Skip to main content

KursustitelSamskrivning - når dialog og skrivning smelter sammen

MålgruppeAlle undervisere i de gymnasiale uddannelser, som vil udvikle egen praksis gennem koblingen af mundtlighed og skriftlighed, formativ feedback samt didaktisering af elevers samskrivning. Kurset kan afholdes både i og på tværs af faggrupper.

Undervisere: Lektor, Rita Juncher Christensen og lektor, Henrik Toft, Fredericia Gymnasium 

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

FormålNår elever samarbejder om skriveprocessen, og skriftligheden kobles med mundtlig dialog, giver det mærkbar synergi i undervisningen – både i forhold til elevernes læring og i forhold til lærerens tidsforbrug på feedback. Det er altså win-win for lærere og elever. Dette kursus kvalificerer undervisere i alle fag til det didaktiske arbejde med elevernes faglige samskrivning og dialog på en måde, hvor samskrivning bliver reelt samarbejde og ikke blot parallel individuel skrivning.

Indhold: Det er i dialogen om teksterne, eleverne lærer. Derfor er peer-to-peer arbejde et centralt element på kurset. Der fokuseres generelt på, hvordan samskrivning kan didaktiseres med dialogen som omdrejningspunkt – herunder hvordan skriftlighed og mundtlighed kan kobles – så der bliver mere tid og rum til fordybelse.

Centrale elementer på kurset udgøres af: 

  • præsentation af samskrivningsmodellen
  • didaktisering af elevernes samskrivning – herunder peer-to-peer-arbejde
  • processkrivning og formativ feedback
  • kobling mellem mundtlighed og skriftlighed
  • samarbejde mellem fagene om samskrivning og skrivekompetencer

Arbejdsform: Kurset består dels af oplæg og diskussion, dels af øvelser, hvor den nyeste viden ”bringes i spil” med udgangspunkt i kursusdeltagernes medbragte opgaveformuleringer. Underviserne har udgivet ”Sådan skriver du sammen med andre – i alle fag og og projekter”, som udleveres på kurset. Bogen introducerer samskrivningsmodellen samt samskrivningsøvelser i forskellige skrivefaser og genrer.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2022