Skip to main content

Ph.d.-uddannelse ved det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelsen ved Ph.d.-skolen under Det Humanistiske Fakultet omfatter et bredt spektrum af såvel traditionelle som utraditionelle fagområder.

Ph.d.-uddannelsen foregår ved Fakultetets Ph.d.-skole. Ph.d.-skolen har følgende forskeruddannelsesprogrammer:

  • Design, IT og Kommunikation (FDIK)
  • Filosofi, Uddannelsesvidenskab og Medier (FFUM)
  • Litteratur, Æstetik og Kultur (FLÆK)
  • Områdestudier, Religion, Arkæologi og Historie (FORAH)
  • Sprog og Kommunikation (FSK)

Som ph.d.-studerende vil du 

  • blive tilknyttet et af ovenstående forskeruddannelsesprogrammer,
  • stifte bekendtskab med forskerprofessionens typiske aktiviteter, såsom at udføre forskning inden for en afsat tidsramme, publicere dens resultater, deltage i konferencer og præsentere og diskutere delresultater,
  • deltage i kurser på nationale og internationale universiteter,
  • opnå undervisnings- og formidlingserfaring samt 
  • have mulighed for at tage på studieophold i udlandet og skabe kontakter til aktive forskningsmiljøer uden for Syddansk Universitet.

På disse sider finder du de gældende regler og retningslinier for Fakultetets ph.d.-uddannelse.

Har du spørgsmål eller brug brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte Gitta Stærmose, 6550 2907 eller gitta@sdu.dk.