Skip to main content

Målgruppe: Gymnasielærere

Undervisere: Morten Winther Bülow & Søren Nygaard Drejer

Tid, sted og pris:

Kurset udbydes som skolebaseret kursus. Det afholdes fysisk, online eller i et blandet format. Der er mulighed for tilkøb af online-moduler mhp. forberedelse og/eller opfølgning.

Kontakt: Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk.
Pris aftales.

Formål: Kurset giver inspiration og konkrete redskaber til at bruge AI i den faglige undervisning, sådan at eleverne får styrket deres faglige dybdearbejde. Kurset introducerer til AI som didaktisk redskab til at træne, styrke og udvikle elevernes faglige kompetencer i kontekst og i dybden i den daglige undervisning.

Indhold: AI giver mange udfordringer i undervisningen og i evalueringen, men AI giver også mulighed for at udvikle elevernes faglige kompetencer og digitale dannelse, herunder elevernes brug af faglige redskaber og myndig brug af teknolog.

I kurset vil vi introducere til forskellige tilgange til at arbejde med AI i den faglige undervisning. Vi giver konkrete eksempler på skabeloner, som man i undervisningen kan bruge til at udvikle faglige quizzer, faglige cases, CL-øvelser og andre didaktiske elementer.

Desuden viser vi på kurset, hvordan man konkret og med udgangspunkt i eksempler kan træne og udvikle elevernes selvstændige, faglige arbejde igennem bearbejdning og genskrivning af AI-genererede tekster. Vi vil blandt andet fokusere på, hvordan man kan bruge AI-tekster til at arbejde med elevernes selvstændige brug af fagbegreber, citater, faglig argumentation og referencer. Endelig arbejder vi i kurset med AI som et redskab til at træne og udvikle elevernes faglige præsentationer og dialog.

Arbejdsform: Kurset vil bestå af oplæg med konkrete eksempler og lægge vægt på hands-on-workshops, hvor deltagerne arbejder med udvikling af didaktiske skabeloner og design, der inddrager AI som redskab til at træne elevernes faglige dybdelæring.

Omfang: 3-5 timer

Sidst opdateret: 27.04.2023