Skip to main content

Målgruppe: Naturvidenskabslærere ved STX

Undervisere:
Helle Meibom Færgemann: Specialkonsulent ved Erhverv og Innovation og Center for uddannelsesudvikling, Århus Universitet. Med særlig interesse for hvordan elever/studerende kan bruge forskellige kernefagligheder, innovation og entreprenørskab til at skabe værdi for andre.

Simon Haldbo: Lektor i Bioteknologi, Biologi og Kemi og medforfatter til Den gode opgave på stx. Med særlig interesse for de muligheder og udfordringer der ligger i at introducere videnskabelig/akademisk projektarbejde og opgaveskrivning allerede i gymnasiet. 

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og SDU

Tid, sted og pris: Kurset udbydes på SDU, 23. nov. 2023, kl.9:30-16:00. Pris 2100 kr.

Tilmelding

For yderligere information kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

 

Kursusbeskrivelse: På kurset introduceres du til centrale begreber knyttet til arbejdet med innovation og løsninger, hvilket bruges som afsæt for en fælles analyse af SRP-læreplanens formuleringer og hensigter. Herefter deles praksisnære erfaringer og anbefalinger til hvordan man i naturvidenskab kan arbejde med løsninger og innovation, som leder over i en workshop, hvor du selv får lejlighed til at arbejde med udviklingen af et innovativt løsningsforslag. Her skal vi bl.a. afprøve forskellige innovationsmetoder, lave SRP-opgaveformuleringer og diskutere hvordan man i sidste ende vurderer og bedømmer en SRP med innovation. Vi håber at du på dette kursus vil opdage at større skriftlige opgaver med innovation ikke adskiller sig så meget fra de ”klassiske” opgaver og at det er både sjovt og fagligt meningsfuldt for elever og deres vejledere at arbejde på denne måde.

Forventet udbytte af kurset:

  • Konkrete idéer til hvordan man kan arbejde med løsninger og innovation i netop dine fag.
  • Erfaring med at udforme en opgaveformulering til en SRP med innovation
  • Deling af de opgaveformuleringer til naturvidenskabelige studieretningsprojekter med innovation som vi sammen laver på kurset
  • En vejledning, der stilladserer processen for eleven, og som du på kurset får erfaring med at bruge.
  • Et vurderingsskema du kan bruge (som vejleder/censor) til vurdering og bedømmelse af studieretningsprojekter med innovation.

Forberedelse: Medbring 3 opgaveformuleringer (uden innovation) fra SRO eller SRP, hvori et af dine naturvidenskabelige fag indgår. Humanistiske og samfundsfaglige fag må meget gerne indgå.

Sidst opdateret: 13.10.2023