Skip to main content

Dato og tid: 20-03-2024, kl. 10:00 - 16:00

Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Undervisere:
Lektor og uddannelsesleder, Søren Nygaard Drejer, Ph.d. og Chefkonsulent, Anne Bang-Larsen, Ph.d. Begge undervisere er tilknyttet Center for Gymnasieforskning.

Tilmelding: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=5525

 

Formål
Undersøgelsesbaseret undervisning er en tilgang til undervisning, hvor eleverne selv aktivt undersøger sig frem til svarene med afsæt i de erfaringer de allerede har med sig, den undersøgelsesbaserede didaktik er således kendt for at skabe motivation og engagement hos eleverne.

Formålet med kurset er, på et teoriinformeret grundlag, at inspirere deltagerne til at arbejde undersøgelsesbaseret i deres fag med henblik på at skabe nye lærings- og deltagelsesmuligheder for eleverne.

 

Indhold
Undersøgelsesbaseret undervisning kan antage mange former, hvor der bygges oven på eksisterende læring. Fælles for disse former er, at det er en undervisning, der arbejder med autentiske, åbne spørgsmål, som er elevorienterede. Dette kræver viden om både tilrettelæggelse af undersøgende processer og viden om dialog og feedback i undersøgelsesbaserede processer. 

På kurset får du viden om, hvordan man gennem undersøgelsesbaseret undervisning kan bidrage til at øge elevernes motivation, faglige nysgerrighed og evne til at fordybe sig. Kursisterne inviteres til at gentænke deres undervisning, så udvalgte elementer får en undersøgende karakter, og eleverne dermed inddrages aktivt som medundersøgere Der arbejdes med konkrete eksempler, som kursisterne skal reflektere i deres egen praksis.

Arbejdsform
På kurset omsættes teorien til at deltagerne kan udvikle deres egen undervisning. Det sker bl.a. gennem eksemplificeringer fra praksis og øvelser knyttet til deltagernes egen undervisning. 

Sidst opdateret: 16.01.2024