Skip to main content
Research

Ph.d.-projects

Recent

Christian Færgemann: Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense Kommune 1991-2002 (Interpersonal violence in the Odense Municipality, Denmark 1991-2002) (2006)
Supervisors: *Jens Lauritsen, Ole Skov, Ole Brink, Preben Bo Mortensen

Morten Bøgehøj Pedersen: Mikrodialyse og flowmåling i caput femoris hos patienter med artrose og collum femoris fraktur. Iskæmi og manglende flow som prædikatorer for klinisk outcome ved osteosyntese af collum femoris fraktur (2009)
Supervisors: *Søren Overgaard & Claus Emmeluth

Current

Tine Nymark: Hoftefrakturer i Fyns Amt. Et epidemiologisk studie.
Supervisors: *Ole Ovesen, Jens Lauritsen, Niels Dieter Röck & Bernard Jeune

Jesper Ryg: Osteoporose og hoftebrud – en klinisk, økonomisk og epidemiologisk undersøgelse.
Supervisors: *Kim Brixen, Jan Sørensen & Søren Overgaard

Rikke Rousing: Prospektiv, randomiseret studie til sammenligning af perkutan vertebroplastik med traditionel konservativ behandling af osteoporotiske brud i bryst- og lænderyg.
Supervisors: *Jens Lauritsen, Karsten Thomsen, Mikkel Andersen & Stig Jespersen

Lonnie Froberg: Risikofaktorer ved Calvé-Legg-Perthes sygdom – et radiologisk studie af proksimale femur og acetabulum fra sygdomsdebut til voksenalder.
Supervisors: *Søren Overgaard Niels Wisbech Pedersen og Finn Christensen

Kariatta Koroma: Construction of bioreactor activated hybrid graft material for spinal fusion using bone marrow cells – studies in vitro and in sheep.
Supervisors: *Søren Overgaard, Ming Ding og Stig Jespersen

Carsten Jensen: 3D gait analysis and neuromuscular function after primary total hip replacement.
Supervisors: *Søren Overgaard, Per Aagaard og Niels Wisbech Pedersen

Hassan Babiker: Effekt af mesenchymale stemceller og kalcium fosfat knoglesubstitut på fiksation af knogle implantater. In-vito eksperimentelle studier med mekanisk testning og histologisk analyse.
Supervisors: *Søren Overgaard og Ming Ding

Jeannette Østergaard Penny: Metal-metal hoftealloplastik (ASR (Artificial Surface Replacement)) versus standard total hipalloplasty. A prospective study.
Supervisors: *Søren Overgaard, Ole Ovesen og Jens-Erik Varmarken

Erik Poulsen: Diagnostik og Manuel Behandling af Hofteledsartrose.
Supervisors: *Professor Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, SDU, Seniorforsker Henrik Wulff, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Odense & Professor Søren Overgaard.

Rune Bech: Anvendelse af lokal infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved pertrochantær femurfraktur versus traditionel smertebehandling med perifert og centralt virkende analgetika.
Supervisors: *Søren Overgaard, Ole Ovesen & Claus Emmeluth

Susan Snoek Henriksen: Optimizing fixation of bone implants with synthetic bone marrow stromale cells. In vivo experimental studies, tested mechanically and histologically.
Supervisors: *Søren Overgaard og Ming Ding

Aksel Paulsen: Validation of patient reported outcome in total hip arthroplasty. A longitudinal study of 6000 patients from the Danish Hip Arthroplasty Registry.
Vejledere: *Søren Overgaard, Ewa Roos & Alma Pedersen

Birgitte Schmidt Astrup: Retsmedicinske aspekter ved undersøgelsen af voldtægtsofre på Fyn.
Supervisors: *Jørgen Lange Thomsen, Pernille Ravn & Jens Lauritsen.

* = Principal supervisor

Last Updated 20.10.2023