Skip to main content
DA / EN

SAMF styrker holdet

Kristin B. Munksgaard er udpeget prodekan for strategisk udvikling og får en nøglerolle i arbejdet med at realisere strategiske indsatser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Hun fortsætter i stillingen som leder af Syddansk Universitet Business School.

Af Marlene Jørgensen, , 03-07-2023

Med en række nye strategiske målsætninger, der skal forfølges på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU i de kommende år, kan professor mso Kristin B. Munksgaard nu føje endnu en titel til CV’et, nemlig prodekan for strategisk udvikling. Kristin B. Munksgaard er allerede en del af fakultetets ledelse og har siden juni 2021 været leder for Syddansk Universitet Business School – en stilling hun også fortsat vil bestride.

Som prodekan for strategisk udvikling skal Kristin B. Munksgaard stå i spidsen for fakultetets ’thought leadership’ og indsatsområder inden for funding og eksternt samarbejde, mens prodekan for uddannelse, Jan Guldager Jørgensen, er ansvarlig for arbejdet med nye fleksible undervisningsformer og den kontinuerlige udvikling af uddannelsesområdet.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Peter Møllgaard, ser frem til det fortsatte samarbejde med Kristin B. Munksgaard.

- Med Kristin får vi den drivkraft, som sammen med resten af fakultetsledelsen og hele Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil sikre, at strategien omsættes fra ord til handling. Hun har både den faglige og ledelsesmæssige ballast, som kan sikre samarbejdet med erhvervslivet og samskabelsen med samfundet, som er en vigtig del af fakultetets mission.

Styrker broen til erhvervslivet og samfundet

Selv siger Kristin B. Munksgaard om sin nye rolle og opgaver:

- Det er supervigtigt, at vi fortsat har strategisk fokus på den eksterne funding af vores forskning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vi har med sidste års flotte hjemtag på ca. 100 mio. kroner allerede et rigtig godt afsæt at arbejde videre med, og det arbejde ser jeg frem til at tage del i.

- Og så er samspillet med vores omgivelser en fællesnævner i alle vores aktiviteter, både når vi klæder vores studerende på til at bruge deres universitetsuddannelse i hele deres arbejdsliv, og når vi skaber forskning i samarbejde med omgivelserne eller bringer grundforskning og viden ud i samfundet. Det er afgørende, at vi hele tiden styrker broen til dem, der er omkring os, også ved at forsøge at hjemtage midler til forskning, der bliver omsat i samfundet, siger Kristin B. Munksgaard.

Ny strategi

Udnævnelsen af den nye prodekan for strategisk udvikling sker sideløbende med, at fakultetet netop har vedtaget en ny strategi med overskriften ’Beyond the obvious’.

Den nye strategi skal sikre, at fakultetet er godt rustet til at imødekomme udfordringer og muligheder i de kommende år, og det vil en række indsatser inden for funding, eksternt samarbejde og fleksible undervisnings- og læringsmuligheder bl.a. bidrage til.

Læs hele strategien her

Redaktionen afsluttet: 03.07.2023