Skip to main content

Uddannelse

Uddannelsesaktiviteterne i  SDU Mechatronics tager deres naturlige udgangspunkt i SDU's ingeniøruddannelser i mekatronik. Her bidrager vi i hovedparten af  kurserne; blandt andet i indlejret software og programmering, matematik, mekanik og reguleringsteknik. Vi bidrager også i kurser, der har med sensorer og aktuatorer at gøre.  Sidst men ikke mindst udfører vi vejledning af adskillige studenterprojekter i samarbejde med andre sektioner; både individuelle projekter på bachelor- og masterniveau og semesterprojekter, hvor de studerende i grupper udvikler mekatroniske produkter  baseret på det uddannelsestrin, de er nået til på studiet. Nedenfor følger et par projekteksempler:

Intelligente køretøjer (3. semester bachelor)
I projekter som dette kan de studerende træne deres færdigheder i at anvende deres viden om sensor-teknologi, elektronik, mekanisk design og tvangsstyring. Det overordnede emne for dette projekt var intelligente køretøjer. De studerende blev inddelt i mindre grupper, hvor de skulle definere et mere specifikt projekt; som f.eks. et system til advarsel/undvigelse af kollisioner for øget trafiksikkerhed, samt et køretøj til forfølgelse af et objekt i bevægelse, f.eks. anvendt som indkøbsvogn. Et eksempel på et af projekterne ses på billedet nedenfor.

Dynamisk test af fiskestænger (5. semester bachelor)
Dette er et eksempel på et projekt i kurset Experts-In-Teams, hvor studerende arbejder sammen i større grupper for at løse et reelt problem ved at udarbejde problemformulering, markedsundersøgelse og potentiel markedsføringsstrategi. I projektet her skulle der udvikles en såkaldt benchmark-metode til måling af fiskestængers "gode" eller "dårlige" dynamiske egenskaber. De studerende udviklede et værktøj, der kan analysere  fiskestængers respons på vibrationer og  kvantifisere resultaterne med henblik på vurdering af dynamikkens kvalitet.

Energiudvinding (3. semester master)
De studerende skulle her udvikle et energiudvindingssystem til gokarts, der svarer til systemer i moderne køretøjer. De studerende arbejdede i tre grupper og endte med tre løsninger, der adskilte sig fra hinanden omkring generatoren og batteriteknologien. Den specifikke opgave var at udvinde og lagre energien, mens gokarten kører ned ad en stejl bakke, og se hvor langt den ville kunne nå op ad bakken igen på den lagrede energi.

Vi er involveret i følgende uddannelser:

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Bachelor i Mekatronik

Diplomingeniør i Mekatronik

Civilingeniør i Mekatronik

SDU Mechatronics Syddansk Universitet
  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400
  • Telefon: +45 6550 1690
  • Fax: +45 6550 1635

Sidst opdateret: 02.06.2021