Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Kvindelig studerende i færd med at undersøge mekanikken på en kran.

De studerende vil dermed få  kompetencer indenfor følgende områder og vil indtage en central rolle i udtænkningen og udviklingen af nye produkter og serviceydelser:

Fælles kompetencer for diplom- og civilingeniører i såvel mekanik som mekatronik
 • Matematik, statistik, modellering og simulering
 • Planlægning og gennemførelse af eksperimenter
 • Analyse og interpretation af eksperimentel data
 • Produktionsprocesser inkl. færdigheder i planlægning og projektstyring
 • Bæredygtighed, inkl. klimatisk og miljøpåvirkning, resourceeffektivitet og genbrug
Specifikke kompetencer for diplom- og civilingeniører i mekanik
 • Materialeegenskaber og mekanik
 • Termo- og væskedynamik
 • Modellering, simulering og design af mekaniske konstruktioner
Specifikke kompetencer for diplom- og civilingeniører i mekatronik
 • Mekanik, elektronik, software og IT
 • Mekatronisk systemdesign og intergrering
 • Udvikling af software og IT til intelligente produkter
 • Udvikling af mekatroniske produkter som fx komponenter og systemer til varme og køling, til robotter og autonome køretøjer indenfor byggeri, landbrug, skovbrug, industri og serviceydelser.

Diplomingeniøruddannelserne (3,5 år inkl. praktik)

Civilingeniør - bachelordelen (de første 3 år)

Civilingeniør - kandidatdelen (overbygning på 2 år)

Adgangskursus (hvis du mangler et eller flere fag)

Du kan læse Adgangskursus, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til netop den uddannelse, du ønsker.

 Hvis du vil læse om vores internationalt orienterede udddannelsesudbud, skal du vælge English i menuen øverst i skærmbilledet.

 

Sidst opdateret: 02.02.2024