Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Om projektet

Risikoen for spredning af COVID-19 i løbet af foråret og sommeren 2020 satte skoler og dagtilbud, lærere, pædagoger og børn, under pres. I begyndelsen af marts 2020 blev alle forældre beordret til at holde deres børn hjemme, og kort herefter (19. marts 2020) blev 'Ny lov og bekendtgørelse om nødundervisning' (BEK nr. 242 af 19/03/2020) vedtaget. I en første fase måtte alle skole- og dagtilbudsaktiviteter udføres væk fra vante lokaler med børnenes individuelle hjem som ramme. I en anden fase gennemgik skoler og dagtilbud en kontrolleret genåbning, og børnene kom tilbage i skole og dagtilbud, men i nye omgivelser, der opfyldte en række kriterier med hensyn til fysiske og sociale begrænsninger i overensstemmelse med nødvendige sundheds- og hygiejneforanstaltninger. Disse omstændigheder tvang lærere og pædagoger til at være kreative: f.eks. ved i højere grad at etablere udendørs læringsmiljøer med mindre grupper af børn.

Den to-fasede transformation af skolen og dagtilbud har forstyrret vores traditionelle måde at organisere skole og dagtilbud og har også påvirket lærer-, pædagog- og elevroller. Samtidig har den påvirket børnenes socio-emotionelle tilstand, forstået som både deres mentale og sociale trivsel samt deres tro på egne evner og deres oplevelse af at mestre undervisningen. Således viste en undersøgelse af forældres og folkeskoleelevers oplevelser under nedlukningen (Qvortrup m.fl. 2020), der blev gennemført i midten af den første fase på den ene side, at forældre og elever følte sig godt taget af. På den anden side var eleverne meget udfordrede på deres trivsel, mentale sundhed og tro på egne evner. Disse udfordringer så ud til at være relateret til en række forhold som frygt for sygdommen, stress fra nedlukningen, fagligt stress og en manglende oplevelse af at mestre situationen. Samtidig indikerede forskelle på tværs af de deltagende kommuner og skoler, at det havde en betydning, hvilke strategier der blev sat i værk for at sikre gode og aktiverende læringsmiljøer. 

For at tilvejebringe empirisk viden om situationen efter genåbningen og betydningen af forskellige strategier og samtidig tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for at tackle de udfordringer, situationen bragte med sig, gennemførte professor Ane Qvortrup, adjunkt Thomas Enemark Lundtofte, lektor Vibeke Christensen, videnskabelig assistent Rune Lomholt og videnskabelig assistent Anni Nielsen, alle fra Syddansk Universitet, en undersøgelse i juni og juli 2020. Undersøgelsen var støttet af LEGO foundation. 

Formålet med undersøgelsen var at skabe viden om situationen, hvor elever og børn mødte nye 
læringsmiljøer under den kontrollerede genåbning (fase 2), og at blive kloge på, hvordan forskellige forhold i børnenes læringsmiljøer påvirkede deres socio-emotionelle oplevelser. Desuden var det hensigten at kortlægge de strategier og ressourcer, der blev anvendt af skoler, dagtilbud,  lærere og pædagoger i forbindelse med genåbningen, for få viden om betydningen af forskellige strategier og ressourcer.

 

Rapporter

Fase 1 skole, 2020

Fase 1 dagtilbud, 2020

Fase 2 skole, 2020/2021

Fase 2 dagtilbud, 2020/2021

Fase 2 lokale kommunerapporter (Kolding)

Projektgruppe

Ane Qvortrup, projektleder og professor , SDU
Lars Qvortrup, professor, AU
Karen Wistoft, professor, AU
Thomas Enemark Lundtofte, adjunkt, SDU 
Vibeke Christensen, lektor, SDU
Aske Færregård Clark, AC-tap, AU
Rune Lomholt, videnskabelig assistent, SDU 
Anni Nielsen, videnskabelig assistent, SDU