Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Lektor, Anke Piekut, IKV, SDU og lektor Anne Yde Vestergaard, Hvidovre Gymnasium.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, den 3. nov.2023 på Comwell i Odense. Kurset udbydes også som skolebaseret kursus. For yderligere spørgsmål kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål
Ungdomsuddannelsernes klasserum er kendetegnet ved en stor mangfoldighed. Mangfoldigheden kan forstås om synlige forskelle som etnicitet, køn og alder eller usynlige forskelle som erfaringer, forudsætninger og ressourcer. Forskellene kan bidrage til et fællesskab, men også stille elever og lærere i dilemmaer i undervisningen. På kurset fokuserer vi på, hvordan vi didaktisk kan gribe denne mangfoldighed an og skabe positive og inkluderende læringsmiljøer med plads til dialog og uenighed. Vi arbejder med både synlig og usynlig mangfoldighed i klasserummet i forhold til faglig og social inklusion, med sprog- og deltagelsesmønstre, håndteringen af kontroversielle emner og de dynamikker der kan udspille sig i mangfoldige klasserum.

 

Indhold

På kurset får du viden om, hvordan man kan forstå mangfoldighed, betydningen af sproglige ressourcer og hvordan minoritets- og majoritetskulturelle positioneringer får betydning i klasserummet. Mangfoldigheden udfordrer vante praksisser, normer og værdier og stiller krav om didaktisk omtænkning og dialog. Men der er behov for refleksion over lærerens rolle som normbærer, normbryder og normbygger i skabelsen af et meningsfuldt, anerkendende og mangfoldigt klasserum, så læreren kan stå mere sikkert i sin position. Vi fokuserer både på at forstå og definere mangfoldighed og beslægtede begreber i en uddannelseskontekst, hvilken betydning mangfoldighed kan have i en didaktisk og social sammenhæng i klasserummet, og hvordan vi kan etablere et trygt og inkluderende klasserum og blive bedre til at håndtere situationer, hvor normer og værdier er til debat.

 

Arbejdsform
På kurset arbejder vi praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra.

Sidst opdateret: 13.10.2023