Skip to main content
DA / EN

Få viden om produktudvikling, konstruktion, automatisering og projektledelse

Er du idérig og god til samarbejde? Vil du designe og konstruere fremtidens industrielle produkter? Så er maskiningeniøruddannelsen måske noget for dig. Som maskiningeniør er du med til at udvikle innovative, industrielle produkter, såsom robotter, som kan være med til at sikre den bæredygtige fremtid.
Herudover får du kompetencer til at kunne løse konkrete problemer på en innovativ måde, fungere som projektleder for tværfaglige projekter, løse komplekse maskintekniske udviklingsopgaver, konstruere produkter, anlæg og systemer og meget andet.

Hvad lærer jeg?

Du lærer, på kreative og systematiske måder, at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer. På maskinteknik lærer du at planlægge og realisere projekter, samtidig med at du får forståelse for design af industrielle produkter. Det tekniske skal være i orden, og derfor har du grundfag som matematik, fysik og materialelære, der giver dig en god og grundlæggende forståelse for teknisk naturvidenskabelige problemstillinger.

På uddannelsen lærer du om produktudvikling. Uddannelsen lægger vægt på, at du inddrager alle de forhold, der har betydning for udvikling af nye produkter. Forholdene kunne være brugerens ønsker og forventninger til produkterne, brugervenligt design, produktionsmetoder og beregning af styrkeforhold, holdbarhed, økonomi mv. Når produkterne skal udformes, er det vigtigt, at du både kan tegne i 3D CAD samt lave modeller og teste prototyper på værkstedet.

Du opnår ingeniørmæssig viden, der bl.a. sætter dig i stand til at konstruere mekaniske og termiske anlæg, automatisere processer samt gennemføre avancerede styrkeberegninger. Uddannelsen lægger vægt på innovation hvor også velfærdsteknologi, bæredygtighed, miljø og forretningsudvikling er i fokus.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.
Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. På den første del af uddannelsen arbejder du med produktudvikling og på uddannelsens sidste del er der fokus på arbejdet med de ingeniørmæssige discipliner, hvor også miljø, økonomi og virksomhedsledelse indgår.
På 6. semester skal du som diplomingeniørstudernede på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet. På 7. semester udarbejder du et afgangsprojekt – ofte i samarbejde med en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du vil kunne arbejde som projektleder, udviklingsingeniør, produktudvikler eller med design af maskiner og anlæg. Du kan fx arbejde med udvikling og konstruktion af alt fra store anlæg til produkter og produktionsapparater inden for forskellige brancher som fx medicinalindustrien, vindmølleindustrien, offshore, kraftværker, fødevareproduktion eller køleindustri.
Du kan læse mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere, kan du læse videre til fx civilingeniør i maskinteknik eller civilingeniør i Product Development and Innovation.

Derfor skal du læse...

  • Du er med til at designe fremtidens industrielle produkter
  • Du har gode karrieremuligheder
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer 

Jason læser en diplomingeniør i maskinteknik

Mød Asbjørn som er uddannet maskiningeniør