Skip to main content

Kursus for tilsynsførende

Kursus for nye tilsynsførende

Kurset henvender sig til tilsynsførende, som ikke har erfaring med at føre tilsyn i pædagogikum.

Kurset vil indføre jer i rollen som tilsynsførende, samarbejdet med kursusleder, tilsyn med faglige kompetencer, pædagogikumudtalelse osv. Deltagelse er gratis.

Kurset afholdes den 23. september på SDU kl. 9.30-16.00.
Der er morgenmad fra kl. 9.00.

Tilmelding.

 

 

Kursus for tilsynsførende med erfaring

Målgruppe: Kursets målgruppe er erfarne tilsynsførende. Det forudsættes at du som nybeskikket tilsynsførende har taget "Kurset for nye tilsynsførende" som udbydes i et samarbejde mellem SDU og ministeriet.

Tid og sted: Kurset udbydes som et efteruddannelseskursus, tirsdag den 30. oktober, kl. 10:00-16:00, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, M. Lokale: o96.

Pris: 2000 kr.

Tilmelding: Via linket kan du tilmelde dig kurset. 

Formål: Kurset har flere formål:

  • at introducere rammer og regler for arbejdet som tilsynsførende
  • at give et overblik over kandidaternes uddannelsesforløb
  • at kvalificere tilsynsførende i arbejdet med rollen som tilsynsførende og de dilemmaer som knytter sig til denne rolle.

Indhold

På kurset gives et overblik over de overordnede regler og rammer knyttet til arbejdet som tilsynsførende. Dette inkluderer bl.a. opmærksomhedspunkter i forhold til kandidatens uddannelsespapirer, kandidatens uddannelsesforløb, uddannelsesplanen og udtalelsen.

Et omdrejningspunkt for kurset er tilsynsførendes roller og de dilemmaer, der knytter sig til disse. Dette gælder bl.a. rollen som bedømmer og udefrakommende, brugen af pædagogikumportfolien, dialog og kommunikation til besøg og i samarbejdet med kursusleder og kandidat, rollerne som hoved- og bitilsynsførende.

Et vigtigt aspekt af dette kursus er muligheden for sammen med andre kursusledere at få og give sparring på problemstillinger knyttet til rollen som tilsynsførende. 

Arbejdsformer

Gennem oplæg, øvelser og diskussioner opnås en større bevidsthed om opgavernes kompleksitet og tilsynsførendes handlemuligheder, så tilsynsførende bliver bedre til at tackle udfordringer i konkrete situationer.  

Andre relevante kurser

Tilsynsførende med interesse for de almendidaktiske moduler på teopæd opfordres til at tilmelde sig kursus for vejledere modul 3: Vejlederpraksis tæt på teopæd.

Tilsynsførende som ønsker særlig viden om Det fagdidaktiske projekt og Aktionslæring opfordres til at tilmelde sig kursus for vejledere modul 2: Vejlederpraksis tæt på teopæd.

Ønsker du at kvalificere arbejdet med den afsluttende udtalelse, kan du tilmelde dig Modul 3: Kursus for kursusledere: Pædagogikumudtalelsen.

 

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 02.04.2024