Skip to main content
DA / EN

Læs jura i et dynamisk læringsmiljø

SDU giver dig en tidssvarende jurauddannelse, hvor vi ved siden af de tykke bøger har stor fokus på den praktiske anvendelse af juraen.

Du bliver en del af et læringsmiljø, hvor din udvikling – både fagligt og personligt – er i centrum. Du bliver ikke kun god til at læse lovtekster, domme og andre juridiske tekster, men du lærer at analysere dem, at anvende dem og ikke mindst at kommunikere om dem. Du lærer selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde med studiet, men samtidig lærer du, hvordan du får et samarbejde i en gruppe til at fungere. 


Alt dette foregår på en uddannelse, som er tilrettelagt i tæt samarbejde med professionen, som du møder gennem cases, gæsteforelæsninger, faglige arrangementer og ikke mindst i forbindelse med et såkaldt projektorienteret forløb, hvor du har din faste gang på en juridisk arbejdsplads i løbet af et semester.
 

 
Uddannelsen forbereder dig til dit fremtidige karriereforløb i retning mod enten den offentlige eller private sektor, nationalt eller internationalt.

Hvis du vil udfordre dig selv, så er jurauddannelsen i Esbjerg lige noget for dig. 

 

Du vil bl.a. stifte bekendtskab med fagene:

 • Forfatningsret
 • Familie- og arveret
 • EU-ret
 • Formueret
 • Kriminalret
 • Forvaltningsret
 • Folkeret

 

Derfor skal du læse Jura

 • Du udvikler kompetencer til at løse juridiske problemstillinger
 • Du lærer at samarbejde med andre på det juridiske område
 • Du lærer at sætte en juridisk problemstilling i et større perspektiv
 • Du får et stærkt fundament til kandidatuddannelsen i jura         
 • Uddannelsen giver en unik kombination af teori og praksis
 • Du får tæt kontakt med forskningsmiljøet
 • Du får gode karrieremuligheder