Skip to main content
#impact

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Vi er et erhvervsøkonomisk institut, der er karakteriseret ved en tydelig kobling og synergi imellem forskning, uddannelser og samfundsmæssig relevans. Vi har en tæt samarbejdskultur imellem fagområder og indgår ofte i partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og fonde - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Om Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse