Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Professor Ane Qvortrup og lektor, Torben Spanget Christensen, IKV, Syddansk Universitet.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, hvor det både udbydes som enkeltstående dagskursus kursus og som skolebaseret kursus, læs mere på www.gl.org/kurserogarrangementer. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

 

Formål
Hvis bæredygtighedsproblemstillinger skal være vedkommende for eleverne, fagligt relevante i undervisningen og samtidig understøtte elevernes faglige udvikling og dannelse i gymnasiet, er der brug for en solid fagdidaktisk fokusering. 

Kursets formål er at forberede deltagerne til at arbejde med bæredygtighed i fagene. Deltagerne præsenteres for eksempler på og redskaber til inddragelse af elever i fag og tværfaglige forløb om bæredygtighed.

 

Indhold
Med afsæt i erfaringer fra projektet ”Verdensmål som fagmål” på to erhvervsgymnasier, præsenteres på kurset en ramme for, hvordan verdensmål kan kobles til konkrete fag på både almene og erhvervsgymnasiale uddannelser. Gennem en systematisk gentænkning orienteret mod dannelsesbegreber, videnskabsfaglige fokuseringer, elevorienteringer og omverdensprioriteringer. Der gives eksempler fra projektet og sættes særligt fokus på, hvordan elever kan inviteres til at engagere sig i problemstillinger vedrørende bæredygtighed på måder, hvor undervisningen ikke foreskriver løsninger herpå og holdninger hertil.

 

Arbejdsform
Foruden oplæg og diskussioner vil deltagerne få lejlighed til i mindre grupper at arbejde med metoden Video Club, som redskab til inddragelse af eleverne og planlægning af bæredygtighedsundervisning.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2022