Skip to main content

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådets opgaver er primært faglige og pædagogiske. Uddannelsesrådet har til opgave at sikre den overordnede tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af moduler og undervisning i teoretisk pædagogikum i henhold til studieordningen, herunder kvalitetssikring og påse evalueringer af modulerne, godkende den overordnede plan for tilrettelæggelse af undervisningen, indkalde til en konference for fagansvarlige forskere, undervisere og andre relevante parter med mere. 


Medlemmer:

- Professor Susana Silvia Fernández, AU (formand)

- Lektor Anke Piekut, SDU

- Professor Lars Bo Henriksen, AAU

- Lektor Annemari Svendsen, SDU

- Lektor Lene Møller Madsen, KU

- Fagkonsulent Thomas Ørneborg Thomsen, Børne- og Undervisningsministeriet

- Fagkonsulent Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen, Børne- og Undervisningsministeriet

- Fagkonsulent Allan Uhre Hansen, Børne- og Undervisningsministeriet

- Uddannelseschef Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU 

- Lektor, Michael Paulsen, SDU

- Lektor, ph.d. Torben Spanget Christensen, SDU

- Lektor Maren Aarup, Ordrup Gymnasium

- Lektor Mette Brusgaard, Campus Vejle

- Lektor Nicolai Reinholt Lerche, Learnmark

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab Pædagogikumadministration

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2280
  • Fax: +45 6550 2830

Sidst opdateret: 10.07.2024