Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Jura (bachelor) – Odense

På bacheloruddannelsen i jura opnår du indsigt i en lang række juridiske discipliner inden for alt fra formueret, forvaltningsret, EU-ret og strafferet til forholdet mellem ret og samfund.

Jura (bachelor) – Esbjerg
På bacheloruddannelsen i jura opnår du indsigt i en lang række juridiske discipliner inden for alt fra formueret, forvaltningsret, EU-ret og strafferet til forholdet mellem ret og samfund.

Cand.jur. (kandidat) – Odense
Kandidatuddannelsen i jura er for dig, der ønsker at arbejde med samfundets love og med, hvordan de anvendes i praksis. Her videreudvikler du de metodiske kompetencer, som du har erhvervet på bacheloruddannelsen i jura, og du får viden om og indsigt i en række juridiske specialdiscipliner.

HA(jur.)
Bacheloruddannelsen HA(jur.) kombinerer jura med erhvervsøkonomiske fagelementer. Du beskæftiger dig således med alt lige fra at indgå kontrakter til at træffe beslutninger inden for lovens rammer og bearbejde eksterne og interne regnskaber.

Cand.merc.(jur.)
Cand.merc.jur.-uddannelsen forener disciplinerne jura og erhvervsøkonomi. På kandidatuddannelsen videreudvikler du de metodiske kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen HA(jur.).


Jura (bachelor) – på deltid
Deltidsuddannelsen er tilrettelagt over fem år, men svarer indholdsmæssigt til den treårige fuldtidsuddannelse i jura. Undervisningen foregår om lørdagen kl. 9-16 (fordelt på ca. otte lørdage per halvår).

SDU er de eneste i landet, der udbyder jura på deltid som et fjernstudie. Dvs., at du kan følge undervisningen uanset din geografiske placering, da alle forelæsninger optages.  Den nye teknik gør det også muligt for dig at stille spørgsmål direkte under forelæsningen samt at deltage i gruppearbejde.

Jura (kandidat) – på deltid
Uddannelsen svarer til den toårige kandidatuddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor i tre år. Undervisningen kommer til at foregå lørdage kl. 9-16, så du kan følge uddannelsen, selvom du er i job. Jura på deltid (kandidat) består af nogle traditionelle juridiske overbygningsfag, herunder Skatteret, Civilproces og Regnskabsforståelse (eller et andet fag med økonomisk indhold). Juridisk Instituts nationale samarbejdspartnere


Sidst opdateret: 22.04.2024