Skip to main content
DA / EN

900.000 kroner til arktisk forskning

Bevillingen går til at undersøge, hvilke metoder og reguleringer som er nødvendige for at sikre en bæredygtig bioøkonomi i Arktis.

Hvilke udfordringer skaber miljø- og klimaforandringer for den arktiske regions særpræg? Hvordan påvirker menneskers adfærd og politiske indgreb marine ressourcer, og hvilke muligheder er der for at regulere ressourcerne bedst muligt?

Det får Brooks Kaiser og Niels Vestergaard fra Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi til opgave at besvare.

De to professorer har fået bevilget 900.000 kroner af NordForsk, The Norwegian Research Council (NRC) og The National Science Foundation (NSF) til deres projekt, der er del af en total bevilling på godt seks millioner kroner.

Samspil mellem natur og økonomi

Trusler mod naturen og dyrelivet i Arktis kræver ikke kun tekniske løsninger, men også en bredere forståelse for de økonomiske kræfter, som er på spil.

- Vores opgave bliver at udvikle innovative, bioøkonomiske analyser og anvendelige værktøjer for, hvordan arktiske ressourcer håndteres. Ved at udvikle løsningsforslag, der er designet til det unikke miljø i Arktis og de skiftende risici, giver det beslutningstagere et endnu bedre grundlag til at træffe politiske beslutninger om f.eks. bæredygtigt fiskeri og mindre havforurening, siger Brooks Kaiser.

Det bliver primært udfordringer med størst politisk gennemslagskraft, forskerne vil fokusere på. Eksempelvis trusler mod invasive arter, eksisterende og nyt kommercielt fiskeri samt øget handel og trafik i Nordvestpassagen og i Den Nordlige Sørute.

Et hul i forskningen

Hidtidig forskning om Arktis har handlet om at definere behovet for forandring. En økonomisk struktur og innovativ og øget viden om, hvordan ressourcer håndteres og reguleres, kan dermed udfylde et hul i forskningen og forståelsen af arktiske klimaudfordringer.

Brooks Kaiser og Niels Vestergaards bevilling på 900.000 kroner indgår i et internationalt samarbejde under Belmont Forum, der søger at adressere de muligheder og udfordringer, som følger i kølvandet på globale miljøforandringer.
I det tværfaglige projekt deltager forskere fra en række discipliner, herunder miljøbiologer, ingeniører, jurister og ressourceøkonomer.

Redaktionen afsluttet: 19.08.2015