Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-udvalget

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalget ved Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet er sammensat af både videnskabeligt personale (VIP'ere) og ph.d.-studerende. Udvalget spiller en afgørende rolle i at sikre kvaliteten og fremdriften af ph.d.-uddannelsen på fakultetet. Uddrag af universitetslovens § 16 b, Stk. 7.

For at sikre studerendes indflydelse på ph.d.-forløbet nedsættes et ph.d.-udvalg. Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:

  1. At indstille formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuel næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanen.
  2.  At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen.
  3. At godkende ph.d.-kurser.
  4. At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen.
  5.  At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-skolelederen.
  6. At godkende ansøgninger om merit og dispensation.
  7. At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som dekanen eller den, dekanen bemyndiger hertil, forelægger.

Ph.d.-udvalgets medlemmer

Sekretær for Ph.d.-udvalget:

2024

VIP:
Ph.d.-studerende:
Sekretær for Ph.d.-udvalget:

2023

VIP:
Ph.d.-studerende:
VIP:
Ph.d.-studerende:
VIP:
Ph.d.-studerende:
VIP:
 Ph.d.-studerende:

VIP:

 Ph.d.-studerende:

VIP:
Ph.d.-studerende:  
VIP:
Ph.d.-studerende:  

 

 

Dagsordener for og referater af ph.d.-udvalgets møder

2024

7. februar kl. 9.15-11.00: 

Dagsorden
Referat

15. maj kl. 9.15-11.00:

Dagsorden
Referat

11. september kl. 9.15-11.00:

Dagsorden
Referat

20. november kl. 9.15-11.00:

Dagsorden
Referat

2023

18. januar: 

Dagsorden
Referat

16. maj (aflyst)

Dagsorden
Referat

21. august (ekstraordinært møde)

Dagsorden
Referat

27. september

Dagsorden
Referat

29. november

Dagsorden
Referat

13. januar

Dagsorden
Referat

16. februar

Dagsorden
Referat

27. april

Dagsorden
Referat

7. september

Dagsorden
Referat

30. november

Dagsorden
Referat

19. januar 

dagsorden
referat

1. marts 

dagsorden 
referat

12. maj aflyst

(skriftlig høring)

8. september

dagsorden 
referat 

VIP:
 Ph.d.-studerende:

VIP:

 Ph.d.-studerende:

VIP:
Ph.d.-studerende:  
VIP:
Ph.d.-studerende:  

 Sidst opdateret: 13.10.2023