Skip to main content
Ph.d. i officerskarrieren

Manden i spidsen for Forsvarets strategiske logistik byggede en forskergrad oven på officerskarrieren

Han har fløjet som jagerpilot i internationale operationer og haft en række chefstillinger i Forsvaret. Senest er han blevet udnævnt oberst og står nu i spidsen for Forsvarets strategiske logistik. Titlerne på Jacob Barfoeds CV vidner om en alsidig karriere, der også bragte ham omkring SDU.

Af Marlene Jørgensen, , 09-02-2022

Når Danmark skal indsætte militære enheder i operationer i ind- og udland, og når de skal genforsynes og tages hjem igen, eller når Danmark skal fungere som transitland for sine allierede, så er det Jacob Barfoed, der står i spidsen for den tæt forbundne transportopgave.

Jacob Barfoed er netop blevet udnævnt oberst og tiltrådte ved årsskiftet posten som chef for Forsvarets strategiske transportmyndighed Joint Movement and Transportation Organization, der i daglig tale kaldes JMTO.

Her spiller han sammen med 124 ansatte og en næsten lige så stor reserve, som kan træde til i spidsbelastningsperioder, en vigtig rolle, når der er konflikter og kriser i verdens brændpunkter.

Jacob Barfoed, oberst og chef for JMTO. Foto: Flyvevåbnets fototjeneste

- Et berømt citat lyder, at ”amatører studerer taktik, professionelle studerer logistik”, fordi slag og krige kan blive vundet og tabt på, om der er styr på logistikken. Du kan have den bedste kampplan, men hvis dine enheder ikke når frem til tiden, og der ikke er de nødvendige forsyninger, så er det lige fedt, som Jacob Barfoed udtrykker det.

En af hans første opgaver i JMTO var at få sendt en kampfly-enhed på 50-60 personer med fire F-16 fly og tilhørende udstyr og materiel til Baltikum i forbindelse med Ukrainekrisen.

- Det er kun en mindre opgave. Hvis vi står over for en større krise, kan det være hele hæren, der på kort tid skal flyttes til Østeuropa, lyder det fra den 51-årige chef og oberst med en forskergrad fra SDU.


Fra F-16 pilot til forsker

Og man kan vist roligt sige, at Jacob Barfoeds karriere er mere alsidig end de flestes.

Han er oprindeligt uddannet jagerpilot og har under pilotnavnet COB fløjet F-16 i otte år.

- At flyve F-16 var at udleve en drengedrøm. Det blev dog hurtigt alvor, med danske F-16 sendt i krig for første gang i historien i Kosovokrigen i 1999, da jeg netop var blevet færdig med F-16 grunduddannelsen. To år senere fløj jeg selv over Kosovo i – nu fredsbevarende – internationale operationer, og sidenhen over Afghanistan og Baltikum, fortæller den tidligere jagerpilot.


Jacob Barfoed i et F-16 fly

 

I 2006 vendte Jacob Barfoed atter tilbage til landjorden og har siden haft forskellige lederstillinger, bl.a. i Flyverkommandoen og i Forsvarsstaben, der er den øverste militær kommandomyndighed i Danmark.

Og så er han den første i Flyvevåbnet, der har gennemført en ph.d.

- Skridtet fra først F-16 pilot til ph.d. og nu chef for Forsvarets strategiske logistik – det har været store faglige skift. Men jeg kan godt lide at sætte mig ind i nye ting, så det har faldet mig naturligt med alle de skift. Det er en af de ting, jeg godt kan lide ved Forsvaret: der er gode muligheder for en alsidig karriere, og mange faglige skift er ofte en naturlig del af en officerskarriere, siger han.

Vejen til ph.d.en

For det lå ellers ikke i kortene, at Jacob Barfoed skulle være forsker midt i en traditionel militær karriere, men da muligheden bød sig, slog han til, og i januar 2016 kunne han derfor føje endnu en titel til sit CV: Ph.d. i Statskundskab fra SDU.

Jacob Barfoed havde egentlig udset sig et fag på statskundskabsuddannelsen, som han gerne ville læse sideløbende med sit daværende job i Flyvevåbnets taktiske stab. Men for at kunne læse faget skulle han optages på hele kandidatoverbygningen, som han begyndte på i foråret 2009.

- Cirka halvvejs gennem det første fag – faget ”Roots of realism” – trak underviseren Sten Rynning mig til side og spurgte, om jeg var interesseret i at lave en ph.d. i stedet for at færdiggøre kandidatstudiet. Jeg kom hurtigt frem til, at det lød rigtig spændende, og selvom der ikke var andre i Flyvevåbnet, der havde taget en ph.d. før, var min chef heldigvis med på ideen, husker Jacob Barfoed.

