Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Jura på deltid er for dig, der ønsker at arbejde med samfundets love og med, hvordan de anvendes i praksis. Uddannelsen svarer til den toårige kandidatuddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor 3 år.

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen videreudvikler du de metodiske kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen i Jura på deltid, og du får viden om og indsigt i en række juridiske specialdiscipliner.

Undervisningen kommer til at foregå lørdage fra kl. 9-16, så du kan følge uddannelsen, selvom du er i job.

Læs mere om uddannelsen

 

Uddannelsens opbygning

Du får mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere områder af retsvidenskaben og kommer til at arbejde selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger. Herudover har du mulighed for at præge din uddannelse i bestemte retninger ved at vælge mellem en lang række forskellige juridiske valgfag, hvoraf mindst et skal være engelsksproget.

 Læs mere om uddannelsens opbygning

 

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet jurist er du kvalificeret til at søge ansættelse bredt på arbejdsmarkedet. Du kan f.eks. finde beskæftigelse i retssektoren som dommer eller advokat, i politiet, ved anklagemyndigheden og andre offentlige instanser, ligeledes er der mange karriereveje i det private erhvervsliv.

Læs mere om karrieremuligheder


Adgangskrav og ansøgning

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura på deltid skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura.

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Der vil være optag på Cand.jur. på deltid to gange årligt, med start henholdsvis d. 1. februar og d. 1. september.

Læs mere om konkrete adgangskrav og ansøgning