Skip to main content

Målgruppe: Undervisere på de gymnasiale uddannelser

Underviser: Gitte Wichmann-Hansen, Seniorforsker ved Aarhus Universitet og selvstændig konsulent. Med afsæt i forskning har Gitte udviklet en lang række konkrete strategier og råd til hvordan undervisere i gymnasier kan understøtte elevernes ejerskab, fremdrift og genreforståelse i større skriftlige opgaver.

Tid, sted og pris: Workshoppen udbydes som et skolebaseret tilbud, dvs. at undervisningen afholdes på jeres skole. Workshoppen kan ligeledes afvikles regionalt på tværs af skoler. Kontakt Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål:
Formålet med workshoppen er at give inspiration og konkrete redskaber til, hvordan undervisere kan gøre eleverne til aktive, selvstændige og forberedte aktører i deres eget SRP/SOP arbejde.

Indhold og arbejdsform:
Workshoppen er en blanding af korte oplæg, gruppeøvelser og fælles diskussioner.  De korte oplæg giver konkrete forskningsbaserede råd og metoder som deltagerne direkte kan bruge i deres vejledning bagefter. Der er ingen forberedelse for deltagerne.

Nedenfor er givet et forslag til program. Start og sluttidspunkt kan indrettes efter jeres ønsker, ligesom indholdet kan justeres.

 

Program

12.00              Velkommen - Kort præsentation + introduktion til programmet

12.15                 Spørgeteknik i vejledning

Oplæg om at fremme elevers selvstændighed gennem dialog. I oplægget præsenteres en samtalemodel, hvori der skelnes mellem forskellige faser og spørgsmålstyper i en vejledningssamtale. Efter oplægget får I mulighed for - i grupper - at afprøve samtalemodellen.

13.00                Kort kaffepause

13.10                 Disposition og feedback

Oplæg kombineret med små øvelser om hvordan man kan understøtte elevernes arbejde med at lave en disposition, herunder problemformulering. Vi skal også arbejde med principper for at give en konstruktiv feedback uden at gå over i bedømmerrollen.

13.50                 Kort kaffepause

14.00               Hvis opgaveforløbet ikke går som forventet

Gruppearbejde. Formålet er at dele konkrete råd og strategier til at håndtere vanskelige vejledningssituationer. Pointer fra gruppearbejdet suppleres med råd fra vejledningslitteraturen.

15.00                 Programmet slutter

Sidst opdateret: 24.04.2023