Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Lektor Tina Høegh, Syddansk Universitet. Lotte Vestergaard Melchiorsen (Lektor ved Horsens Gymnasium & HF. Master i Gymnasiepædagogik). Bodil-Marie Gade (Lektor ved Horsens Gymnasium & HF. Master i Gymnasiepædagogik)

Tid, sted og pris: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, den 24. nov.2023 på The Mayor i Århus. Kurset udbydes også som skolebaseret kursus. For yderligere spørgsmål kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Problemstilling
Mundtlige elevoplæg anvendes af mange lærere som en måde at aktivere eleverne på og til at få dem til at fordybe sig i stoffet. Forskning og praksis viser imidlertid, at mange mundtlige oplæg gennemføres uden den store opmærksomhed omkring kvalitet fra elevside og uden den store didaktiske planlægning fra lærerside. Kvaliteten i elevoplæggene er svingende og ses ofte anvendt som en kvik afslutning på eksempelvis gruppearbejde. Konsekvensen er, at elevoplæg kan være en frustrerende oplevelse for både elever og lærer med et minimalt fagligt udbytte.

Formål
Kurset har fokus på, hvordan vi som lærere kan højne kvaliteten af elevoplæg ved at gøre eleverne bedre til at fremlægge, højne kvaliteten af arbejdsprocesserne frem mod et elevoplæg, samt bruge arbejdsformen som en katalysator for dialogisk undervisning, mere mundtlighed og bedre lytning. Kurset viser og diskuterer således mundtligheds- og lyttedidaktikken for at støtte eleven, der fremlægger, såvel som eleverne, der er tilhørere, til at kvalificere deres oplæg og respons både fagligt, dialogisk og retorisk. Vi giver to forskellige bud på, hvordan man kan opbygge den faglige mundtlighed og den undersøgende klassedialog. Vi arbejder i den forbindelse med opbygning af kompetencer, hos både elever og lærere, til at kvalificere de mundtlige elevoplæg som arbejdsform.

 

Indhold
På kurset får du introduktion til den teori og forskning, der ligger til grund for en dialogisk tilgang som generisk tilgang til undervisning. Du får viden om, hvordan man kan arbejde med elevoplægget som arbejdsform, og om, hvordan stilladsering og ændrede krav til såvel oplægsholdere som lyttere kan være vejen til at opkvalificere fremlæggelserne. I forlængelse heraf får du viden om lytning, og vi afprøver og diskuterer inddragelse af lytterne i fremlæggelsen.
I løbet af kurset afprøver vi forskellige idéer og drøfter eventuelle samarbejdsplaner for at afprøve og støtte nye didaktiske tiltag, som deltagerne ønsker at afprøve hjemme på egen skole.

Arbejdsform
På kurset arbejder vi teoretisk og begrebsligt, så vi har fælles definition af anvendte begreber og fælles arbejdsgrundlag, men vi arbejder også tæt på praksis med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes erfaringer og behov.

Sidst opdateret: 13.10.2023