Skip to main content
Kronik

Sociale medier kan skade iværksætteres mentale sundhed – og det skal vi tale om

Branding på sociale medier kan være et nyttigt værktøj for iværksættere, men for meget tid og fokus på sociale medier kan på længere sigt påvirke iværksætteres mentale sundhed i både privatlivet og arbejdslivet.

Af Mette Søgaard Nielsen, lektor ved Institut for Erhverv og Bæredygtighed, Syddansk Universitet

Iværksættere har for alvor slået sig ned på de sociale medier. Platformene udgør et perfekt afsæt til direkte dialog med eksisterende kunder, potentielle kunder og andre interessenter, og de giver mulighed for at målrette kommunikation til nøje udvalgte grupper.

De sociale medier giver dermed iværksætterne nogle markedsførings- og kommunikationsgreb, som de ikke tidligere har haft til rådighed, til en overkommelig pris - i hvert fald økonomisk.

For den stigende tilstedeværelse på de sociale medier har også en alvorlig bagside for rigtig mange iværksættere, når det kommer til mental sundhed.

Defineret af WHO er mental sundhed ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”. Mental sundhed handler altså grundlæggende om at have det godt for at kunne fungere i en helt almindelig hverdag.

Den mentale sundhed er udfordret hos mange mennesker i disse år, og det gælder også hos iværksætterne. Deres store udfordring ligger i det åbenlyse paradoks, at rigtig mange af de parametre, som både fremmer og hæmmer den mentale sundhed, er til stede i iværksætterlivet. Fra høj grad af frihed, selvstændighed og følelsen af at gøre en forskel til uforudsigelighed, usikkerhed og ensomhed.

Når iværksætterens mentale sundhed lider, rammer det ikke kun det enkelte menneske, men også alle omkring dem fra kunder og samarbejdspartnere til de helt nære relationer som venner og familie. Derudover forstærkes virkningerne af dårlig mental sundhed ofte i en negativ spiral, hvor udmattede iværksættere i højere grad opfatter deres arbejde som stressende og meningsløst.

Vi ser heldigvis en stigende interesse for at fokusere på tiltag, der kan øge iværksætternes mentale sundhed. Opmærksomheden har dog i høj grad været rettet mod iværksætternes oplevelser i den fysiske verden.

I et forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet stiller vi skarpt på, hvilken betydning sociale medier har på iværksætternes mentale sundhed. Altså de afsmittende effekter, som er mellem iværksætteres online aktiviteter og deres liv i den fysiske verden.

Sociale medier spiller en afgørende rolle for rigtig mange iværksættere i deres hverdag. De bruger de forskellige platforme til alt fra markedsføring og branding, etablering af netværk, crowdfunding og general indsamling af viden og inspiration.

Mange iværksættere oplever dog, at når de først begynder at bruge de sociale medier aktivt, tager det hurtigt overhånd. Tilstedeværelse på de sociale medier kommer med en høj pris og stiller nye krav.

Først og fremmest oplever mange et pres for aktivt at være til stede på de sociale medier for at blive taget seriøst af både nuværende og potentielle kunder. At blive væk er altså for mange ikke en reel mulighed.

Derudover er hastigheden på de sociale medier markant højere end anden kommunikation i den fysiske verden, og der er et implicit krav om konstant tilstedeværelse.

Der er ofte kontant afregning blandt følgere, hvis iværksætterne ikke svarer nærmest med det samme, hvis de ikke løbende poster nyt indhold, eller hvis indholdet ikke opfattes som aktuelt. Selv når iværksætterne gør alt dette, risikerer de stadig en giftig cocktail af uforudsigelige reaktioner, negative kommentarer, kritiske spørgsmål og måske endda en shitstorm.

Samtidig er de sociale medier gearet på en måde, så brugerne let mister kontrollen over deres budskab, og rækkevidden er uforudsigelig. Mange iværksættere bruger meget tid på at forstå platformenes algoritmer i et forsøg på at regne ’spillereglerne’ ud.

Men det er som at lægge et puslespil i stormvejr, for platformene ændrer konstant deres forretningsmodeller og dermed deres algoritmer. Det kræver, at iværksætteren skal bruge tid på hele tiden at forstå de nye spilleregler dikteret af platformene; er det nu videoer, billeder, likes eller delinger, der er koden til succes?

Iværksætterne er dermed i en konstant tilstand af tilpasning, som kræver opmærksomhed og mange ressourcer, og der er fuld plade på uforudsigelighed, usikkerhed og manglende kontrol, når de er på sociale medier – netop alt det, som er direkte skadeligt for den mentale sundhed.

Som om alt dette ikke er nok, giver de sociale medier også ideelle vilkår for en usund vurdering af sig selv og sammenligning med andre. Platformenes indbyggede og nemt tilgængelig metadata gør det muligt for iværksætterne konstant at evaluere deres egen indsats.

Flere iværksættere fortæller om, hvordan de nærmest kan mærke en fysisk stress-reaktion i kroppen, hvis de pludselig oplever et uforklarligt fald i følgere eller visninger. Ofte er disse ændringer naturlige og blot mindre udsving som et resultat af algoritmerne og ikke nødvendigvis en vedvarende tendens.

Men muligheden for at følge tallenes udvikling konstant og sammenligne sig med andre er svær at slippe – nærmest som en afhængighed.

Det står klart, at vi er nødt til at sætte ind for at afhjælpe den mentale udmattelse og følelsen af afhængighed, som mange iværksættere oplever på de sociale medier. Det kan vi gøre gennem forskellige strategier og tiltag, men vi er nødt til at starte et andet sted – nemlig, hvordan vi taler om problematikken.

Første vigtige skridt er at anerkende, at iværksætternes arbejde på de sociale medier har samme indflydelse på deres mentale sundhed som deres aktiviteter i den fysiske verden. Det er afgørende, da der er tale om alvorlige afsmittende effekter mellem de to verdener, hvor mange iværksættere havner i en negativ spiral af dårlig mental sundhed udløst af deres oplevelser online.

Det betyder, at vi er nødt til at sætte ind på flere fronter, der spænder bredt fra at skabe større åbenhed omkring mental sundhed i både privat- og arbejdsliv til at systematisere hjælpen fokuseret på mental sundhed i erhvervsservicesystemet.

Alt for ofte handler råd og vejledning til iværksættere om selve forretningsgangen og mindre om mennesket. Men hvis vi vil have en bedre forståelse for netop forretningsgangen, skal vi først forstå mennesket – for de fleste iværksættere hænger de to ting nemlig uløseligt sammen.

Kronikken er bragt i Jysk Fynske Mediers Erhverv+, torsdag den 25. april 2024. Foto: Unsplash


Redaktionen afsluttet: 25.04.2024