Skip to main content
Forsvar af doktordisputats

Invitation til disputatsforsvar for den juridiske doktorgrad

Den 24. januar 2024 forsvarer advokat Niels Schiersing sin disputats på Syddansk Universitet.

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har antaget Niels Schiersings afhandling "Forstyrrelseskrav – Retsvidenskabelige studier i de materielretlige og bevisretlige aspekter af økonomiske krav baseret på reduceret produktivitet – med fokus på entreprise og anden værksleje” til forsvar for den juridiske doktorgrad.

Niels Schiersing

Forsvaret finder sted på Syddansk Universitet, Odense, onsdag den 24. januar 2024 kl. 13.00 i lokale U91. Forsvaret forventes at vare i tre timer, og efterfølgende vil der være reception i Panoramaudsigten ved Campustorvet. 

Forsvarshandlingen er offentlig og ledes af institutleder ved Juridisk Institut, Hanne Søndergaard Birkmose.

Bedømmelsesudvalg og officielle opponenter er:

  • professor mso Kristina Siig, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
  • professor Jesper Lau Hansen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
  • professor Thorbjörn Ingvarsson, Juridiska Institutionen, Uppsala Universitet

Eventuelle uofficielle opponenter må melde sig til den, der leder forsvarshandlingen, inden handlingens begyndelse. Lederen af forsvarshandlingen kan lade senere anmeldte opponenter få ordet, men uden at fratage tidligere opponenter deres rettigheder.

Interesserede kan få tilsendt et eksemplar af afhandlingen forud for forsvaret ved henvendelse til Jane Kvist Poulsen på jakp@sam.sdu.dk

Præsentation af afhandlingen

Afhandlingen analyserer en retsvidenskabeligt kompleks og praktisk relevant, men i dansk ret stort set uomtalt, værkslejeretlig problemstilling, nemlig værksmesterens (entreprenørens, fabrikantens, skibsværftets etc.) økonomiske krav mod værksherren baseret på produktivitetsnedgang – også kaldet ”forstyrrelseskrav.”

Som angivet i afhandlingens undertitel indeholder den både analyser af materielretlige og bevisretlige problemstillinger, og afhandlingen munder ud i en opstilling af en samlet retsregel om forstyrrelseskrav.

Topbillede: Unsplash

 


Redaktionen afsluttet: 21.12.2023