Skip to main content
DA / EN

Sprog er en afgørende faktor for børns sociale relationer, udvikling og læring. Ved at arbejde med sprog i børnehaveklassen kan man stimulere børnene sprogligt og klæde dem godt på til at lære at læse og skrive – og klare sig godt i skolen.

Forskere ved Syddansk Universitet har udviklet et kursusforløb med mulighed for supervision på egen skole, så alle omkring børnehaveklassen – børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen, læsevejledere, DSA-vejledere og tale-høre-konsulenter – kan arbejde sammen om løbende sprogvurdering samt generel og målrettet sprogstimulering for at styrke elevernes sprogudvikling, så de bliver klar til at lære at læse og skrive.

Kurset blev afviklet første gang primo august, og kursusdeltagerne herfra fremhæver især, at der er en tæt sammenhæng mellem den viden og de redskaber, der præsenteres på kurset, og den dagligdag de kender fra klasserne. Mange af de områder, kurset fokuserer på, er allerede prioriteret højt i børnehaveklassen, og dette arbejde kvalificeres og sættes ind i en meningsfuld ramme på kurset. Det giver større arbejdsglæde, og det smitter af på børnene!

Udover kurset kan der tilkøbes et supervisionsforløb, hvor kursisterne hver især får supervision og feedback i eget miljø. 
Læs mere om Supervisionstilbud her.

Ønsker du at høre mere om kurset eller booke et forløb, så kontakt MDLE-Efteruddannelse på ikv-efteruddannelse@sdu.dk.

Kurset er udviklet af  Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse og med Filosofi i Skolen.


Se de to klip med kursister fra august 2019

Jean Ølund, Agedrup Skole

Yvonne Jacobsen, Høje Taastrup

   

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 13.10.2023