Skip to main content

Jura på deltid (bachelor)

Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet. Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Mere om uddannelsen
  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Hvad handler uddannelsen om?

Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet.

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Der undervises lørdage fra kl. 9-16, så du kan følge uddannelsen, selvom du er i job.

Læs mere om uddannelsen

Kompetencer

Via uddannelsen tilegner du dig en selvstændig erhvervskompetence og kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelsen i jura.

Få flere informationer om kompetenceprofilen

Adgangskrav og ansøgningsfrist

Adgangskravet til uddannelsen kan du læse om her.

Ansøgningsfrist til hele uddannelsen er 15. april. Undervisningen starter 1. september.

Ansøgningsskema

Vi garanterer, at du kan tilgå det elektroniske ansøgningsskema til hele uddannelsen senest en måned før ansøgningsfristen. Du kan dog tidligst tilgå ansøgningsskemaet til hele uddannelsen primo marts.

Se ansøgningsskema

Til ansøgningen skal der uploades en motiveret ansøgning, dokumentation for erhvervserfaring (CV) og evt. dokumentation for andre gennemførte uddannelser. Læs mere om, hvorfor, under praktiske oplysninger.

Du kan forvente svar på din ansøgning til hele uddannelsen senest i juli.

Du kan også søge enkeltfag på uddannelsen. Enkeltfag kan søges to gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis 15. april og 1. december.

15. april er med undervisningsstart 1. september. 1. december er med undervisningsstart 1. februar. Du finder ansøgningsskemaet til enkeltfag under ansøgningsskema.


Ansøgningsskema

Læs mere om optagelse på uddannelsen og udfyld ansøgningsskemaet.

Søg ind på Jura på deltid

Juridisk Institut Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2290
  • Fax: +45 6593 0726

Sidst opdateret: 12.03.2021