Skip to main content

Den europæiske situation debatteres på SDU

Hvordan tegner fremtiden sig for det europæiske projekt, som står over for en række store udfordringer i disse år? Og udgør Europa selv en del af problemet? Det mødes eksperter og beslutningstagere for at diskutere den 31. oktober på Syddansk Universitet.

Flygtningestrømme, internt splid og øget højrenationalisme udfordrer Europa politisk, økonomisk og kulturelt, og den europæiske situation er dermed en af de største samfundsudfordringer lige nu.

I næste uge vil førende forskere og beslutningstagere bidrage til diskussionen om de europæiske problemstillinger på konferencen ”The Problem of Europe” på Syddansk Universitet.

- På den ene side ser vi en stigende grad af højrenationalisme og fragmenteringer internt i EU, som Brexit blandt andet vidner om, og som begynder at udfordre det europæiske projekt både politisk og kulturelt. På den anden side foregår der en masse globale strømninger af mennesker, varer, kulturer og mediebilleder, som også udfordrer ideen om Europa. Derfor står Europa over for en række problemer, og spørgsmålet er, om unionen også i stigende grad er et problem, lyder det fra Dannie Kjeldgaard, professor og formand for SDU’s nyetablerede Academy for Societal Change (ASC), som arrangerer konferencen.

SDU ASC vil fremme dialog mellem de politiske beslutningstagere og forskningsmiljøer for at adressere store samfundsspørgsmål.

Fokus på flygtningestrømme og ulighed
Det gælder eksempelvis spørgsmål om flygtningestrømme og øget social ulighed i de europæiske lande, som er nogle af temaerne.

- Når vi lever i en global verden, vil vi konstant opleve befolkningsstrømme – og det har selvfølgelig nogle økonomiske og kulturelle konsekvenser, vi skal håndtere som samfund og på tværs af Europa. I de fleste europæiske lande er der en stigende grad af ulighed, som bringer velfærdssystemerne under pres, så der er behov for at gentænke velfærdsmodellerne for at sikre, at de er konkurrencedygtige i den globale økonomi, siger Dannie Kjeldgaard.

Debatten kommer også til at handle om, hvorvidt man kan tale om en europæisk identitet, når Europa fragmenteres, og nationalismen tiltager. Og om de muligheder og konsekvenser problemstillingerne har for erhvervslivet.

Mød stærke profiler
I debatten deltager Dani Rodrik, professor ved Harvard University’s Kennedy School of Government, der er en af de mest citerede økonomer i verden og er kendt for at stille kritiske spørgsmål ved globaliseringen. I sin forelæsning vil han blandt andet tale om, at en genoprejsning af nationalstaten synes uundgåelig, og at det skal opnås på en måde, der skader demokratiet og globaliseringen mindst muligt.

De øvrige oplægsholdere tæller Benjamin Harris, cheføkonom og økonomisk rådgiver for vicepræsident Joe Biden, Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, Uffe Østergaard, professor emeritus ved CBS og Søren Askegaard, professor ved SDU.

Info om konferencen
Konferencen ”The Problem of Europe” foregår mandag den 31. oktober 2016 kl. 9.00-16.30 på SDU i Odense i lokale U100.
Program for dagen og tilmelding findes på www.sdu.dk/theproblemofeurope.

Pressen er velkommen.

Om SDU ASC
SDU Academy for Societal Change (ASC) er en nystiftet organisation, som består af SDU-forskere inden for alle samfundsvidenskabelige discipliner. Formålet med ASC er at bidrage kvalificeret til diskussionen om nogle af de store spørgsmål og udfordringer i samfundet i samspil mellem forskere og beslutningstagere.

SDU ASC hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på - for mere info: www.sdu.dk/asc


Yderligere oplysninger
Henvendelser om emnet og oplægsholdere sker til:
Dannie Kjeldgaard, professor og formand for SDU ASC, 2326 1128 / dkj@sam.sdu.dk

Henvendelser om konferencen, tilmelding mv. sker til:
Anne de Place, fuldmægtig ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2117 7810 / adp@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.10.2016