Skip to main content
#virtuelviden

VIRTUEL VIDEN til VIRKSOMHEDER

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Ny viden når det passer dig

Nedenfor finder du bøger, rapporter, cases og værktøjer inden for en række forskellige virksomhedsrelaterede emner, og der vil løbende blive lagt mere materiale op.

Bæredygtighed i organisationen

Cases og værktøjer: Barrierer og drivkræfter i implementering af bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN's verdensmål i fødevarevirksomheder

Film: Hvordan det bliver nemmere for små- og mellemstore virksomheder at arbejde med bæredygtighed

Film: Der er grundlæggende fire motivationer for at arbejde med bæredygtighed. Se filmen og overvej, hvor du er - og hvor du gerne vil være

Film: Hvem er de vigtige bæredygtige partnere. Se med og find ud af, hvad de kan bidrage med, og hvordan du bliver vigtig for dem

COVID-19

Posters: 'Beslutningstagnings-proces', 'Digital transformation', 'Følelser og stress' og 'Ledelse' i lyset af COVID-19

Designtænkning

Værktøjs- og metodeunivers: Klik dig rundt og bliv opdateret på nye innovations- og undervisningsmetoder

Eksport

Kronik: Lyt, tilpas og forventningsafstem, hvis du vil eksport

Rapport: Etablering af Danish Water Technology House i Singapore

Erhvervsfremme

Kronik: Et opgør med den traditionelle tænkning om kommunal erhvervsfremme

Kronik: 1-1 privat rådgivning i dansk erhvervsfremme

Forretningsmodeller og forretningsmodeludvikling

Workshop: Udvikl din forretningsmodel ved at gå gennem workshoppens punkter i dit eget tempo

Rapport: Den grafiske branche under forandring

Industri 4.0

Artikel: Drivkræfter og barrierer for industry 4,0: Parathed og praksis

Innovation og forretningsudvikling

Site med værktøjer, undervisningsfilm og cases: Udgangspunktet er turisterhvervet og oplevelsesvirksomheder, men meget har generel interesse

Iværksætteri

Film: Kriser og iværksættere

Kronik: Kan man blive fanget i sit eget netværk?

Kronik: Opråb til iværksættere - bryd med jeres dårlige kontakter

Leverandørdreven innovation

Artikler: Artiklerne omhandler forhold mellem leverandør og underleverandør

Værktøjer: Arbejd selv med leverandørdreven innovation

Virksomhedscases: Læs, hvordan andre virksomheder har arbejdet med leverandørdreven innovation

Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Cases: Fire innovationssamarbejder udviklede fire forskellige prototyper

Guide: Til virksomheder, der ønsker at indgå i et netværkskonsortium for at udvikle innovative løsninger

Guide: Baseret på erfaringer fra samarbejdspartnere, der har deltaget i det designdrevne projekt 'Offentlig-Privat Innovation - Living Design Lab'

Tip til funding: Sådan søger du om støtte fra Syddansk OPI-Pulje

Robotteknologi

Analyse: Et fagligt og neutralt blik på forretningsområdet for robotteknologi i Region Syddanmark

Rådgivning og salg

Bog: Professionel rådgivning og salg - i praksis (uddrag)

Strategi

Kronik: Strategiske reaktioner i Covid-vinden

Film: Strategisk reakioner i Covid-vinden

Supply Chain Management (SCM)

Artikel: Tre benspænd for implementering af  Sales & Operations Planning i virksomheden

Rapport og virksomhedscases: Læs, hvordan implementeringsprocessen af Sales & Operations Planning (S&OP) har været hos otte virksomheder

Værktøjer: Hent 25 værktøjer til dit arbejde med at implementere Sales & Operations Planning (S&OP) i virksomheden

Virtuel ledelse

Bog: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø - strejftog gennem faglitteraturen

Bog: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø - i praksis

HD-uddannelser

Du eller din medarbejder har mulighed for efteruddannelse inden for en række specialiseringer som fx ledelse, økonomi, markedsføring eller supply chain. Du kan tage en HD-uddannelse samtidig med, du passer dit job.

Se udvalget af HD-uddannelser her ...