Skip to main content

Kursets målgruppe: Engelsklærere ved de gymnasiale uddannelser der tidligere har været i pædagogikum og nu ønsker en opdatering på de fagdidaktiske strømninger i faget.

Kursusleder: Eva Pors, lektor v. Midtfyns Gymnasium og underviser på det fagdidaktiske modul i engelsk. Kursets oplægsholdere fremgår af programmet.

Tid og sted: Internatkursus på Hotel Sinatur, Nyborg, fra torsdag den 1. februar – fredag den 2. februar, 2024.

Pris: 5995 kr.

Tilmelding: Senest fredag den 15. december.
Tilmeld dig kurset her.

 

Formål: Kurset er et 2-dages kursus for engelsklærere, som tidligere har været i pædagogikum, og nu ønsker at udvikle deres praksis i forhold til de aktuelle udfordringer i undervisningen i faget med fokus på sprog og litteratur.

Kurset lægger op til kollegial sparring og udvikling, og man kan med fordel deltage med kolleger fra egen skole med henblik på udvikling af faggruppesamarbejdet.

Indhold: Det kommunikative sprogsyn er i fokus, og deltagerne vil blive præsenteret for både sprogindlæringsstrategier og kommunikative undervisningstilgange med litteraturen som udgangspunkt. Der lægges således stor vægt på praksisrelaterede øvelser.

På kurset undervises bl.a. i hvordan man kan arbejde med AI og Large Language Models i engelskfaget. Du vil også blive undervist i, hvordan man i faget kan arbejde med feedback på mundtlighed, forskellige læsestrategier, interkulturel kompetence, fagets metoder, task-based learning og meget mere.

Oplæggene holdes af en kombination af forskere og praktikere hele tiden med den daglige praksis for øje.

Sidst opdateret: 13.11.2023