Aftalen blev, at han kunne tage sin ph.d. over fem år sideløbende med sit job i stedet for tre år på fuldtid.

- Det var rigtig spændende at dykke ned i et fagområde og at være med til at bygge oven på den eksisterende forskning. Jeg endte med at kombinere flere fagfelter og var omkring mange grene af litteraturen, som er meget givtigt i dag, siger Jacob Barfoed, der undersøgte, hvordan USA i krig skaber sammenhæng mellem deres politiske mål og deres militære strategi, især med fokus på rollerne som leder og som strateg og på relationerne mellem de politiske ledere og generalerne.

Trækker i høj grad på sin ph.d.

Og spørger man Jacob Barfoed, om han har kunnet bruge sin viden og erfaring fra fem års ph.d.-studier i sin karriere i Forsvaret, kommer svaret prompte:

- Jeg føler selv, at det er en stor styrke i mit virke som officer, at jeg har taget en ph.d. Med den sikkerhedspolitiske situation Danmark og Europa står i, er der brug for chefer i Forsvaret, der både forstår militær strategi og militære operationer, men som også forstår at koble det med udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn og perspektiver. Den kobling har min ph.d. styrket min evne til at lave.

- Det er helt afgørende, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den militære strategi, og min forskning viser, at det kræver militære topchefer, der forstår og accepterer det politiske spil, og politiske og civile ledere, der opmuntrer til forsvars- og sikkerhedspolitisk debat, diskussion og innovation. Og ikke mindst at de politiske ledere og militære chefer har en tæt dialog baseret på gensidig tillid og respekt.

Som en del af det at være chef for JMTO, indgår Jacob Barfoed i Flyvevåbnets chefgruppe og bliver i denne egenskab, som de andre chefer, taget med på råd, når Forsvaret skal komme med militære anbefalinger til regeringen om Forsvarets udvikling.

- Her trækker jeg i høj grad på det, jeg har lært fra min ph.d., ligesom jeg gjorde i mit forrige job som kapacitetsudviklingschef i Forsvarsstaben, siger han.

Vil gerne bringe sin viden endnu mere i spil

Derfor vil han også anbefale andre at bygge en forskergrad oven på karrieren.

- Det vil jeg helt sikkert. Hvis man er klar på at arbejde intensivt med det samme emne i tre år, så kan jeg kun anbefale det. Og selvom man beskæftiger sig med et snævert emne, så er vejen til resultatet meget bredere, hvor man både afsøger litteraturen og får sparring og inspiration fra forskere fra andre fagområder. Det var meget udbytterigt at være en del af ph.d.- og forskningsmiljøet på SDU, lyder det fra Jacob Barfoed, der tilføjer:

- Samtidig ser jeg det som en vigtig opgave, at der uddannes forskere med officersbaggrund, da det vil øge forskningen i den militære praksis – både til gavn for uddannelserne på Forsvarsakademiet og til gavn for Forsvarets evne til at indgå i den offentlige debat om forsvars- og sikkerhedspolitikken på et solidt forskningsbaseret grundlag.

Og mens Jacob Barfoed nu tager hul på et nyt kapitel i sin karriere, gør han sig allerede tanker om, hvad fremtiden vil bringe.

- Jeg drømmer om på sigt at få en stilling, hvor jeg kan være med til at påvirke de civile militære relationer og strategiprocessen i Danmark i retning af det, som min forskning har vist, giver de bedste resultater til gavn for Danmarks sikkerhed og danske interesser. Det er min drøm, slutter han.


Jacob Barfoeds karriere og baggrund

  • P.t.: Oberst og chef for Joint Movement and Transportation Organization i Flyvevåbnet, Forsvaret
  • Tidligere: Var først F-16 pilot i otte år og har efterfølgende varetaget forskellige stabs- og chefstillinger inden for Forsvaret, bl.a. som chef for kapacitetsudvikling i Forsvarsstaben og som chef for den luftmilitære udvikling i Forsvarsstaben.
  • 2016: Ph.d. i Statskundskab fra Center for War Studies på SDU.
  • 2008: Master i Military Operational Art and Science fra Air Command and Staff College, Alabama, USA.
  • 2003: Videreuddannelsestrin 1 for officerer – svarende til bachelorniveau – fra Flyvevåbnets Officersskole.
  • 1997: Pilot- og Officersgrunduddannelsen på Flyvevåbnets Officersskole og EURO-NATO Joint Jet Pilot Training i Texas, USA.

Redaktionen afsluttet: 09.02.2022