Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Sapere Aude-bevilling til Ingvild Bode

Lektor Ingvild Bode modtager en af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger, som gives til forskere i den internationale topklasse inden for deres felt. Hun skal undersøge, hvordan AI påvirker interaktionen mellem mennesker og maskiner i krigsførelse.

Af Marlene Jørgensen, , 30-11-2023

AI vinder stadig mere frem i krigsførelse, og invasionen af Ukraine har skabt større bevidsthed om den rolle, som autonome våbensystemer som envejs-angrebsdroner kan spille i konflikter.

Det rejser vigtige spørgsmål i forhold til menneskelig handleevne i krigsførelse – for hvordan ændrer interaktionen mellem mennesker og maskiner på beslutningstagningen om at gribe til magt?

Det er omdrejningspunktet for et nyt forskningsprojekt på Syddansk Universitet, som lektor Ingvild Bode på Center for War Studies skal stå i spidsen for.

Hun er blandt de 39 forskningsledere, som i år er sluppet gennem nåleøjet og modtager en prestigefuld Sapere Aude-bevilling på 5,8 mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Her fortæller Ingvild Bode mere om projektet og dets perspektiver.

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt vurderer, hvordan integration af AI-teknologier i det militære domæne ændrer udøvelsen af handleevne, dvs. evnen til at træffe valg og handle i krigsførelse. I stedet for at erstatte mennesker tyder den aktuelle udvikling på en stigende praksis med interaktion mellem menneske og maskine. Denne udvikling medfører en række basale og til dato uløste udfordringer med hensyn til den menneskelige handleevne.

Mit Sapere Aude-projekt fremsætter nye begrebsdannelser inden for distribueret handleevne i krigsførelse. Samtidig undersøger projektet, hvordan interaktionen mellem mennesker og maskiner påvirker det beslutningsrum, som mennesker kan udøve, og identificerer tilknyttede styringskrav. For at nå disse mål udlægger og undersøger mit projekt dagsordenen om ansvarlig AI, der vinder frem i en række vestlige lande.

Hvad er de største bekymringer ved AI i forhold til krig og interaktionen mellem mennesker og maskiner?

Min største bekymring er, at stater, der integrerer AI-teknologier i våbensystemer og andre militære anvendelser, måske ikke fuldt ud forstår konsekvenserne af disse tiltag. Mit projekt fokuserer derfor på udviklingens konsekvenser for den menneskelige handleevne.


Mere om Sapere Aude

  • Sapere Aude betyder ’Vov at vide’.
  • Bevillingen Sapere Aude forskningsleder gives til talentfulde, yngre forskere til at lede et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau.
  • Bevillingen giver forskere mulighed for at udvikle og gå i dybden med egne forskningsideer samt opbygge deres egen forskningsgruppe.
  • Målet med Sapere Aude er desuden at fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer, nationalt og internationalt.

Forskningen indikerer, at interaktion med AI-teknologier begrænser udøvelsen af menneskelig handleevne på det militære område ved f.eks. at påvirke militærfolks potentielle beslutningsrum. Med beslutningsrum mener jeg, i hvilket omfang soldater f.eks. er i stand til at foretage en kritisk vurdering af eller sætte spørgsmålstegn ved AI-teknologiers output.

Hvilke perspektiver kan projektet have for samfundet?

Integrationen af AI-teknologier i militære beslutningsprocesser indebærer en række praksisser for interaktion mellem menneske og maskine i en meget følsom social sammenhæng, hvor der skal træffes beslutninger om liv eller død. Men interaktion med AI-teknologier begrænser sig naturligvis ikke til det militære domæne. Den indgår allerede i forskellige andre samfundsmæssige felter og sammenhænge.

Ved at undersøge, hvordan interaktionen mellem menneske og maskine ændrer handleevnen, bidrager mit projekt til en meget bredere samfundsdiskussion om en bedre forståelse af en af nutidens store udfordringer, nemlig menneskets forhold til AI. HuMach gør dette i form af afgørende kritisk tænkning om konsekvenserne af at dele opgaver med maskiner.

Hvad betyder Sapere Aude-bevillingen for dig og din karriere?

At studere den skiftende udøvelse af menneskelig handleevne i krigsførelse og dens konsekvenser kræver, at der samles indsigt på tværs af fagområder såsom politologi, videnskabs- og teknologistudier, sikkerhedsstudier og international ret. Sapere Aude-finansieringen giver mig mulighed for at lede et tværfagligt team i den skala, der er nødvendig for at tage fat i det store spørgsmål om handleevne.

At lede dette projekt og dette team giver mig ikke kun mulighed for at udvide mine tværfaglige kvalifikationer – det er også med til at fremme internationale relationers potentiale som fag, så vi kan løse et af nutidens basale forskningsspørgsmål. På dette område giver Sapere Aude-bevillingen mig også mulighed for at arbejde videre med denne forskning i en større, samarbejdsorienteret skala, ligesom den danner grundlag for yderligere bevillinger. Sapere Aude vil gøre det muligt for mig at styrke min position som førende forsker i kunstig intelligens inden for internationale relationer.

Læs om alle SDU-forskere, der har fået tildelt en Sapere Aude-bevilling her.

Mere om projektet

  • Projektets titel er Human-Machine Interaction: The Distributes Agency of Humans and Machines in Military AI (HuMach).
  • Det er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond med 5,8 mio. kroner under Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-programmet.
  • Målet er at udvikle viden om, hvordan fordelingen af opgaver mellem mennesker og maskiner påvirker handleevnen i krigsførelse, og dermed bidrage med indsigt i, hvordan AI-teknologierne bør anvendes.
  • Projektet gennemføres i samarbejde mellem forskere fra discipliner som politologi, videnskabs- og teknologistudier, sikkerhedsstudier og international lov.

Mød forskeren

Ingvild Bode er lektor i international politik ved Center for War Studies på SDU, hvor hun forsker i AI i krigsførelse, og hvordan autonome våbensystemer former og forandrer de internationale normer for magtanvendelse. Hun står blandt andet i spidsen for forskningsprojektet AutoNorms, der er finansieret af det Europæiske Forskningsråd.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 30.11.2023