Skip to main content

Kursustitel: H.C. Andersen – nye idéer, perspektiver og vinkler

Målgruppe: Dansklærer i alle skoleformer.

Undervisere:Tony Andersen, lektor ved Odense Katedralskole.

Tid, sted og pris:Kurset udbydes som skolebaseret kursus. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email:anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål:Igennem en afslappet faglig workshop med oplæg, diskussioner og små øvelser får du sammen med dine kolleger kastet nyt lys over Andersens forfatterskab og sat i det i en moderne ramme.

Indhold:Kurset vil præsentere deltagerne for ideer til læsninger af og forløb om H.C. Andersens eventyr og historier i undervisningen. Der vil være i udgangspunktet være et tematisk fokus på emner som etiske valg / krig / køn, krop og seksualitet / FN’s verdensmål.

Arbejdsformer:Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion og workshops.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 24.01.2023