Skip to main content

Kursustitel:  Tydeliggør faglige forventninger i gymnasiet - Rubrics i gymnasiet

 

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

 

Undervisere: Donna Hurford, pædagogisk konsulent, SDU og lektor Søren Drejer, Svendborg Gymnasium og IKV, SDU.

 

Tid, sted og pris: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, hvor det både udbydes som enkeltstående kursus og som skolebaseret kursus, læs mere på www.gl.org/kurserogarrangementer. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

 

Formål: Kurset giver undervisere inspiration og konkrete redskaber til faglig feedback i gymnasiet. Kurset introducerer til fælles udvikling og brug af rubrics som et værktøj til at tydeliggøre tavs viden om gode, faglige produkter, herunder mundtlige fremlæggelser, mundtlige prøver og skriftlige opgaver. Kurset er rettet mod en bred vifte af fag og vil inddrage eksempler på både naturvidenskabelige og humanistiske fag.

 

Rubrics støtter vurdering, selvevaluering, peer- og underviserfeedback og feedforward, som dermed bidrager til at udvikle elevernes selvstændighed og refleksion over de faglige mål. Endelig er rubrics et redskab til at gøre underviserens arbejde med vurdering af elevernes produkter mere målrettet og effektivt i forhold til tidsforbrug. Læs gerne Andrade (2005) for yderligere information om rubrics.

 

Indhold: For at forbedre de faglige produkter skal eleverne kende til og forstå de faglige bedømmelseskriterier. Igennem rubrics ekspliciterer man, hvilke bedømmelseskriterier der indgår med hvilken vægt, og man beskriver dem gennem konkrete eksempler. Det giver den enkelte elev specifik feed-up og feedforward, som eleven kan arbejde videre med.

 

Kurset har to hoveddele: for det første udviklingen af rubrics, for det andet elevernes konkrete arbejde med rubrics.  I begge faser spiller eleverne en aktiv rolle, dels som medudviklere af rubrics-beskrivelserne og dels som brugere af rubrics. Eleverne arbejder med selv at vurdere andres besvarelser, før de ser på egne produkter ud fra de anvendte kriterier. Kurset er skræddersyet til gymnasielærere, og arbejde med konkrete elevprodukter fra et bredt spektrum af fag vil indgå i kurset.

 

Arbejdsform: Kurset afvikles ONLINE på Zoom. Der vil være oplæg (onlinevideo før selve kurset), oplæg og workshop på selve kursusdagene samt en afprøvningsfase med erfaringsindsamling mellem de to kursusgange. Bemærk, at undervisningssprog er både engelsk og dansk.  

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2022