Skip to main content
DA / EN

Lær at håndtere både juridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger 

Bacheloruddannelsen HA (jur.) / Erhvervsjura kombinerer jura med erhvervsøkonomiske fagelementer. Du beskæftiger dig således med alt lige fra at indgå kontrakter til at træffe beslutninger inden for lovens rammer og bearbejde eksterne og interne regnskaber. Herved opnår du en bred faglig viden samt teoretiske og metodiske kvalifikationer, der gør dig i stand til at håndtere både juridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger af relevans for erhvervslivet.

Du kvalificerer dig samtidig til at søge ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.jur., og afhængigt af dine valgfag også til at søge ind på andre cand.merc.-uddannelser.

Du bliver primært undervist af ansatte på Juridisk Institut, Institut for Marketing & Management samt Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på SDU i Odense. Undervejs i uddannelsesforløbet bliver undervisningen også varetaget af eksterne specialister på forskellige områder, så der er en tæt kobling til praksis.

Derfor skal du læse HA (jur.)

  • Du opnår en efterspurgt kombination af erhvervsøkonomiske og juridiske kompetencer
  • Du bliver en del af et tværfagligt studie med gode jobmuligheder
  • Du får tæt kontakt med forskningsmiljøerne
  • Du får en praksisnær uddannelse