Skip to main content

Personligheder i politik – gør de en forskel?

SDU-professor Asbjørn Sonne Nørgaard modtager 1.004.326 kroner fra Carlsbergfondet. Pengene skal bruges til et bogprojekt om politikeres personlighedstræk, og hvilken betydning det har for deres adfærd.

Hvor meget slår folketingsmedlemmers personlighed igennem på deres adfærd? Hvilke personlighedstræk dominerer i forskellige partier? Og hvilke forskelle og ligheder er mellem politikere og deres vælgere?

De spørgsmål vil Asbjørn Sonne Nørgaard behandle i en kommende bog, som er støttet med cirka en million kroner fra Carlsbergfondets ”Semper Ardens” stipendium.

Survey blandt folketingsmedlemmer
SDU-professoren og hans forskningsgruppe har fået adgang til unikke data.
54 procent af Folketingets medlemmer har svaret på 60 spørgsmål, som bruges inden for psykologien til at afdække fem personlighedstræk:
åbenhed, samvittighedsfuldhed, ekstraversion, venlighed og neuroticisme.

- Vi forskere må typisk nøjes med at vurdere politikeres personlighedstræk ”på afstand” på baggrund af eksempelvis politikeres ytringer eller ekspertvurderinger. Det er derfor første gang, at folketingsmedlemmers personlighedstræk bliver kortlagt så systematisk, og undersøgelsen er den anden af sin art i verden, fortæller Asbjørn Sonne Nørgaard, professor og leder for SDU’s Center for Politisk Psykologi.

Stipendiet fra Carlsbergfondet går desuden til at undersøge, hvordan politikerne kommunikerer og agerer på Facebook.

Folkevalgte adskiller sig fra vælgerne
- De foreløbige analyser peger på, at folketingsmedlemmer er betydeligt mere udadvendte og dominerende end den gennemsnitlige vælger, og at både deres roller og personlighedstræk har indvirkning på, hvordan de varetager politikerhvervet, siger Asbjørn Sonne Nørgaard.

Andre analyser skal afdække, om politisk mistillid er mere udbredt blandt vælgere, hvis personlighedstræk adskiller sig fra politikeres. Og om personlighedstræk påvirker de folkevalgtes prioritering af opgaver, parlamentariske aktiviteter samt den måde de kommunikerer på.

Bogen om folketingsmedlemmers personlighedstræk og betydningen for deres adfærd udkommer i efteråret 2019.

Center for Politisk Psykologi

Center for Politisk Psykologi er et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra Institut for Psykologi på Sundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab på Samfundsvidenskab.

Mød forskeren

Asbjørn Sonne Nørgaard er professor og leder af Center for Politisk Psykologi. I sin forskning beskæftiger han sig med politisk psykologi, personlighedspsykologi, politisk holdningsdannelse og politiske eliter mv.

Redaktionen afsluttet: 14.12.2016