ESG Procurement Director, Danfoss Climate Solutions.

En hjælpende hånd

Kurset kombinerer praktiske eksempler fra Danfoss med den nyeste viden på området og har altså en forskningsbaseret tilgang, fortæller Jan Stentoft, professor ved Institut for Erhverv og Bæredygtighed og én af underviserne på kurset.

- Små- og mellemstore virksomheder har ofte ikke den samme parathed indenfor ESG som de store virksomheder. Mange ved ikke, hvordan de skal gribe arbejdet an. Derfor er det vigtigt, at vi øger deres parathed og giver dem konkrete værktøjer, så de får kickstartet dette arbejde ude i virksomheden, siger han.

Kontakt

Jan Stentoft
Professor
Institut for Erhverv og Bæredygtighed, Syddansk universitet
Telefon: +45 6550 1370
Mail: stentoft@sam.sdu.dk

Wioleta Smed Mortensen
ESG Procurement Director
Danfoss Climate Solutions
Telefon: +45 2610 9719
Mail: wioleta.mortensen@danfoss.com

Kitti Tumbasz
Senior Director ESG & Product Compliance
Danfoss Climate Solutions
Mail: kitti.tumbasz@danfoss.com          

I Danfoss håber man, at samarbejdet med Syddansk Universitet kan være en hjælpende hånd til virksomheder.

- Kommende krav til bæredygtighedsrapportering omfatter virksomhedernes hele værdikæder, og store forbedringer kan således være svære at gennemføre for en virksomhed alene. Derfor skal leverandørerne tænkes meget mere aktivt ind, når virksomheder arbejder med ESG.

- Når Danfoss går sammen med SDU, er det, fordi vi gerne vil give vores leverandører en hjælpende hånd i forhold til, at de skal i gang med at indsamle og rapportere på datapunkter og bæredygtighedsemner. Med kurset kobler vi en mere akademisk og teoretisk tilgang og indføring til ESG sammen med praktiske læringer og indsigter omkring arbejdet med ESG fra Danfoss, siger Kitti Tumbasz, Senior Director ESG & Product Compliance, Danfoss Climate Solutions.


Redaktionen afsluttet: 22.05.2024