Skip to main content
DA / EN

Fem forskere får midler til forskning

Det Frie Forskningsråd investerer i forskningsprojekter med potentiale for at forbedre vores liv og levevis. Fem forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU modtager hver især en bevilling.

Hvem er ”politimand” til søs? Hvilken værdi skaber kapitalfonde? Hvordan fungerer teknologi som kilde til sundhed og personlig performance?

Det er nogle af de forskningsprojekter ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der får del i de bevillinger, som Det Frie Forskningsråd netop har uddelt.

Her er en oversigt over bevillingerne

DFF-Forskningsprojekt 2

 • Lars Peter Raahave Østerdal modtager 5.781.744 kroner til projektet: Normative Foundations and Behavioral Implications of Non-Market Allocation (NORMA).
 • Dorthe Brogård Kristensen får 5.559.120 kroner til projektet: Optimization: The self as a laboratory.
  Hun er lektor ved Institut for Marketing & Management - se hendes forskerprofil.
 • Birgit Feldtmann modtager 4.536.822 kroner til projektet: Policing at Sea (PolSEA).
  Hun er lektor ved Juridisk Institut.
 • Christian Riis Flor får 3.745.620 kroner til projektet: Identifying the role of private equity firms in creating value - Macroeconomic risk, information quality problems, and strategic issues.
  Han er professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi - se hans forskerprofil.

DFF-Forskningsprojekt 1

 • Giovanni Mellace modtager 1.905.198 kroner til projektet: Should we tax unhealthy food consumption? Evidence using exogenous variation from the Danish “fat tax”.
  Han er lektor ved COHERE – Center for Sundhedsøkonomisk Forskning - se hans forskerprofil.

Læs mere om projekterne på Det Frie Forskningsråds hjemmeside under Samfund og Erhverv samt Kultur og Kommunikation.

Bevillingerne er opdelt i DFF-Forskningsprojekt 1 og DFF-Forskningsprojekt 2

DFF-Forskningsprojekt 1: For at fremme originale idéer og nye initiativer i dansk forskning investerer Det Frie Forskningsråd i forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 1,8 kroner og op til tre års varighed. Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Bevillingsmodtageren har selvstændig forskningserfaring bag sig svarende til typisk tre år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad.

DFF-Forskningsprojekt 2: For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver Det Frie Forskningsråd støtte til forskningsprojekter udført af flere forskere inden for en økonomisk ramme på mellem 1,8 kroner og op til 4,5 millioner kroner. Et DFF-Forskningsprojekt 2 er kendetegnet ved et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering. Projektet kan også være formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i en forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF Forskningsprojekt 1. Forskningsprojekter 2 varer typisk 3-4 år og skal være af høj international kvalitet.

Rådet investerer i alt 565 millioner kroner i forskning til gavn for samfundet.

Redaktionen afsluttet: 22.06.2016